Welke crypto wordt het nieuwe betaalmiddel

Aat de Kwaasteniet
Nov 6, 2018 · 11 min read

(English version here)
Een behoorlijk aantal cryptomunten ziet zich graag tot een algemeen bruikbaar betaalmiddel uitgroeien. Sommige willen naast de Euro bestaan en sommige willen in plaats van de Euro bestaan. Welke cryptomunt heeft de beste papieren hiervoor en heeft de juiste ontwerpkeuzen gemaakt?
In dit onderzoek worden 32 cryptocurrencies die deze wens hebben tegen het licht gehouden en onderzocht worden op de gebieden van Veiligheid, Beschikbaarheid, Gebruiksvriendelijkheid, Technische gebruiksaspecten, Onderhoudbaarheid enz. Er wordt niet gekeken naar de Marketcap of waarde van de cryptocurrency maar alleen of ze goed toegerust zijn om de taak als betaalmiddel uit te kunnen voeren.

Welke Cryptocurrencies doen mee? Hiertoe zijn op Coinmarketcap de 350 eerst genoemde currencies bekeken en als er op de website van de betreffende coin specifiek vermeld werd dat ze een betaalmiddel wilden zijn, is de coin meegenomen in dit onderzoek. De currencies op plaats 351–2079 zijn niet meegenomen om de hoeveelheid werk enigszins te beperken. Misschien zitten er juweeltjes tussen maar helaas :)
Coinmarketcap is alleen gebruikt voor de selectie methode en bron van data. Aan de ranking methode die Coinmarketcap hanteert wordt geen aandacht geschonken. Zie voor kritiek op die methode dit verhaal.

Er bleken 32 muntjes aan het criterium te voldoen. De meeste Tokens/coins presenteren zich als een platform om andere functies te willen faciliteren en vielen dus buiten de scope van dit onderzoek. De 32 uitverkorene zijn:

De lijst is op alfabetische volgorde op de twee laatste na. Deze munten de Apollo currency (APL) en de E-Dinar coin (EDR) voldeden wel aan het criterium maar bij nader onderzoek bleek aan beide munten zoveel onduidelijkheid te hangen dat ze uitgesloten werden van deelname.
Wat opvalt is dat er ook 6 coins meedoen die een fork zijn van een andere coin. Te weten BCH, BCD, BTG, BTCP, ZEN, ZCL. Waarbij BTCP een samenvoeging is van BTC en ZEC.

Toen de lijst compleet was zijn van alle munten de specifieke kenmerken opgezocht en zijn deze kenmerken in een spreadsheet geplaatst. Daarna is beoordeeld hoe de munten scoren op een zevental onderwerpen die hieronder besproken zullen worden. De verschillende munten worden per onderwerp beoordeelt via de schaal:
Excellent: 10 punten
Very good: 8 punten
Good: 5 punten
Fair: 3 punten
Poor 0 punten

Daarnaast krijgen de onderwerpen een waardecoëfficiënt waarmee de score wordt vermenigvuldigd. Dit is gedaan omdat bepaalde onderwerpen belangrijker geacht worden dan andere onderwerpen. Als alle puntenscores bij elkaar worden genomen krijgen we een ranking te zien welke munt het meest aansluit aan de eisen om een betaalmiddel te vormen.

Veiligheid

Het belangrijkste van een potentiële munt is natuurlijk de veiligheid van de blockchain die bij de munt hoort. Tenslotte moet de gebruiker er op kunnen vertrouwen dat de munt niet gemakkelijk gehackt kan worden of dat je eenvoudig bestolen kan worden. Daarom heeft de waardecoëfficiënt van het onderwerp veiligheid ook een hoge waarde van 3.
Veiligheidsproblemen waar een blockchain tegen aan kan lopen zijn bijvoorbeeld zogenaamde “double spend”, “51% attacks”, “Selfish mining”, “side chain mining” e.d. Het voert te ver om dit soort veiligheidsproblemen hier te bespreken maar er is genoeg over te vinden op Internet.

