The Cats — EP (2017)

Yoshino Yoshikawa
Jun 9, 2018 · 1 min read

Original release from Candytone

Yoshino Yoshikawa : The Cats — EP

#1 Les Chats
#2 Dancing Cats
#3 Starry Cats
#4 Yume Cats
#5 Space Cats

Music
Yoshino Yoshikawa

Artwork
Cpnnn

yosshibox

Yoshino Yoshikawa

yosshibox

Yoshino Yoshikawa

Yoshino Yoshikawa

Written by

Musician / Producer

yosshibox

Yoshino Yoshikawa