Image for post
Image for post
Cihanbeylide Zafer : AK Partinin
Cihanbeylide Zafer : AK Partinin

2019 Yerel Seçim Sonucu, Cihanbeyli Belediyesi Kazananı Sayın Mehmet Kale


Image for post
Image for post
Kuşca'nın Yeni Muhtarı : Ergin Karakurt
Kuşca'nın Yeni Muhtarı : Ergin Karakurt

Kuşca mahallesinde, daha öncede görev yapmuş olan Ergin Karakurt tekrar’dan muhtar olarak seçildi. Kendisine bu yolda başarılar diler, hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.


Image for post
Image for post
Tarçın İle Mum Süsleme Nedir, Nasıl Yapılır ?
Tarçın İle Mum Süsleme Nedir, Nasıl Yapılır ?

Tarçın dediğimiz zaman daha çok aklımıza kış ayları ve özellikle bu kış aylarında çok fazla tüketilen salep gelmektedir. Oysaki çoğu kişi tarçının bundan ibaret olduğunu düşünürken, aslında hoş kokusu ile beraber evlere ayrı bir ahenk kattığı bilinmemektedir. Tarçın, gerek rengi gerekse de kokusu sebebi ile evlerimize dekoratif olarak kullanılan malzemeler arasında tercih edilmektedir. Bunlardan en göze çarpanı ise mum süslemedir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store