5 wyróżników idealnego CV

Wyróżnik 1

Bądź oryginalny

Rekruterzy otrzymują dziennie wiele CV, analizując je często liczy się pierwsze wrażenie co wcale nie oznacza, że Twoje świetnie zaprojektowane CV zapewni Ci pracę jeśli kwalifikacje która posiadasz nie odpowiadają profilowi kandydata którego szukają.

Wyróżnik 2

Hierarchia treści

Twoje CV przykuło uwagę rekrutera i zamierza poświęcić Ci więcej niż 6 sekund, nie utrudniaj mu znalezienia najważniejszych z jego punktu widzenia informacji. Co interesuje rekrutera najbardziej? Oczywiście, że uczelnia którą ukończyłeś! Żartowałem :) Chodzi o Twoje doświadczenie i umiejętności które posiadasz.

Wyróżnik 3

Doświadczenie prezentujące osiągnięcia

Robi się gorąco, rekruter nadal czyta Twoje CV, profesjonalne zdjęcie zrobiło robotę, przedstawiłeś się jak należy, a układ treści sprawił, że nie zagubił się po pierwszym zdaniu.

Wyróżnik 4

Mniej znaczy więcej

Najprościej mówiąc, wyrzuć ze swojego CV wszystkie informacje które nie mają żadnego wpływu na rekrutację. Praca w sadzie u wujka w lato 1983 r. nikogo nie obchodzi jeśli aplikujesz na stanowisko starszego księgowego.

Wyróżnik 5

Personalizuj treść

W idealnym świecie dokumenty rekrutacyjne przygotowywane by było pod ofertę na którą aplikujesz ale dobrze wiemy, że to raczej mało realne dlatego chociaż wykaż się minimum chęci i dopisz pod danymi osobowymi nazwę stanowiska o które się starasz.

Podsumowanie

Teraz już wiesz które aspekty swojego CV musisz poprawić żeby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie zaproszenia do rozmowy. Nie zapomnij również wysyłać swoich dokumentów w odpowiednim formacie najlepiej .pdf oraz żeby nie przekraczały rozmiaru 1–2 MB.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store