Over Zorgeloost

Trudy van de Groene Vingers in Amsteldorp (Foto: CC BY Clementine van der Bent)

Zorgeloost onderzoekt hoe je beter voor elkaar kunt zorgen in de buurt. Op drie plekken in Amsterdam Oost gaan we in gesprek met bewoners, hulpverleners en de gemeente om er achter te komen op welke manier en van wie bewoners graag hulp, ondersteuning of zorg ontvangen en op welke manier vrijwilligers of mantelzorgers die hulp graag geven. Daarnaast zoeken we uit wat de rol van professionele hulpverleners, zoals de wijkverpleging, de huisarts of de buurtbeheerder kan zijn in zowel het verlenen van hulp aan bewoners die dat nodig hebben als het samenwerken met vrijwilligers en mantelzorgers.

Kennisland, Stadsdeel Oost, de Zorggroep Amsterdam Oost, Dynamo en de Allantie (een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties die ondersteuning bieden aan de wijkzorgnetwerken in Amsterdam) richten zich met Zorgeloost op het verbeteren van de wijkzorg in Amsteldorp, Jeruzalem en de Indische Buurt. De wijkzorgnetwerken op deze drie plekken zijn bedoeld om bewoners te voorzien van goede, efficiënte en op maat gemaakte zorg. Maar lukt dat ook altijd? Weten bewoners het ‘netwerk’ goed te vinden, of hebben zij andere manieren om aan hulp te komen? Waar komen bewoners terecht die niet op de hoogte zijn van het netwerk? Uit wie bestaat het netwerk eigenlijk precies? Welke rol spelen buurtbewoners daarin? En hoe zorgen we dat vrijwilligers en mantelzorgers vooral kunnen doen waar ze goed in zijn en blij van worden?
Daarover, en over de alternatieven die we uitproberen zullen we de komende maanden hier verslag doen.

Lees mee met onze zoektocht via deze blog, of neem contact met ons op om mee te praten via wv@kl.nl.