Yapay zeka ve tıbbın geleceği üzerine

Endüstri devrimi, üretimin insandan makinaya devrini gerçekleştirdi, şimdi bilişim devrimi de hizmetlerin insandan makinaya devrini sağlıyor.

Nasıl ki bir zamanlar insanlar kendisi için elbise diktirirken şimdi çoğunluk hazır giyimi tercih ediyorsa ve terzilik lüks bir hizmete dönüştüyse, gelecekte sağlık hizmetleri de neredeyse tamamen yapay zeka ile yapılacak, gerçek bir doktora muayene lüks bir hizmet olacak.

Elbette yapay zeka sizin için en uygun olanı bulmak konusunda çok iyi olacak ve doktorunuzdan çok daha ince detayları dikkate alıp size mükemmele yakın bir hizmet verecek. Tedaviniz size hazır bir elbisenin vücudunuza uyduğundan çok daha uygun olacak. Yapay zeka bir doktordan defalarca daha iyi teşhis koyabilecek ve tedavi oluşturabilecek bilgi birikimine ve ölçüme sahip olacak ve bu noktada zeka ile yapay zeka arasındaki ayrım neredeyse tamamen kalkacak.

Burada trajik bir ayrıntıyı da itiraf etmek gerek, nasıl ki hala en güzel arabalar, saatler, mobilyalar ve elbiseler insan elinden çıkıyor, özel durumlarda size en iyi tedaviyi gerçek bir doktor sunacak. Alet çantasındaki o çok ileri teknolojilerin tamamını kullanmakta yetkin doktorlar, içinden çıkılmaz hastalıklara tedavi bulmakta yine eşsiz olacaklar. Çünkü bazılarının dediği gibi tıp bilimsel olmaktan çok sanatsal bir disiplin ve zekanın yapay olandan en üstün olduğu şey, sanatsal yaratıcılık.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.