Tasarımın olduğu her tartışma şu cümle ile sonlanır; “Renkler ve zevkler tartışılmaz”. Ancak ben bu cümlenin tamamen yanlış anlaşıldığını, dünyadaki mutlak güzelliğin tek olduğunu ve herkes tarafından güzel bulunduğunu düşünüyorum. En azından logo konusunda.

Bana göre insanların farklı zevkleri ve beğenileri yok. Hepsinin güzellik anlayışı tamamen aynı. Sadece ne istedikleri hakkında bir fikirleri yok.

Bunu insanlara ilk söylediğimde hemen benden kanıt göstermemi ya da bir anda düşüncelerini değiştirebilecek bir sihir yapmamı bekliyorlar. Ne yazık ki bu zamanla öğrenilebilecek bir algı ama yine de elimden geldiğince örneklerle açıklamaya çalışacağım.

Logo, sadece şekil, yazı ve renklerden oluşur. Yazı da bir çeşit şekiller topluluğu olduğu için şekil alanına dahil ediyoruz. Yani, logo; şekil ve renklerin yerleştirilmesidir. Bu şekil ve renklerin belirli boyut ve oranlar ile gözümüze hoş gelecek biçimde yerleştirilmesine de “tasarım” deniyor. …

About

Arda Gündoğdu

Project Manager at Dernx in Istanbul.

Get the Medium app