Jak wybrać organizację studencką?

W ostatnich latach pojawiła się ogromna liczba organizacji studenckich. Wzrost „konkurencji” spowodował również wzmożoną promocję wśród studentów. Natłok informacji wprowadza zatem zamieszanie i studenci nie wiedzą na co się zdecydować. Jak zatem wybrać odpowiednią organizację studencką?

Zacznijmy od tego, że nie ma jednej, najlepszej organizacji studenckiej. Każda jest inna, realizuje inne cele i skierowana jest do innych osób. Przyjżyjmy się im bliżej:

Lokalne koła naukowe – sa zazwyczaj połączone z konkretnymi katedrami na wydziałach. Realizują cele quasi-naukowe. Poprzez organizowanie różnych eventów i realizację projektów, studenci poszerzają wiedzę w konkretnym obszarze – logistyki, rachunkowości, finansów, ochrony środowiska czy fizjoterapii. Koła naukowe są objęte opieką pracownika naukowego uczelni, który wspiera stuentów nie tylko merytorycznie, ale również w załatwieniu finansowania czy innych spraw administracyjnych na uczelni. Jest to fantastyczne miejsce dla tych, którzy sa zainteresowani pewnym konkretnym obszarem swoich studiów i chcą poszerzyć wiedzę poza zajęciami obowiązkowymi. Działność w takim kole pozwala z pewnością zbliżyć się do pracowników naukowych uczelni i zobaczyć jak wygląda ich praca. Może to być dobry sposób na lepsze pozanie życia naukowego na uczelni zanim ktoś zdecyduje się na pozostanie na uczelni po studiach w roli wykładowcy.

Międzynarodowe organizacje studenckie – ponaduczelniane (często ponadnarodowe) organizacje, które często prowadzone są wyłącznie przez studentów, bez formalnego zwierzchnika ze strony uczelni. Zazwyczaj realizują znacznie inne cele niż koła naukowe. Cele te już zależą od konkretnej organizacji, dla przykładu — AIESEC skupia się na rozwijaniu kompetencji przywódczych oraz szerzeniu zrozumienia międzykulturowego poprzez organizację praktyk zagranicznych, ELSA ma na celu rozwój edukacji prawniczej, wspieranie wzajemnego zrozumienia, w środowisku międzynarodowym, promowanie odpowiedzialności społecznej. Wszystkie duże organizacje dają możliwość rozwijania umiejętności takich jak sztuka prezentacji, praca w grupie, zarządzanie projektem i budżetem, zarządzanie zespołem, techniki planowania, zarządzanie czasem i wiele wiele innych. Są to umiejętności, których nie zdobędzie się aktualnie na większości uczelni wyższych w Polsce podczas zajęć teoretycznych. Niektóre organizacje są na tyle duże, że można zdobyć doświadczenie w takich dziedzinach jak rekrutacja, szkolenia, rachunkowość, zarządzanie SEO, sprzedaż czy zarządzanie strategiczne. Organizacje te często otwierają również drzwi do pierwszych kontaktów z pracodawcami, którzy poprzez te największe organizacje studenckie promują swoje programy praktyk letnich czy programy rozwoju absolwentów. Międzynarodowe organizacje studenckie poprzez swoje rozbudowane struktury i ogromny zakres działania upodabniają się często do korporacji. Jest to dobry sprawdzian przed praca w prawdziwej korporacji – dużo osób uczy się jak sobie radzić w tak dużych strukturach i wykorzystuje te umiejętności w trakcie pierwszych praktyk, aby zabłysnąć wśród gromady praktykantów; inni z kolei decydują, że korporacje to nie miejsce dla nich i wytrwale dążą do znalezienia pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach lub otwierają własną działalność gosporadczą.

Samorząd studencki – Specyficzny typ organizacji studenckich. Można tu sie nauczuć sporo o organizacji wydarzeń i zdecydowanie dużo umiejętości miękkich. Samorząd studencki zazwyczaj organizuje największe wydarzenia dla studentów w danym mieście. Często samorządy wydają również jakąś gazetkę rozprowadzaną później po uczelni. Działalność w samorządzie daje możliwość pozanania wielu studentów z innych wydziałów jak również wpływowych pracowników uczelni. Jest to dobra szkoła networkingu, która z pewnością przydaje się po studiach. Jest tu dużo polityki, układów – to wszysto znakomicie rozwija umiejętność wykorzystywania wszystkich zmysłów do poszukiwania dostępnych możliwości oraz ludzi, z którymi warto się trzymać, aby te możliwości były dostępne. Samorząd studencki jest świetnym miejscem dla osób, które myślą o karierze w polityce, urzędach czy organizacjach pozarządowych.

Są też organizacje, których nie da się jasno sklasyfikować do jednej z wyżej wymienionych kategorii. W wielu miastach powstają bowiem lokalne organizacje czy stowarzyszenia, które stają się coraz większe i z czasem robią znacznie więcej niż zwykłe koło naukowe. Przykładem takiej organizacji jest SKN Inwestor na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Z małego koła naukowego w kilka lat powstała organizacja realizująca ogrome projekty z zaangażowaniem największych firm w Polsce. Jest to aktualnie jedna z najbardziej prestiżowych organizacji studenckich w Łodzi, która z sukcesem łagodzi różnice pomiędzy światem akademickim i światem biznesu.

Każda organizacja jest inna. Nie ma jednej najlepszej. Jedno jest pewne – warto działać! Warto poznawać ludzi. Warto angażować się w projekty z innymi studentami. Warto szukać kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Warto budować swoją listę sukcesów. Organizacje studenckie dają wiele możliwości zdobycia doświadczenia, którym można się pochwalić później na rozmowie kwalifikacyjnej. Dlaczego zatem nie skorzystać?

Jako wisienka na torcie — każda organizacja dostarczy dużo rozrywki i imprez! Work hard, play harder – to zasada przestrzegana przez wszystkie rodzaje organizacji studenckich ☺

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.