Önceki bölüm: Bölüm 3— Mülakat Hazırlığı ve Davranışsal Sorular

Big O; algoritmaların etkinliğini tanımlamak için kullandığımız dil ve metriktir. Bu kavramı tam olarak anlamamak, geliştirdiğiniz algoritmaya gerçekten zarar verebilir.

Image for post
Image for post

Şu senaryoyu düşünelim: Hard diskte bir dosyanız var. Bu dosyayı ülkenin herhangi bir yerinde yaşayan bir arkadaşınıza göndermeniz ve olabildiğince hızlı bir şekilde ulaştırmanız gerekiyor. Nasıl göndermelisiniz? Çoğu insanın ilk düşüncesi e-posta, FTP veya başka bir elektronik aktarım aracı olabilir. Küçük bir dosyaysa, kesinlikle haklısınız. Havaalanına gitmek, uçağa binmek ve arkadaşınıza teslim etmek 5–10 saat sürer. …


Mülakata Hazırlanma Çizelgesi

Özgeçmişinizin her bir projesini veya bileşenini inceleyin ve bunlardan ayrıntılı olarak bahsedebileceğinizden emin olun. Şöyle bir çizelge doldurmak size yardımcı olabilir:

Image for post
Image for post

Yatay kolonlarda özgeçmişinizin tüm önemli yönlerini içeren projeleri, işleri veya etkinlikleri listelemelisiniz. Dikey kolonlarda ise sorulabilecek soruları yazmalısınız.

Bu tabloya mülakattan önce çalışın. Her öyküyü birkaç anahtar kelimeye indirgemek, tabloya çalışmanızı ve sonrasında hatırlamanızı kolaylaştırabilir. Bu tabloyu dikkat dağıtıcı olmayacak şekilde mülakatınız sırasında önünüze de koyabilirsiniz.

Ayrıntılı olarak konuşabileceğiniz bir kaç projeniz olduğundan emin olun. Teknik bileşenleri derinlemesine tartışabiliyor olmalısınız. Bunların merkezi rol oynadığınız projeler olmasına özen gösterin.

Teknik Projelerinizin Detaylarına Hakim Olun

Hazırlığınızın bir parçası olarak, iki veya üç teknik projeye odaklanmalısınız. İdeal olarak aşağıdaki ölçütlere uyan projeler…


Bir mülakat aslında mülakatın çok öncesinde başlar. Bu sürece geç başlamış olmak sizi endişelendirmesin. Birazdan bahsi geçecek olan adımları olabildiğince yakından takip edin ve hazırlıklı olun.

Doğru Tecrübeyi Edinme

İyi bir özgeçmiş olmadan, mülakat olmaz. Ve güzel tecrübeler olmadan da, iyi özgeçmiş olamaz. Dolayısıyla, bir mülakatın başlayabilmesinin ilk adımı güzel tecrübeler kazanmaktır.

Şu an öğrenci olanlarınız için bunun anlamı şudur:

  • Proje sınıflarına katılın: Kodlama projelerine sahip sınıfları araştırın. Resmi bir işte çalışmaya başlamadan önce, pratik deneyim elde etmenin mükemmel bir yoludur. Proje gerçek dünya ile ne kadar alakalı ise o kadar iyidir.
  • Staj yapın: Okulun ilk zamanlarında gönüllü staj yapmak için elinizden geleni yapın. Bu size mezun olmadan önce bile daha iyi stajlar için kapı açacaktır. En iyi teknoloji şirketlerinin birçoğunun birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için tasarlanmış staj programları vardır. Ayrıca girişimlere (startups) de bakabilirsiniz, ki daha esnek olabilirler. …

About

Büşra Demirci Uzun

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store