Re: Peace Amidst Pandemic

How can we have peace when we know na ang daming dapat intindihin?

How can we have peace kung di ka sure kung bukas mas maayos na ang lahat?

How can we serve God kung pakiramdam natin pinapabayaan Niya na tayo?

And how can we give ourselves, our time, our love sa iba kung tayo mismo nauubos na?

These are questions na pumasok sa isipan ni Hei, isang yesHEis volunteer. Natanong mo na din ba to sa sarili mo? Bakit nga ba tayo pinapadaan ng Diyos sa mga mahihirap na panahon? Eto ang sabi samin ni Hei.

“I am a volunteer in yesHeis who helps users with their Gospel sharing journey. But at the same time, I am just like everyone else. I am an individual who has her own struggles in life. May mga bayarin na iniisip kung paano mababayaran; may takot para sa pamilya; at may mga pagkakataon na pakiramdam ko wala nang pag-asa. Pakiramdam ko hindi naman naririnig ng Panginoon ang mga dasal ko. Nagseserve ako kasi yun yung sabi Niya. Pero bakit ganoon? Bakit puro bigay lang? Bakit wala akong natatanggap. Bakit pakiramdam ko ang unfair na ni God?

Pakiramdam ko lang pala ang lahat. Akala ko hindi naririnig ni God yung mga dasal ko. Mali. Ako pala ang di nakikinig. All this time, I was expecting God to give me what I am praying for in my own terms and in the ways I want it to be. I was anxious because I forgot to trust God.

But praise be to God. He uses yesHeis in my life to see na though I am struggling, there is hope. We just have to go back to the basic. Sino ba ang Diyos ko? Gaano ko ba kakilala si God? May tiwala lang ba ako sa Kanya kapag ang mga nangyayari ay pabor sa akin? And yung peace ba na binibigay Niya is limited lang pag okay ang lahat?

Answering the questions from the yesHeis users allowed me to deepen my relationship with God. I can even relate to some of them. Minsan naiisip ko, oo nga no? God allows me to experience struggles and trials kasi may kailangan pa Siyang ayusin sa character ko. At the same time may ipapadala Siyang mga tao with the same struggle na yung advice/response na binibigay ko sa kanila is the same as to what God has been speaking to me for my own dilemmas.

Thanks, yesHeis 💚💚💚 Thank you, Lord!”

Next time you’re going though a trial, it’s a chance to let God build something in your life. Even in the struggle He is calling us to live life on mission.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store