Yetkin Yayın
Published in

Yetkin Yayın

#BenYetGen’de Neler Yaşadım?

Evet, bugünkü konumuz YetGen… Hadi başlayalım.

Öncelikle YetGen Nedir?

Kısaca YetGen (açılımı Yetkin Gençler), 21. Yüzyıl yetkinlikleri farkındalık eğitimi programıdır. 12 haftalık sürede Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, girişimcilik ışığında çeşitli alanlarda eğitimler veren programdır.

Yetkin Gençler, 2015’ten bu yana 21. Yüzyıl yetkinliklerinin ve farkındalığının kazandırılmasını amaçlayan eğitim programıdır. Eğitimde takım çalışması ve sunum teknikleri gibi temel becerilerin yanında, algoritmik düşünme ve Excel ile modelleme gibi teknik beceriler de verilmekte, öğrencilerin 21. yüzyıl temalı okuryazarlıkları (bilgi, teknoloji, finansal, dijital) geliştirilmekte, kişisel gelişim temalarına (bilinçli farkındalık, stres yönetimi, sağlıklı yaşam) da dokunulmaktadır.

Benim YetGen Yolculuğum Nasıl Başladı? Süreç Nasıl İlerledi?

Ben YetGen’i daha öncesinde duymuştum ancak hiç başvurmamıştım. Bu dönem eğitimlerinin de başvurularını kaçırdığım için bu dönemden ümidim yoktu. Ta ki ek başvurular açılıncaya kadar. Ek başvurular ile başvurup YetGen’e kabul edildim ve 2021 2. Dönem öğrencisi olarak YetGen’e katıldım.

YetGen’in yerinin farklı ve özel olmasının çeşitli sebepleri var. Birçok YetGen öğrecisine, mezununa sorun; YetGen hakkında size övgüler yağdıracaktır. Çünkü YetGen normal bir eğitim programı ya da herhangi bir kurs havasında geçmiyor. Sadece sertifika için olan programların aksine burada aktif öğrenme, öğrendiğimizi etrafımızdaki insanlara aktarma gibi bizi eğitim esnasında dahi aktif tutan bir program. Bu yüzden diğer programlardan çok farklı.

Bir diğer farklılığı ise eğitim programı içeriği. Ülkemizdeki nadir -hatta tek olabilir- 21. Yüzyıl yetkinlikleri eğitim programı olarak göze çarpıyor YetGen.

YetGen’de kariyer planlamadan, uygulumalı sunum teknikleri dersine; algoritmadan, excelden teknoloji okuryazarlığı eğitimine; sosyal inovasyondan girişimcilik eğitimine kadar bir insanın 21. Yüzyıl’da sahip olması gereken yetkinlikleri bizlere sunan bir yetkinlik bombardımanı adeta.

İyi Ki YetGen’liyim!

Gelecek hafta itibariyle YetGen’den mezun olacağım, ne kadar istemesem de mezun olmayı yeni dönem eğitimleri başlayıp daha fazla insana, öğrenciye ulaşmak gerekecek.

YetGen’li olduğum için mutlu musun diye sorsalar kesinlikle evett derdim. İyi ki YetGen’e başvurmuşum bu atmosferi soluyarak kendimi birkaç adım ileriye götürmüşüm. Hayatta karşıma çıkan hedefleri değerlendirmemi sağlayıp bulunduğum basamaktan çok yukarılardaki basamaklara doğrudan geçiş inkamı sağlayan YetGen’e buradan çok teşekkür ederim. Gençlere, insanlığa dokundukları için ne kadar teşekkür etsek az. Buradan Erhan Erkut Hocama, MEF Üniversitesine, Mehmet Zorlu Vakfı’na ve YetGen sürecim boyunca yanımda olan liderim Öykü Aytürk’e tekrardan çok teşekkür ederim.

Eğitim malesef ki burada bitiyor ama öğrenme asla…

Orhan Yağızer Çınar

--

--

--

Yetkin Yayın, 21. yüzyıl yetkinliklerine uygun olarak gençlere bilgi, deneyim ve ilham sunan bir içerik platformudur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Orhan Yagizer Cinar

Orhan Yagizer Cinar

Founder @ Codecort |Leader @ YOOOTH| Yeti & YetGen 21'2| Advisory Board Member @ GelecektekiSen| Blogger | Data Science orhanyagizercinar.com

More from Medium

Program Design in Agriculture

and WEB history

A UX Design solution to help in the reduction of abandoned dogs.

Finding optimal color preference — Through the Machine Learning Technology