Een herfstig stukje over falen in de diepte.

Stel je voor. Je loopt over straat. Het is prachtig weer, misschien een klein wolkje aan de lucht. Hier en daar knisperen wat afgevallen bladeren onder je schoenzolen. Dan ineens val je voorover. Er is niets om je aan vast te houden. Aan de kant stappen helpt niet meer. Je struikelt en valt en eindigt onzacht op de bodem van een kuil.

Daar zit je dan. Amper horizon. Randje daglicht boven je hoofd. Een uitzichtloze situatie. Maar wanneer je goed kijkt, daar op de bodem van je kuil, dan zie je dat er wel degelijk iets te zien valt. Jijzelf…


Godsamme. Ik heb zojuist drie keer een tweet herschreven. Drie keer! Eén berichtje van maximaal 140 tekens DRIE KEER herschreven! Wat zegt dat over mij?

De eerste keer herschrijven was omdat ik ontdekte dat ik een spelvaut had gemaakt. Kan gebeuren, in de haast die het glijmiddel van de sociale media vormt.

De tweede keer herschrijven was omdat ik ontdekte dat ik nog een spelfoud had gemaakt, alleen een net even iets andere dan de vorige keer. Kan gebeuren, want: sociale media, glijmiddel — je begrijpt het wel.

De derde keer herschrijven was omdat ik de verkeerde pagina had doorgetweeterd…


(bron foto)

Liefde voor je vak? Prima, maar nu gaan we punten scoren.

Gisteren hadden we op school examentraining. ‘We’ waren de examendocenten. Met nog minder dan 20 contactmomenten voor de boeg leek het ons goed om eens te bekijken hoe we de leerlingen in onze examenklassen nog scherper krijgen. En wie kun je dan beter uitnodigen dan een expert op dat gebied?

Onze expert was Onno, een oud-leerling van een van onze teamleiders. Onno is inmiddels succesvol bij een groot bedrijf in de petrochemie, maar is daarnaast als een soort uit de hand gelopen hobby blijven hangen in het verzorgen van examentraining door studenten. …


Vaardigheid, veiligheid & en meesterschap in het examenjaar van de mavo.

Met 4 mavo zijn we al vanaf het begin van het schooljaar bezig met het sectorwerkstuk. Tijdens de introductieweek vormen leerlingen teams en kiezen een onderwerp, vervolgens doen ze in de loop van het jaar onderzoek, houden ze een logboek bij en geven uiteindelijk in februari een presentatie.

Altijd weer een spannende periode: naarmate het moment van presenteren dichterbij komt, neemt de focus toe, komen er meer vragen, moet ik logboeken en presentaties nog één keertje checken. Een prachtige tijd waarin samenwerken, doelen stellen, plannen en feedback een belangrijke rol spelen in het leven van onze examenkandidaten.

In deze laatste…


Foto: aptgadget.com

Laatst werd ik aangesproken door een zorgmedewerker bij ons op school: “Wist jij, Melle, dat er jongeren zijn met burn-out en dat dat veroorzaakt wordt door social media?”

Schokkend!

Schokkend?

Ja. Als wij een burn-out zo verschrikkelijk vinden, waarom beschermen we onze kinderen er dan niet tegen? Waarom geven we niet gewoon het goede voorbeeld? Het delen van ervaring is nog steeds een van de meest kernachtige vormen van leren en opvoeden.

Sociale media worden door veel mensen gezien als ontspanning. Iets voor in de vrije tijd. Dat van die vrije tijd klopt wel, dat van de ontspanning niet.

Pubers…


Hardop denken over een cijferloos examenjaar

In eerste instantie leek het wel een goed idee: geen proefwerken in dat jaar, alleen een paar schoolexamens en een centraal examen. Om beide toetsmomenten kun je niet heen, maar het SE kun je formatief benaderen en het CE in geval van een herexamen natuurlijk ook. Het formatieve zit hem vooral in de rest van het jaar: het trainen van vaardigheden zodat de op dit moment voor ons nog van staatswegen verplichte summatieve hordes glorieus genomen kunnen worden.

Maar daar kwam er ineens een summatief addertje onder het gras vandaan gekropen. Wat te doen met het PTA? Een aantal opdrachten…


Schrijven is leuk — en soms is het moeilijk…

Zo’n drie weken geleden overleed mijn vader. Ik had allerlei stukjes in de pen: over cijferloos lesgeven, de fijnere aspecten van faalvaardigheid, samenwerken wanneer niemand daar zin in heeft – maar er kwam niets. Mijn hoofd was er niet bij. Mijn hoofd was nergens bij. Mijn hoofd was een grote grabbelton gevuld met rafelige snippers.

En toch ben ik gaan schrijven. Misschien wel het moeilijkste stuk dat ik ooit geschreven heb. Het stuk dat ik wilde lezen bij het afscheid van mijn vader.

Ik voelde dat ik ‘iets’ wilde zeggen bij het afscheid. Als enig kind voelde het als de…


Notulen maken? Actielijsten bijhouden? Nee hoor, dat kan anders: papiervrij, efficiënt — en lollig :)

Wat is het?

Asana is een todo-lijst met een glimlach — en bijzonder dikke spierballen. Op het eerste gezicht lijkt het weer één van die onschuldige takenlijstprogramma’s die je binnen proberen te slepen om vervolgens de leukste dingen achter een betaalmuur te verstoppen, maar niets is echter minder waar: je kunt het programma ten volste gebruiken en alleen wanneer je heel veel meer extra opties wilt (méér projecten, méér statistieken, méér gebruikers) dan kom je de noodzaak van de pro-versie tegen.

Het programma werkt met taken die je…


Image source: TechRepublic

En wanneer jij een jezelf respecterend docent bent, dan doe je dat ook.

Want hoe kun je jezelf — èn je leerlingen — nou serieus nemen wanneer het hoogste doel is: een 8 te scoren in plaats van een 6? Is DAT wat we moeten leren? Hoe we voor eender welk vak een 10 kunnen scoren? ‘Teaching to the test’ heet dat in goed Engels. En natuurlijk is daar ook een prachtige draai aan te geven, maar dan heb je het eigenlijk over iets anders want een prachtige draai is vaak een omweg.

Nou had ik zojuist een gesprek met vier leerlingen uit 3 havo om helder te krijgen waar een 8 voor…


In de schemerstaat tussen schooltijd en examen is het wel weer eens tijd voor een reflectie op een succesmoment in 4 mavo. Dit specifieke succesmoment gaat over schrijven, begrijpend lezen, online samenwerken, feedback — realtime en op maat — en totale stilte.

We hebben op school al een paar keer geëxperimenteerd met BYOD. De leerlingen hebben een Google Apps account voor o.a. schoolmail en daar zit nog een heel pakket aan andere handige applicaties bij. Nu vind ik het altijd leuk om praktische toepassingen direct uit te proberen in de les waarbij ik de getroffen leerlingen direct gebruik als klankbord…

Melle Kramer

Innovatie, onderwijs, ontwikkeling. https://www.linkedin.com/in/mellekramer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store