HR-szakember vagy, és különleges céges ajándékot keresel, ami nem kerül végtelen pénzbe? Hadd segítsünk!

Laszlo Vad
Nov 23, 2017 · 3 min read
Image for post
Image for post

Közeleg a Karácsony és az Újév, és vele együtt a kérdés: mi legyen az apróság, amellyel megháláljátok a munkatársak egész éves fáradozását a céges karácsonyi partyn.

Ha szeretnétek különlegesebb ajándékot adni, mint egy üveg bor, vagy egy felmatricázott bögre — és nem akartok anyagilag beleroppanni –, akkor a YearCompass-t pont nektek találtuk ki.

Oké, ácsi… álljunk meg egy pillanatra. Mi az a YearCompass?

A YearCompass egy füzet, amely segít lezárni az éved, és megtervezni a következőt.

Image for post
Image for post
YearCompass — évrendező füzet

A hétköznapok rutinjában könnyű szem elől téveszteni, hogy merre tartunk, és mit is szeretnénk igazán elérni. Arról nem is beszélve, hogy bár mindannyian álmodozunk, kevesen tervezünk — legalábbis eredményesen.

A YearCompass egyszerűen működik. Irányított kérdéseken és gyakorlatokon keresztül bejárja veled az elmúlt egy éved, majd segít abban, hogy az álmaidat konkrét célokká formáld.

Nincs másra szükséged hozzá, mint egy tollra és néhány nyugodt órára. A többit rábízhatod a füzetre.

Ez nem hangzik rosszul, van rá bizonyítékotok is, hogy működik céges környezetben?

Van, ezért is vagyunk itt.

Tavaly adtuk ki először a füzet megvásárolható verzióját, és azt vettük észre, hogy a legnagyobb megrendelőink coach-ok, trénerek és HR-vezetők voltak. Ők mesélték el, hogy karácsonyi ajándéknak szánják a füzetet a csapatuknak.

Közülük többen már fel is adták az idei rendelésüket, úgyhogy valószínűleg jól sült el a dolog.

Mondtok pár példát, hogy mire tudnám használni a YearCompass-t a csapatomban? Szeretem az ilyen “5 ok, amiért…” típusú cikkeket.

Persze, mi is bírjuk az ilyesmit.

Íme 3 tipp, ahogyan a YearCompass jobbá teheti a munkahelyed:

Azt mondtátok, nem kerül végtelen pénzbe. Mit jelent ez pontosan?

Egy füzet 2.540 Ft-ba kerül (2000 Ft + ÁFA). Amit ezért kapsz: időtálló kartonborítás, minőségi papír, pausz díszszalag és egy kis meglepetés minden csomagban.

A füzeteket átveheted személyesen, vagy szívesen kiszállítjuk az ország területén bárhova.

A rendelésed a shop.yearcompass.com oldalon tudod feladni.

Szeretnék többet tudni rólatok, lehet?

Hogyne. Itt találsz rólunk egy hosszabb sajtóanyagot, ha pedig bármilyen kérdésed lenne, írj bátran a hello@yearcompass.com címre. Minden levélre válaszolunk.

Nos, ennyit szerettünk volna. Reméljük, hogy sikerült meggyőznünk, hogy idén valami olyasmit adjatok a kollégáitoknak, ami tényleg hatással lehet az életükre.

Egy üveg bort bárki át tud nyújtani. Ti ennél sokkal többet is adhattok.

YearCompass Blog

Thoughts on year-planning / Gondolatok évrendezésről

Laszlo Vad

Written by

Doctor working in tech. I'm sure there is a definition for that somewhere. | Curriculum dev @codeberryschool.

YearCompass Blog

Thoughts on year-planning / Gondolatok évrendezésről

Laszlo Vad

Written by

Doctor working in tech. I'm sure there is a definition for that somewhere. | Curriculum dev @codeberryschool.

YearCompass Blog

Thoughts on year-planning / Gondolatok évrendezésről

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store