Vanaf groep 7/8 ben ik al bevriend met Aletta. Wat een top wijf is ze!
Sinds kort heeft zij haar eigen kinderkleding winkel geopend (11&12 augustus waren dé openingsdagen). Deze winkel: Groots&Kleintje, staat in Hendrik Ido Ambacht. Van hippe baby- en kinderkleding tot aan stoere accessoires en cadeauartikelen.

Aletta was hiervoor onderwijzeres, kleuterjuf (je zal zo’n leuke juf maar hebben!). Toen zij hoorde dat de vorige eigenaar van deze winkel ging stoppen heeft ze haar hart en droom gevolgd en heeft de winkel overgenomen.
Na flink klussen, allerlei kledingbeurzen en winkels af te gaan, heeft ze Groots&Kleintje haar eigen finishing touch…

Kakmadam

colours, mama/mom, loves to travel, joyful

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store