Řekl jsem, že nic neumím. A oni na to, že to společně zkusíme

Tak vzpomíná na vstupní pohovor Jiří Hladík. Než se stal konzultantem, několik let pracoval jako učitel na prvním stupni. Ze školství odešel, protože cítil, že potřebuje změnu. Když se začal shánět po jiném místě, kamarádka mu řekla o Adastře. „Líbila se mi kultura, o které povídala. Není to korporát… a já mám rád méně formální prostředí.“

„Super prostředí, zajímaví klienti a dobré vztahy.“

Hlavní je chtít a učit se

Pravdou je, že úplně bez zkušeností Jiří nebyl. Než vystudoval učitelství, věnoval se automatizaci a kybernetice. I později, když už učil, si po večerech vyvíjel. Přesto po nástupu musel dohnat chybějící znalosti. „Učil jsem se, o čem jsem tušil, že budu potřebovat… SQL a C#.“ Právě ochota učit se, umět myslet analyticky a vyznat se v číslech je pro práci konzultanta mnohem důležitější než IT znalosti.

Co přesně ho na práci v Adastře lákalo? „Super prostředí, zajímaví klienti a dobré vztahy. Lidi tady mají jména, ne čísla.“

Měli se mnou trpělivost

Když Jiří nastoupil, měl před sebou dva měsíce intenzivního zaučování. Příjemně ho ale překvapil postoj nadřízených. „Měli se mnou trpělivost. Neslyšel jsem nic špatného, prostě se mi věnovali. Potřeboval jsem třeba něco ukázat a vysvětlit od šéfa… skypoval se mnou do devíti večer.“ Nováček nemusí hned všechno vědět. Nesmí se ale bát zeptat, když mu je něco nejasné.

Po dvouměsíčním snažení dostal na starost projekt ve Škoda Auto, kde se svým týmem úzce spolupracuje s IT oddělením. „Jádro tvoří projekťák, tři vývojáři a já, takový admin.“ Starají se o uživatele platformy TM1, která se používá k firemnímu plánování a zpracování souvisejících dat.

Mám svou práci fakt rád

Jako konzultant má za úkol zorientovat se v dostupných datech, najít v nich užitečné informace a vymyslet, jak je využít tak, aby klientovi pomohly k lepším výsledkům. „Mám svou práci fakt rád. Je to náročné, ale lidi jsou u nás zapálení, dodělávají práci, kterou mají rozdělanou.“

Nejvíc si Jiří pochvaluje flexibilní pracovní dobu, protože se prý nemusí stresovat, že přijde pozdě. „Ráno v osm vyrážím do práce, jsem tam většinou od devíti do šesti, večer si pak vyřeším e-maily.“

Práce je hodně, konzultantů málo

Adastře se daří a neustále hledá další Jirky… a Zuzany, Petry, Tomáše, zkrátka kohokoli, kdo si troufne na náročnou, ale zajímavou práci konzultanta.

Jaký má být podle Jiřího ideální uchazeč? „Přátelský a schopný. Ne geniální nerd, ale spíš komunikačně schopný člověk, který se doučí IT znalosti.“

  • Hledáte práci, kde vás nikdo nebude úkolovat?
  • Dokážete jednat s klientem tak, aby chápal, že jste na jeho straně?
  • Rychle vstřebáváte nové znalosti a dovednosti?
  • Domluvíte se anglicky?

Ano? Tak to byste si měli přečíst náš inzerát a zjistit o pozici konzultanta víc.

Unlisted

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Matěj

Matěj

Nice to meet you, stranger. My name is Matěj and I am…