Karriär inom WFP? Intervju med Global Talent Acquisition Recruitment Team

På FN:s livsmedelsprograms (WFP) nordiska kontor i Köpenhamn, får vi dagligen förfrågningar om hur man får en fot in för en karriär på FN. Därför har vi bett Global Talent Acquisition Recruitment Team på vårt huvudkontor i Rom, att svara på några frågor och dela med sig av sina tips om hur man kan lyckas få ett jobb inom FN.

Medarbetare från FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (ECHO) i Niger. Foto: WFP/Tim Dirven

Vad är ert råd till unga studenter som söker en karriär inom FN?
På FN:s livsmedelsprogram uppmuntrar vi studenter som vill arbeta inom FN att alltid bredda sin horisont och söka internationella möjligheter när det är möjligt. Oavsett om det är genom att göra en internationell praktik, studera utomlands, lära sig ett nytt språk eller ta sig tid till att resa, bidrar det till ett globalt tankesätt och förståelse för hur sammankopplad vår värld är. Att förstå utmaningarna och hur man kan lösa dem är mycket viktigt. FN behöver envisa, engagerade och innovativa problemlösare som är fast beslutna att göra ett bestående resultat i vadhelst de tar sig för.

“FN behöver envisa, engagerade och innovativa problemlösare”

Har ni några strategier för att locka studenter och unga yrkesverksamma?
På FN:s livsmedelsprogram har vi vidtagit proaktiva åtgärder för att öka vår närvaro på olika sociala plattformar som är populära bland studenter och unga yrkesverksamma, vilket inkluderar bland annat Twitter och Linkedin. Vi förstår värdet av att ha en stark närvaro på många olika plattformar och att vår återberättelse utgör en exakt återgivning av hur det är att jobba här till vardags. Våra medarbetare är våra största och bästa ambassadörer och deras berättelser från fältet är mycket inspirerande. På vår globala hemsida har vi en sida där våra personal med text och videoklipp kan dela med sig av sina erfarenheter, så att studenter och unga yrkesverksamma kan få insyn i hur en karriär inom FN kan se ut.

Medarbetare från FN:s livsmedelsprogram med barn i Damaskus, Syrien. Foto: WFP/Dina El-Kassaby
“Vi arbetar med några av de mest komplexa kriserna på Jorden”

Vad krävs det för att bli anställd av FN? Vad tittar ni efter bland de bästa kandidaterna?FN är alltid ute efter att anställa personer med stark akademisk bakgrund, stark arbetslivserfarenhet/praktikerfarenhet, ett globalt perspektiv och ett driv för att hitta lösningar. Vi arbetar med några av de mest komplexa kriserna på jorden och stöttar även länders nationella utveckling på många olika fronter. Vi behöver därför kandidater som är ledare, orädda och redo att vidta åtgärder trots utmaningarna. Att kunna ställa frågor, arbeta fram lösningar och skapa påverkan är också viktigt.

“att ha en gedigen förståelse för internationell utveckling och humanitärt bistånd är avgörande”

Vilken typ av utbildning och/eller yrkeserfarenhet är mest relevant för att bli anställd i FN?
Vi är öppna för olika typer av akademisk bakgrund med tanke på FNs räckvidd och omfattningen. Men att ha en gedigen förståelse för internationell utveckling och humanitärt bistånd är avgörande med tanke på vilket sammanhang vi arbetar inom.

Finns det några andra karriärmöjligheter inom FN, såsom praktikplatser eller traineeprogram?
Olika FN-organ har olika struktur på praktikprogram. WFP i synnerhet söker praktikanter året runt för uppdrag på mellan 2 till 11 månader. Dessa möjligheter är baserade både på vårt huvudkontor, liksom i våra fältkontor över hela världen. Det finns inga traineeprogram, men många av FN-organisationerna är en del av systemet Junior Professional Officer (JPO), som erbjuds av olika regeringar, bland annat de nordiska regeringarna.

Om du vill arbeta med FN:s livsmedelsprogram för att uppnå en värld utan hunger, läs mer här.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated FNslivsmedelsprogram’s story.