Verdens mest avanserte smartarmbånd!

Den nyeste versjonen av Helo er nå lansert, Helo LX:

Effekten av Germanium (Ge) fra Helo

Et bilde er verdt tusen ord.Her vises kraften av Germanium (Ge) sammen med din HELO. Målinger gjort med FLIR C2 PRO. De røde feltene representerer områder med forbedret blodsirkulasjonen. 
Det er på tide å kjøpe en HELO!

Videoklippet viser effekten av Germanium og mobilbruk:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.