De veiligheid van de blockchain is van een aantal zaken afhankelijk zoals welk miningsysteem er gebruikt wordt met welk protocol, hoeveel mining power op het netwerk staat, wat het kost om een 51% aanval uit te voeren, of de wallet encrypted kan zijn tijdens Stake en of er soms extra maatregelen zijn getroffen zoals masternodes e.d. Hieronder een tabel met de rating van het onderwerp veiligheid. In de kolom remarks staat een verantwoording voor de gekozen rating. Bedenk dat PoS iets hoger gewaardeerd wordt dan PoW.

Beschikbaarheid

Hiermee wordt bedoeld of de cryptocurrency gemakkelijk aan te schaffen is. Omdat het een algemeen bruikbaar betaalmiddel moet worden is het belangrijk dat het gemakkelijk is om een korte lijn te hebben naar Fiat geld zodat het aan- en verkoop proces niet via BTC moet lopen.
De hoeveelheid exchanges waarop een Fiat/cryptomunt pair aanwezig is is belangrijker dat er 100 exchanges zijn met een BTC/cryptomunt pair.
Nul Fiat/crypto pairs resulteert automatisch in een “Poor” 0 punten score
meer dan 10 Fiat/crypto pairs beschikbaar resulteert in een “Excellent” score met de daarbij behorende 10 punten.
De waardecoëfficiënt voor dit onderwerp is 2.

Gebruiksaspecten t.a.v. wallet

Als een munt aantrekkelijk wil zijn voor publiek is de wallet natuurlijk één van in het oog lopende items. Als een cryptomunt dan geen aandacht heeft voor een eigen ontwikkelde wallet maar steunt op 3rd party wallets is dat een groot gebrek. 3rd party wallets hebben het grote nadeel dat je afhankelijk bent van de continuïteit van die partij en of die wel adequaat reageert als er een update o.i.d. moet gebeuren. Vandaar dat eigen wallets hoger gewaardeerd worden dan 3rd party wallets. Omdat je een portemonnee altijd bij je hebt is het ook belangrijk dat er mobiele wallets aangeboden worden. Bij de meeste munten is de desktop kant wel in orde maar de mobiele wallets zijn het zorgen kindje. Vooral de iOS versie ontbreekt vaak.
Daarnaast is de transactie fee belangrijk. Een te hoge fee zorgt ervoor dat micropayments niet meer mogelijk zijn. Gelukkig is de transactiefee bij alle munten laag tot zeer laag behalve bij BTC, dat kost BTC een paar punten.
De waardecoëfficiënt is 2

Technische gebruiksaspecten

In dit onderwerp behandelen we de transactietijd. Hoe korter die is hoe hoger de score. Weinig munten doen daarover een uitspraak en als er niets genoemd is wordt de standaard van 6 confirmaties aangehouden.
Er zijn twee munten die directe transacties pretenderen te hebben. Die zouden dan het hoogst kunnen scoren en dat geldt dan ook voor Nano maar voor de ander munt “Smartcash” geldt de beperkende factor dat de blocktime te snel is waardoor er in principe een niet goed werkende blockchain ontstaat. Dit valt niet op bij een laag aantal transacties maar als de blokken groter worden doordat ze meer transacties bevatten zal dat op problemen stuiten met de propagation delay in het blockchain netwerk.
Zie hiervoor de volgende PDF
Korte versimpelde uitleg:
Als er een nieuw block wordt gemined wordt dat aangekondigd met een heel kort (klein) bericht. Als een node dan merkt dat dat voor hem een nieuw block is doet hij een request om het te downloaden. Dan krijgt hij het hele block dat groot kan zijn (snelheid van datatransfer levert vertraging op als het block niet 2 kilobyte maar 2MB is (Niet iedereen op deze planeet heeft glasvezel)) en vervolgens moet hij echt gaan rekenen aan de data. Pas als dat helemaal klaar is heeft deze node het block beschikbaar voor andere nodes die belangstelling hebben voor wat op dat moment het nieuwste block in de blockchain is. Als je een groot netwerk hebt van 1000 nodes zal 70% binnen 10 seconden helemaal up to date zijn maar 5% zal na een minuut nog niet op de hoogte zijn van het nieuwste block.
Als er dan een andere miner na 20 seconden een block met dezelfde ‘heigth’ vindt en het netwerk in schiet heb je een behoorlijke kans dat je even, tijdelijk, een softfork hebt op een gedeelte van het netwerk. Volgens de genoemde PDF had Bitcoin met zijn bloktijd van 10 minuten daar per block een kans van 1,7% op. Laat staan als de bloktijden flink korter zijn.
Daarom is besloten om bloktijden korter dan 1 minuut met Fair of met Poor (bloktijden van 15 seconde e.d.) te beoordelen.

