Designér Novague o hlavních faktorech úspěchu: Hned po talentu je time management

Kdo jiný by se měl dělit o své zkušenosti než několikanásobný držitel ocenění Red Dot Design Award Petr Novague. Designér, jenž svůj objekt zájmu dělí mezi produktový, vizuální, transport a space design, zdůrazňuje důležitost time managementu. Účastníky Konference chce také nechat nahlédnout do světa čísel.

Čemu všemu se věnujete?

Profesně pouze designu. Svůj záběr dělím do čtyř kategorií pro lepší přehlednost a snazší komunikaci s klientem. Jedná se o produktový design (výrobky od miniaturních po obří stroje), vizuální design (loga, firemní CI, grafika, weby…), transport design (auta, motorky, kola, lodě…) a space design (design showroomů, obchodů a domů).

Jakou oblast designu máte nejradši?

Jednoznačně produktový design, kde z jedné jednoduché myšlenky můžete díky sériové produkci přinést klientovi ohromný zisk.

Podle čeho si vybíráte zakázky?

Systém je opačný, zakázky si vybírají mě, designér se nesmí dostat do role, že sám oslovuje teoretické klienty, jeho práce je pak na úrovni jakého si podbízení se, což znamená devalvaci ceny…

Jaký je proces Vaší tvorby od počátečních návrhů po realizaci?

Mám unikátní procesní metodiku, která se liší od ostatních konkurentů. Rozdělil jsem proces navrhování do pěti kroků a tyto kroky lze neustále opakovat a stále se tak posouvat a inovovat. Blíže to popíši při své přednášce na Zlín Design Weeku, souhrnně lze ale říci, že velmi důležitá úloha procesu je neztratit odvahu, což se snadně řekne, než udělá.

Na jakou práci jste nejvíce pyšný?

Slovo pýcha a pyšný nerad používám. Myslím, že jsou to slabiny, stejně jako slovo ego. Snažím se být profesionálně neutrální.

V roce 2008 jste založil studio Novague. Kdo všechno na něm s Vámi spolupracuje?

Jsem jediným designérem ve studiu, ale obklopuji se specialisty na 3D rendering, kterým sám osobně se už zabývat nemohu. Time management patří jednoznačně k hlavním věcem hned po talentu, pokud chce člověk uspět v praxi. Mám každý měsíc rozdělen do pracovních bloků, které si lze objednat a řídit tak náklady na zakázku.

Jaký je Váš pracovní týden? Jde skloubit práce a volný čas?

Klasický jako má asi každý. Pět dnů práce, dva dny relax.

Jaký máte vztah k designovým akcím nebo konferencím?

Je velice důležité posoudit kvalitu každé konkrétní akce. Nemá smysl se jakkoliv účastnit akcí, které vám nic nepřinesou. Ostatně setkání profesionálů mezi sebou je mnohdy kontraproduktivní. Lidé mají pocit, že když patří do nějaké profesní skupiny a sladí svoje standardy, tzn. u designérů, že se shodují například na stylu, na design jazyku nebo dokonce na společném trendu, tak si tím zároveň ubližují, protože nejsou ničím unikátní. Vždy je podle mého názoru lepší stát někde v pozadí a těžit z přehledu situace, ale aktivně se jí neúčastnit, nenechat se vtáhnout do děje a ztrácet čas.

O čem budete mluvit Konference design & marketing?

No, dostal jsem téma design a peníze. Takže bych rád mluvil hlavně k mladým začínajícím designérům, rád bych upozornil na možná úskalí, vysvětlil svůj pohled na ohodnocení designu jako služby, ukázal několik příkladů a také nechal nahlédnout do světa čísel, která nakonec zajímají v životě všechny.

Letošní Zlin Design Week je ve znamení hledání odpovědí na otázky týkajících se peněz. Jsme studenti a zajímají nás různé odpovědi. Téma Prachy se může zdát kontroverzní, ale je třeba o něm mluvit. A ptáme se i Vás. Posíláme Vám výběr otázek s prosbou o vyplnění.

Design. Sériový, nebo jedinečný?

Sériový, ale i sériový může být jedinečný.

Design. Kolik stojí?

Koncový zákazník by neměl, poznat kolik design stál. Náklady na vývoj tedy i na design jsou rozpušteny v množství vyráběných kusů. Platí se tedy za podstatu produktu a za značku.

Design. Rozmar, nebo potřeba?

Pro výrobce potřeba, filozoficky lze problematiku rozpitvat na mnoho podsekcí a lze dojít k oběma zjištěním, tedy, že design může být i rozmar. Někdy lze i běžným pozorováním dojít k názoru, že produkt stále slouží, ale už je morálně zastaralý a je třeba jej vyměnit za nový model. Pak se právě objevuje tato otázka.

Design. Přináší ti hodnotu?

Jednoznačně. Myšlenka je design, design je tedy zakódován v produktu, má-li produkt myšlenku.

Design. Je to dobrá investice?

Neměl by. Jedná se o sériové produkty, tzn. tyto produkty by měly ztrácet svoji cenu – hodnotu v čase.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Zlin Design Week’s story.