BTS ? MRT ? ARL? ชื่ออะไรกันแน่

ปกติแล้ว เรามักจะได้ยินการเรียกรถไฟฟ้าว่าเป็น BTS บ้าง MRT บ้าง แอรพอร์ตลิงก์บ้าง แต่จริงๆแล้ว มันชื่ออะไรกันแน่

ตามความเข้าใจกันดั้งเดิม 
BTS คือรถไฟฟ้าที่อยู่ลอยฟ้า
MRT คือรถไฟฟ้าที่อยู่ใต้ดิน 
และแอร์พอร์ตลิงก์ คือรถไฟที่นั่งไปสนามบิน

นี่คือความเข้าใจกันดั้งเดิม ซึ่ง “ผิด”

ทำความเข้าใจกันใหม่ BTS MRT คืออะไร ย่อมาจากอะไร มีความหมายอย่างไร ?

BTS

Bangkok Transit System = ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

MRT

Metropolitan Rapid Transit = รถไฟฟ้ามหานคร (ระบบขนส่งมวลชนมหานคร)

ARL

Airport Rail Link = รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน

แล้วทำไมต้องมี หลายชื่อ ไม่ได้แบ่งกันด้วยลอยฟ้าใต้ดินแล้วแบ่งกันด้วยอะไร ?

คำตอบคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มี 3 ชื่อ ก็คือ มี 3 หน่วยงาน

2.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
3.การรถไฟแห่งประเทศไทย

แต่ละหน่วยงาน ต่างคน ต่างสร้าง โดย

<กทม.> กรุงเทพมหานคร สร้าง BTS

<รฟม.> การถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สร้าง MRT

<ร.ฟ.ท.> การรถไฟแห่งประเทศไทย สร้าง ARL

ถึงจะแบ่งกันสร้าง แต่ก็สร้างตามแผนเดียวกัน

ไม่ใช่รูปอย่างเป็นทางการ ดังนั้นรูปเลยเขียนไปว่าเป็น MRT ทั้งๆที่มีโครงการอื่นอยู่ด้วย

ที่นี้ แล้วสายไหนของใคร ชื่ออะไรกันแน่

อ่านข้อความต่อไปนี้โดยดูรูปด้านบนประกอบ

BTS ของ กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบดูแลก่อองสร้างรถไฟฟ้า 4 สาย + 1 พิเศษ

 1. สายสีเขียวเข้ม
 2. สายสีเขียวอ่อน
 3. สายสีฟ้า (เงียบกริบ น่าจะล้มเลิกไปแล้ว)
 4. สายสีเทา
 5. สายสีทอง (ไม่มีในรูป เพราะแต่เดิมแล้วไม่ออยู่ในแผน เพิ่งมาเพิ่มเอาทีหลัง)

MRT ของ การถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับผิดชอบดูแลก่อสร้างรถไฟฟ้า 6 สาย

 1. สายสีเขียวส่วนต่อขยาย เหนือ และ ใต้
 2. สายสีน้ำเงิน
 3. สายสีม่วง
 4. สายสีส้ม
 5. สายสีเหลือง
 6. สายสีชมพู

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับผิดชอบดูแลก่อสร้างรถไฟฟ้า 3 สาย

 1. ARL สายเชื่อมท่าอากาศยาน
 2. สายสีแดงเข้ม
 3. สายสีแดงอ่อน
ลองตัดสายอื่นที่ยังไม่เปิดให้บริการออก เส้นประคือกำลังก่อสร้าง จริงๆมีก่อสร้างเพิ่มอีก 3 สาย แต่รูปยังไม่ได้อัพเดท

สีน้ำเงิน ก็คือ MRT (ใต้ดิน) สายสีำน้ำเงิน
สีม่วง ก็คือ MRT (ลอยฟ้า) สายสีม่วง
สีเขียว ก็ึิอ BTS (ลอยฟ้า) สายสีเขียว