Ook zou het aantal transactie/seconde dat het netwerk kan verwerken in de beoordeling betrokken moeten worden. Maar omdat deze data bij vele munten niet beschikbaar is terwijl anderen beweren dat ze 1000 transacties aan kunnen maar dat niet kunnen aantonen omdat het drukste netwerk tot nu toe slechts een schamele 3 transacties per seconden hoeft te verwerken is besloten om dit item niet mee te nemen in de beoordeling. Zie hiervoor ook dit artikel.

De waardecoëfficiënt is 2

Onderhoudbaarheid

Van belang is ook hoe je er op kan vertrouwen dat de cryptomunt zal blijven bestaan en zich zal ontwikkelen. Daarom is gekeken hoe lang de munt al bestaat en hoeveel wijzigingen zijn aangebracht in de core software, zowel in het verleden als in het afgelopen jaar. Dus hoeveel ontwerp capaciteit door de ontwikkelaars wordt besteed aan onderhoud en nieuwe ontwikkelingen van de core software. Een munt die pas bestaat sinds 2017 kan niet de hoogste score halen want daarvoor is de geschiedenis te kort om dat te kunnen beoordelen.
De waardecoëfficiënt is 2.

Inflatie

Voor een goed werkend economische systeem wordt altijd een klein beetje inflatie gewenst. Bij crypto kan dit bewerkstelligd worden door het minen van nieuwe coins via PoW of via Staken met PoS. Het is dan wel zaak dat dat een beetje gedoseerd en netjes gebeurd. Er zijn echter coins met een zeer hoge inflatie en de markt moet al die toevloed van nieuwe muntjes wel op kunnen vangen. Want als al die nieuw gedolven munten direct op de markt gedumpt worden kan dat zeer nadelig voor de markt uitpakken.
De inflatie is berekend aan de hand van de blockrewards tegenover de “circulating supply”, dus niet van de maximale supply. De gekozen methode zorgt ervoor dat de inflatie in de tijd zal afnemen en is dus een momentopname met als peildatum november 2018. Maar deze methode lijkt eerlijker dan de inflatie te betrekken op de maximale supply.
In dit onderzoek is er van uitgegaan dat een gezonde inflatie minimaal 0,5% en maximaal 5% per jaar mag zijn. Meer of minder wordt dus lager gewaardeerd. Er zijn munten met een inflatie van meer dan 50%. Deze worden uiteraard niet best beoordeeld.
De waardecoëfficiënt voor inflatie is bepaald op 1

Premine

Een heet hangijzer in Cryptoland is de premine van een munt. Enkele jaren geleden werden door de cryptopuristen munten, die met een premine begonnen, niet als volwaardig aangezien. Heden ten dage, nu de één na de andere ICO gelanceerd wordt, zijn de gedachten over een premine iets genuanceerder geworden. Om een goed produkt te ontwikkelen is natuurlijk enig kapitaal onontbeerlijk en daar kan de premine en uitstekende basis voor vormen. De premine moet natuurlijk wel binnen bepaalde grenzen blijven en zeker geen doel op zich worden.
De premine is uitgedrukt in een percentage t.o.v. de maximale supply van een coin en is in dit onderzoek als volgt beoordeelt:
0% = Excellent
<1% = Very good
<5% = Good
<15% = Fair
>15% = Poor
Gewijzigd 9–11–2018: Na commentaar van verschillende kanten is de rating schaal wat aangepast, dit heeft geleid tot een iets andere score, ook in de totaal ranking verschoof er één munt een stapje omhoog. Ook is de premine van NAVcoin aangepast na overleg met één van de dev’s.

