Sağlıkta bilişim üzerine

BTHaber Dergisi’nde yer alan “Sağlıkta Bilişim” dosyası için verdiğim röportaj metni

Bulut bilişim, büyük veri, IoT ve diğer bilişim teknolojilerinin sağlık hizmetlerine nasıl bir etkisi bulunuyor? Kamuda sağlık ile ilgili çalışmalarınız, projeleriniz ve hedefleriniz nelerdir?

Sağlık hizmetleri başlangıçta akut, yani anlık ortaya çıkan hastalıkların tedavisini amaçlarken, modern toplumlarda, kronik, yani süregelen ve izlenmesi gereken hastalıkların tedavisini, salgın hastalıkların izlenerek kontrol altına alınmasını, koruyucu sağlık programlarıyla hastalıkların engellenmesini de hedeflerine eklemiştir. Bu yüzden sağlık hizmetleri, bu yenilikçi bilişim teknolojilerinin henüz çözüm sunabildiği zorluklarla aslında uzun zaman önce karşılaşmıştır.

Aynı zamanda, saydığınız bu teknolojilerin potansiyelini ve uygulama alanlarını açıklamak için verilen örneklerde sağlık hizmetleri uygulamaları genellikle ilk sıralarda yer alıyor. Biz inanıyoruz ki; bu iki durum, ihtiyaçlar ve teknolojik potansiyel arasında mükemmele yakın bir uyumu işaret ediyor.

Yenilikçi bilişim teknolojilerinin sağlık hizmetlerinde kullanılacak olgunluğa erişmesi, modern sağlık hizmetlerine şu katkıları sağlıyor:

  • Sağlık hizmetlerindeki süreçlerin daha doğru ölçülmesi ve izlenebilirliğin artması, bu hizmetlerinin kalitesini arttırıyor ve maliyetlerini düşürüyor.
  • Hastalar ve hastalıklarla ilgili daha çok veri toplanabilmesi ve bu verilerin yetkinlikle analiz edilebilmesi kişiye özel tedaviye olanak sağlıyor.
  • Süreç ölçümlerinin ve sağlık verilerinin büyük ölçekte analizi ile, sağlık hizmetlerinin başarımını arttıracak “karar destek sistemleri” geliştirilmesini sağlıyor.
  • Bu karar destek sistemlerinin erişilebilirliğinin artması ile, hastayı kendi başına yönlendirebilecek koruyucu sağlık destek sistemleri geliştiriliyor.
  • Son olarak toplum için potansiyel sağlık tehditlerinin erkenden fark edilerek kontrol altına alınması ve önlenmesi ile, ilgili önleyici sağlık destek sistemleri geliştiriliyor.

Biz, Yonca Teknoloji’de, sağlık hizmetleri için karar destek sistemleri geliştiriyor, süreç ve maliyet modelleri üzerine çalışıyoruz. Veri ve süreç madenciliğinde, yapay zeka ve öğrenme yöntemlerindeki yetkinliğimizi sağlık kuruluşlarıyla yaptığımız iş birliklerinde uygulamaya taşımayı ve sağlık bilişimi alanında küresel ölçekte yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Sağlık hizmetlerinin daha da ileri götürülebilmesi için ne gibi teknoloji yatırımlarına gerek duyuluyor? Özellikle kamuda teknoloji açısından yapılması gerekenler nelerdir?

Sağlık hizmetlerinde yeni teknolojik yatırımların öncesinde, hali hazırdaki altyapı kullanılarak sadece süreçlerin düzenlenmesi ile teknolojinin sağladığı yeni imkanların kullanımı sağlanabilir. Yenilikçi bilişim teknolojilerinin uygulanabilmesi için öncelikle sağlık verilerine erişilebilirliğin ve veri güvenliğinin iyileştirilmesi gerekli. Şu anda heterojen bir sistem olan sağlık bilişimi altyapımız üzerinde, henüz sadece yerelde tutulan verilerin, merkezi veri ambarlarına sürekli akışı sağlanmalı. Verinin sadece toplanmış olması elbette yeterli değil, bu verinin akademik çalışmalar ve ArGe çalışmalarında kullanılması için elverişli şekilde erişime sunulması gerekiyor. Verinin toplanması ve erişime sunulması gündeme geldiğinde, kişisel bilgilerin gizliliği ve veri güvenliği ile ilgili teknolojik isterler ortaya çıkıyor. Son olarak, bütün bu yatırımların teknolojinin gelişim hızına ayak uyduracak kapasite için planlanması ve yenilikte devamlılığın sağlanması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından önem taşıyor.