Übermensch
Übermensch

Übermensch

DRUNK, SAD, MAD & BAD(ass) – nietzschean who reads Bukowski. ‘Pseudo’ secular humanist, headbanger & geek. Neuro, Cogn Psychology student @UFSC; SocSci hobbyist