De waardecoëfficiënt voor dit onderwerp Premine is vastgesteld op 1.

Negatieve punten

Er blijven altijd wat items over aan een munt die specifiek voor die een munt negatief uitpakken. Daarom is een laatste tabel gemaakt waarbij “straf”punten gescoord kunnen worden.

Zo zijn een aantal munten zeer gefoccused op de privacy van de gebruikers en zijn handelingen op de blockchain. Maar als crypto werkelijk een betaalmiddel wil worden ontkomt de cryptowereld niet aan regulering. Het is daarom onontkoombaar dat de privacy van de gebruikers onder vuur komt te liggen. Als de munten die van privacy hun speerpunt hebben gemaakt vasthouden aan hun standpunt zal die munt zich nooit ten volle kunnen ontwikkelen en zal een gemarginaliseerd bestaan krijgen. Daarom wordt een privacy focussed munt met -5 punten beoordeelt.

Om een veiliger blockchain te bouwen hebben sommige munten de decentraliteit van de blockchain opgeofferd door het introduceren van de centrale Master/supernodes. Ook deze handelswijze wordt “bestraft” met -5 punten. Tenslotte wil de cryptowereld juist een alternatief zijn voor de centraal bestuurde Fiat wereld. Er zijn decentrale oplossingen mogelijk om een veiliger blockchain te bewerkstelligen, misschien iets moeilijker maar wel decentraal. Dus waarom kiezen voor de simpele centrale oplossing.

Transparantie van een munt is ook belangrijk. Als een munt via de openbare bronnen (bijvoorbeeld de Website) niet te doorgronden is in zijn doen en laten levert dat ook 5 strafpunten op. Twee munten waren zelf zo weinig scheutig met informatie dat ze daarom niet mee mochten doen met dit onderzoek.

Waardecoëfficiënt is vastgesteld op 1

Conlusie

Uiteraard is dit onderzoek geen geheel objectieve methode want het is o.a. afhankelijk van de waardecoëfficiënt van de gekozen onderwerpen en de rating per onderwerp. En die afweging is door de onderzoeker gemaakt op basis van gevoel, kennis en ervaring. Iedereen kan een andere afweging maken want dit onderzoek is openbaar en iedereen kan de spreadsheet met de basisgegevens via Googledoc’s benaderen, een kopie trekken en zijn eigen afweging maken.

De fans van een bepaalde munt zullen zich niet herkennen in bepaalde waarderingen van hun munt die in dit onderzoek gepresenteerd wordt. Daarnaast kan gezegd worden: “Er is geen rekening gehouden met dit of dat aspect van mijn coin”. Nee, dat is waar, want de onderzoeker heeft gezocht naar de grootste gemene delers van cryptomunten en kan geen afweging maken van muntspecifieke aspecten. Maar bedenk dat alle munten via dezelfde criteria zijn beoordeeld en niet alleen jouw favoriete munt te maken heeft met een te negatieve of te positieve inschatting van de onderzoeker.

Toch geeft dit onderzoek een aardig beeld hoe de verschillende munten scoren op die gebieden die belangrijk zijn om een algemeen geaccepteerd betaalmiddel te worden.

En dan nu de eindscore……tromgeroffel:

We zien dat Dash de meeste punten scoort en dat een kleine munt als Gulden de tweede plaats bezit. Bitcoin komt op de derde plaats en heeft die derde plaats te wijten aan de slechtere scores op transactiefee en confirmation snelheid.
Alle forken van Bitcoin, zoals Bitcoincash, Bitcoingold en Bitcoindiamond scoren middelmatig tot slecht. Blijkbaar zijn dit crypto’s die alleen ontworpen zijn om even tijdens de fork winst op te leveren.

Verantwoording

Alle data die gebruikt is in dit onderzoek is verkregen uit openbare bronnen.
De data van eind oktober — begin november 2018 is gebruikt.
Hier vindt u een link naar de spreadsheet met alle data

Grote data bronnen waren:
Coinmarketcap
Bitcointalk
Coinwarz
De websites van de diverse cryptomunten
Onderzoek van Christian Decker, Roger Wattenhofer
Bitinfocharts
Whitepaper PoW2
Github

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade