Více než tisíc slov aneb naše práce v diagramech

Zeptal jsem se Marcela, jak se mu u nás líbí. „Pořád se něco děje a to mě baví.“ Když jsem se ale snažil zjistit víc, rychle jsem se v záplavě informací ztratil. Z vyprávění jsem pochytil jen to, že nastoupil před půl rokem a že dělá na třech projektech.

Nevýhodou pestré práce je, že se zkrátka nedá odbýt jednou větou. „Víš, co? Já ti to radši nakreslím.“ Tak jo. Ale raději pojďme pěkně od začátku…

Co jsi dělal, než jsi nastoupil do Adastry?

„Když jsem nastupoval na bakaláře, moc jsem nevěděl, co mě vlastně čeká. Od začátku jsem si přivydělával, ale hlavně po brigádách mimo obor.“

„Na magistru jsem nejprve dělal Test Analytika a poprvé přičichl k IT. Pak jsem dostal nabídku ze zajišťovny, kde jsem pracoval jako asistent pojistného matematika a věnoval se převážně modelování přírodních katastrof.“

„Možná to zní zajímavě, ale v praxi jde hlavně o psaní mailů, protože potřebná data v podkladech často chybí, navíc jsou leckdy v několika jazycích. A když už se člověk dostane k počítání, nemůže vymýšlet nové způsoby výpočtu, protože vše musí být podle regulací. Takže ta práce rychle zevšední.“

„Když jsem se rozhodl skončit v zajišťovně, hledal jsem práci, kde skloubím statistiku s IT. Kamarád — a dneska i kolega — se zmínil, že v Adastře zrovna hledají statistika. Na pohovoru jsem ukázal, že mám chuť se učit, a dostal se do Big Data týmu jako Data Scientist a Developer.“

Jak vlastně vypadá takový obvyklý pracovní den konzultanta?

„Každý den vstávám v šest — do Prahy dojíždím z Berouna, takže mi cesta zabere něco přes hodinu. Čas využívám ke čtení, někdy jsou to odborné věci, jindy beletrie. Teď mám třeba rozečteného Pratchetta.“

„Každý den řeším něco jiného. Někdy musím ručně kontrolovat milion věcí ve SQL, jindy zase vyvíjím aplikace v Pythonu, Scale, Bashi nebo Rku. Hodně času trávím také tvořením dokumentací, kde popisuji, co vlastně ty aplikace všechno umí. Rozhodně se nenudím a den mi hodně rychle utíká. Doma večer buď rovnou odpadnu, nebo dělám na diplomce a spát jdu kolem půlnoci.“

Na čem přesně děláš? Jakých projektů se účastníš?

„Aktuálně řeším tři. První a časově nejnáročnější je projekt pro jednu českou banku, kde s kolegy vytváříme Big Data platformu, která slouží pro rychlé zpracování obrovského množství dat. Pak se starám o data miningový model, který zpracovává data z českých webových stránek a používá je k lepšímu cílení reklamy. A pak jsem se zapojil do přípravy kurzu pro studenty na VŠE, ve kterém se zabýváme přípravou a analýzou dat z počítačové hry League of Legends.“

Dokázal bys dát příklad, jaký typ úkolů obvykle řešíš?

„Aktuálně nejvíc času trávím hledáním chyb v aplikacích a jejich optimalizací. Snažím se, aby efektivně využívaly dostupné prostředky a aby jejich kód byl dobře okomentován. Také se věnuji ukládání dat a jejich přesuny mezi naší Big Data platformou a datovými sklady. Většinou při tom používám Javu nebo SQL. Takto jsem během dvou dnů přesunul asi 1 500 tabulek, které měly dvacet, ale také miliardy řádků.“

Všechno to zní zajímavě. Popsal bys mi, co přesně děláte pro tu banku?

„Pro banku stavíme Big Data platformu. Má tu výhodu, že data zpracovává rychle a skladuje je levně. Stavba takové platformy má obvykle čtyři fáze.“

“Náš projekt je teď ve třetí fázi, do které jsem se zapojil už i já — po kolegovi jsem převzal aplikaci, která propojuje databázový systém s platformou. Starám se o to, aby data, která přicházejí na testovací i produkční prostředí, byla aktuální. To zahrnuje práci s jazyky SQL, Bash a Python. Plus hodiny pouštění a sledování logovacích souborů, tabulek v databázi a zpráv v rámci příkazové řádky. Je to trošku takový Matrix.“

A pracuješ z našich kanceláří, nebo přímo z banky?

„Z banky. Abych se dostal k platformě, musím být kvůli bezpečnostním opatřením na jejich počítači. Ale jinak záleží na klientovi. Když to jde, raději pracuji z Adastry, kde se vidím s kolegy a mám přehled, co se kde děje.“

Když už jsi zmínil kolegy, podle čeho jsou lidé přiřazováni na projekt?

„Podle toho, jaké schopnosti jsou třeba. Když se otevře nový projekt, z dostupných lidí se sestaví tým, který má schopnosti splnit klientova přání. K týmu se většinou přidají jeden nebo dva lidé z klientovy strany, kteří dohlížejí na průběh projektu a reportují o něm svým nadřízeným.“

Ještě jedna otázka na závěr. Jak se po prvním půlroce v Adastře cítíš?

„Pořád ještě jako nováček, ale plný elánu. Líbí se mi, že kdo práci neodmítá, má možnost se dostat i k činnostem, které jsou opravdu zajímavé.“

--

--

Kdo jsou Adastřani? Jak funguje Adastra Czech? Jaké další entity patří do skupiny?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Áda

Píši o životě Adastřanů. Oni za vším vidí data, já příběh.