Z historie Adastry: Vytrvalost jsme zdědili od trojice zakladatelů

Per aspera ad astra
Přes překážky ke hvězdám

Volbou názvu dala trojice společníků jasně najevo, jaké vlastnosti si cení nejvíc: vytrvalosti. A při pohledu na jejich životní příběhy i spletitou cestu k založení Adastry ani není divu.

Prvních 63 Adastřanů

Emigrovat chtěl už jako malý kluk

Odchod do zahraničí plánoval Jan Mrázek od mala. „Chtěl jsem žít alespoň v relativní svobodě.“ Aby měl v zahraničí co nabídnout, po návratu z vojny se vrhl na studium Matfyzu. Odejít pak zkoušel třikrát, ale uspěl až v roce 1989.

„Dostal jsem se v rámci studijního pobytu do Německa na univerzitu v Münsteru. Manželka za mnou tenkrát přijela i s naším ročním synem a hned druhý den jsme šli na policii říct, že hledáme politický azyl.“ Ve studiu pak pokračoval na univerzitě v Hagenu, kde ho zaměstnali jako vědeckého pracovníka. Zároveň si přivydělával jako programátor, aby uživil rodinu.

Z německé jistoty do kanadské recese

Dařilo se mu dobře, ale vždycky ho to táhlo do Severní Ameriky. A tak emigroval podruhé, tentokrát do Kanady. „Začátky byly hrozné. Anglicky jsem sice uměl číst odborné knihy o matematice a počítačích, ale koupit housku jsem si neuměl. A v Kanadě tenkrát byla recese.“

První rok bydleli ve sklepním bytě bez oken a žili ze skrovných německých úspor. Časem ale manželka sehnala práci a Jan získal výzkumný grant z Německa. „Staral jsem se o syna, rozesílal životopisy, učil se anglicky a pracoval na výzkumu.“ Definitivní změna k lepšímu přišla v roce 1993, kdy nastoupil jako programátor do jedné malé firmy.

Mezitím v Česku…

Zatímco se Jan Mrázek zabydloval v Kanadě, v Česku založili Jan Červinka a Petr Jech pobočku kanadské softwarové společnosti Speedware. Začali nabízet manažerský informační systém pro podporu rozhodování a za dva roky obsadili 70 % segmentu. „Získávali jsme zkušenosti s budováním aplikací Business Intelligence a jako první v Česku jsme začínali s tvorbou rozsáhlejších manažerských systémů a datových skladů.“

Momentka z veletrhu Invex Computer Brno z 90. let

Tři setkání a čtvrtka papíru jako základ firmy

Jan Mrázek se mezitím stal specialistou na Business Intelligence. Od roku 1996 pracoval pro Bank of Montreal a přednášel po světě o informačním managementu na různých konferencích. Jedna z nich ho v roce 1999 přivedla do Prahy.

„Udělal jsem zde show, která se líbila. Chodila za mnou spousta lidí, chtěli se mnou dělat byznys. Mezi nimi i dva mladí kluci, výrazně mladší než já. Slušnost mi velela nikoho neodmítat, ale moc jsem tomu nedával.“ Po chvilce povídání si ale skvěle padli do noty a zjistili, že mají stejné uvažování.

O tři setkání později seděli v torontském obýváku Jana Mrázka a na čtvrtku papíru si nakreslili, jak by měla firma fungovat. „A podle toho nákresu jedeme dodnes.“

--

--

--

Kdo jsou Adastřani? Jak funguje Adastra Czech? Jaké další entity patří do skupiny?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Áda

Áda

Píši o životě Adastřanů. Oni za vším vidí data, já příběh.

More from Medium

What exists?

Top 10 Rookie TEs In The 2022 NFL Draft

A Floating Development From the Construction Ground, By Ocean Builders