yordja
·

ว่าด้วยเรื่อง Framework : เฟรมเวิร์ค

บันทึกการศึกษา เรื่อง Framework : เฟรมเวิร์ค สำหรับ coding คำว่า framework หมายถึงกรอบการทำงาน ทำไมต้องมีกรอบการทำงาน ถ้าไม่มีมันก็ทำงานสะเปะสะปะ โดยเฉพาะ เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น พี่ครับ รูปภาพ เก็บไว้ folder ไหนครับ ชื่อไฟล์ตั้งชื่อว่าอย่างไรครับ การจตั้งชื่ออย่างไรให้สื่อต่อการใช้งาน ข้อดีการการใช้ Framework ร่วมทำงานไม่เพียงแต่ทำงานกับบุคคลอื่นเป็นได้ได้อย่างราบรื่น เมื่อทำงานคนเดียวก็ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากครับ

ในแง่การพัฒนา Software แล้ว Framework จะมีลักษณะ ดังนี้

ตัวอย่าง Framework

Front End Development

UI : Bootstarp ,Foundation

Mobile Development :

Ionic เป็น Hybrid App Development คือการเขียน Code เพียงครั้งเดียวและสามารถนำไปใช้งานได้ทั้ง Android IOS Windows Phone ซึ่งจริงๆ เบื้องหลังคือการพัฒนาด้วยการใช้ HTML5 และมีตัวครอบด้วย Cordova ซึ่งก็เป็น Framework/Tool ตัวหนึ่งซึ่งสร้าง package เพื่อห่อ Code เหล่านั้ให้ run บน native ได้

ReactNative

Back End Development

NodeJS

Java: Spark

FullStack End Development

Ruby On Rails : เป็น Framwork สำหรับการทำงานสร้าง WebSite แบบ FullStack Framework คือสามารถทำงานได้ดีทั้งการพัฒนาทั้ง Front-End และ Back-end

มันเด่นอย่างไรถึงควรศึกษา เขาว่ามันเรํวส์ หมายถึงมัน ช่วยให้ทำงานได้เร็ว เช่น เมื่อเราต้องการสร้าง webSite ที่ทำงานกับ database มันสามารถสร้างด้วย scaffold ซึ่งเขียน code เพียงไม่กี่บรรทัด

มี Framework อันไหนที่น่าสนใจที่ตกหล่นไปช่วยแนะนำด้วยนะครับ มือใหม่อยู่ในระหว่างศึกษา ครับ

//yordja

music, computer, photo and girl

Tech, Telecom, Music, Reading