Bootstrap (Öz Sermaye ile Büyüme)

Koray Bahar
yollarda.tv
Published in
2 min readFeb 12, 2019

--

Bu bölümde Bootstrap ile büyüme’nin avantaj ve dez avantajları üzerine konuştuk.

Bu konuya başlmadan önce Bootstrap kelimesinin Türkçe karşılığı yada önerilen açıklamalara baktık ama hiç biri hoşumuza gitmedi. Bootstraping kelimesini öz sermaye ile büyümek olarak çevirmeye karar verdik. Yani şirketin kendi yağında kavrulması durumu. Kurucular & Ortaklar yatırım almadan kazandıkları para ile şirketi fonlamaya devam ederler ve bu modelle büyüme yöntemine Bootstrap deniyor.

Peki Bootstrap modelinin avtanları olarak ne sayabiliriz?

  1. Şirketin tüm sahipliği size ait kalacak.
  2. Şirkete yön verek sadece siz olacaksınız.
  3. Şirketi isterseniz ömrünüzün sonuna kadar elinizde tutabilirsiniz, hatta çocuklarınıza devredebilirsiniz.
  4. Tek başıma bu işi başardım gururu halen elinizde olacak.
  5. Para kazanan ve karlı olmak zorunda olduğunuz için işleyen bir iş modeliniz olması.

Peki dezavantaj olarak nelerden bahsedebiliriz?

  1. Ayakta kalma şansının düşmesi. Şirketlerin batma sebeplerinin başında nakit akışı problemleri ve paranın bitmesi olduğunu bildiğimiz göre, eğer iş modeli doğru nakit akışı yaratmıyorsa batma ihtimali var.
  2. Büyüme; yeterli nakit akışı ve hazır para olmaması pazarlama vb gibi harcamları sınırlı tutacağı için mevcut müşteriler ile doğu büyüme yakalanmalı ve yeni müşteri kazanımı görece daha yavaş olabilir.
  3. Üst seviye yardım; para 1. öncelik olmak zorunda olduğundan, kaliteli ve çok para gerektiren yönetim kurulu üyesi C Level yada doğru yetenekleri ekibe katmakta zorlanılabilir.
  4. Çok Çalışmak; her pozisyona doğru yeteneği almak kolay olmayacağı için tüm işleri üslenmek zorunda olduğunuzdan daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız.
  5. Organize Kalma Zorluğu; yalın bir ekip kurmanın verdiği nedenlerle bazı işleri ikinci önceliklendireceksiniz muhasebe vb. Buda ileride size başka sıkıntılar çıkartabilir.

Sonuç olarak Bootstrap ile büyümek güzel bir model olmasının yanında dez avantajlarıda her zaman göz önünde bulundurmakta fayda var.

--

--

Koray Bahar
yollarda.tv

Founder @figopara -Youtube: @YollardaTV -Board Member @endeavor_turkey - ExCEO & Founder @sovosforiba (Exited to @sovoscompliance ) @angeleffectco @GalataBA