Yumetatsu Glider — EP (2014)

Yoshino Yoshikawa
Jun 9, 2018 · 1 min read

Original release from ZOOM LENS

Yoshino Yoshikawa : Beyond The Chasm -EP

#1 Yumetatsu Glider (feat. Yuzusa)
#2 Last Summer (feat. Suzushiro)
#3 Lovely Rainy Day (feat. Noto)
#4 Yumetatsu Glider (feat. Yuzusa) (Meishi Smile Remix)

Music
Yoshino Yoshikawa

Artwork
Yuzusa

Lyrics
Yuzusa (#1)
Yoshino Yoshikawa (#2)
Si(#3)

Recording Studio
NNY STUDIO (#1)

Recording Engineer
Hidenori Shin (#1)

Yoshino Yoshikawa

yosshibox

Yoshino Yoshikawa

Yoshino Yoshikawa

Written by

Musician / Producer

yosshibox

Yoshino Yoshikawa