ทำไมเราถึงใช้ ใต้ดินMRT ลอยฟ้าBTS ต่อไปไม่ได้

ตอนนี้โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างประกอบไปด้วย

ร.ฟ.ท. สายสีแดงเข้มและอ่อน
MRT สายสีน้ำเงิน
MRT สายสีส้ม
MRT สายสีชมพู
MRT สายสีเหลือง
MRT สายสีเขียว

ประเด็นมันอยู่ที่

สายสีน้ำเงิน สายสีส้ม สายสีม่วง

มีทั้งลอยฟ้าและใต้ดิน

คือ รถไฟฟ้า วิ่งๆอยู่ใต้ดิน พอถึงสถานีนึงมันจะค่อยๆวิ่งขึ้นเนิน และผุดออกมาจากใต้ดิน แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟลอยฟ้าแทน

ถ้าอยากเห็น ให้ไปลองนั่ง MRT สายสีน้ำเงิน จากสถานีบางซื่อ มุ่งหน้าเตาปูน จากรถไฟใต้ดินจะกลายเป็นลอยฟ้า

อ้าวเมื่อกี้ยังนั่ง MRT อยู่เลย ไหงกลายเป็น BTS แล้วล่ะ ??……………….

นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเรียกรถไฟใต้ดินว่า MRT และรถไฟลอยฟ้าว่า BTS ไม่ได้

อนึ่ง รถไฟฟ้าที่วิ่งทั้งลอยฟ้าและใต้ดิน ในเมืองไทยมีให้บริการมากว่า 6 ปีแล้วซึ่งก็คือ ARL-แอร์พอร์ตเรลลิงก์ โดยมีสถานีสุวรรณภูมิเป็นสถานีใต้ดิน อยู่ใต้สนามบินสุวรรณภูมิ และมีสถานีอื่นๆเป็นสถานีลอยฟ้าทั้งหมด

จบบบบบบบบ………………..ซะเมื่อไหร่

อ้าว แล้วสายสีเขียว ล่ะ ปัจจุบันมันคือ BTS ของกทม.นี่นา แล้วส่วนต่อขยายเหนือใต้เนี่ย มันของ รฟม. ต้องเป็น MRT หรือเปล่า สายเดียวกันมีทั้ง BTS MRT เลยหรือ

ที่มาที่ไป
BTS สายสีเขียวในส่วนแรก เป็นโครงการของกทม.ที่จะพัฒนารถไฟฟ้าของตัวเอง แล้วที่นี้ ตามแผนมันควรจะตต่อขยายเส้นทางออกไปได้อีก ทั้งเหนือและใต ้แต่มันติดปัญหาอยู่ว่า มันอยู่นอกพื้นที่ของกทม.

กทม.ก็เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถื่นองค์กรหนึ่ง ก็มีหน้าที่บริการในเขตพื้นที่ของตัวเอง แต่ที่นี้ เจ้าส่วนต่อขยายเนี่ย มันไปอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกทม.ไม่มีอำนาจดำเนินการ 
รัฐบาลจึงสั่งโอนทั้งสองส่วนต่อขยายนี้ให้รฟม.ดำเนินการแทน

เรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุป

จากเดิมที่รฟม.จะโอนโครงการกลับไปให้กทม.ดูแล เพราะเป็นสายเดียวกัน ให้เจ้าของเดียวดูแลง่ายกว่า และคิดค่าโดยสารง่ายด้วย (กทม.ดูแลได้ สร้างไม่ได้)

แต่กทม.ไม่ยอมจ่ายค่าก่อสร้างคืนให้รฟม.

ทางด้านรฟม.ซึ่งเป็นคน(กู้)เงินมาก่อสร้างไปแล้วนั้น จึงเปลี่ยนใจมาดำเนินการเอง
ทำให้สุดท้ายแล้ว รฟม.จะให้เรียกโครงการนี้ว่าอย่างไรนั้น ยังไม่มีคำตอบ

จบ จริงๆละ

Like what you read? Give YORUTO a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.