นี่คือ Mediumของ PKZAIT (Natthanat)

เยี่ยมชมเนื้อหาทั้งหมด by Natthanat บน

ได้ที่ลิงค์ : https://medium.com/@natthanatyeah

หรือชมเนื้อหาโดยชาว YEAH ทั้งหมด ได้ที่ https://medium.com/teamyeah

ส่วนอยากทราบว่า TeamYeah ทำอะไรเป็นของตนเองบ้าง มีผลงานอะไรบ้าง เข้าชมได้เลยที่ : http://bit.ly/team-yeah

ส่วนหน้าเพจนี้อาจมีลง Blog เนื้อหาเกี่ยวกับตัวเองบ้างบางครั้ง ขอบคุณครับ

นอกจากนี้ยังสามารถชม

Natthanat Portfolio & Profile : http://bit.ly/bu-natthanat

สื่อระวังภัยออนไลน์ Cyber Security Awareness : http://bit.ly/cybersecurityawareness-new