Last Friday, the Dutch government had to resign in scandal, after thousands of parents were wrongly accused of making fraudulent childcare benefit claims. The affair was driven by racist demonization of welfare recipients deeply rooted in the country’s politics.

This article was published on Jacobin.com on January 23, 2021

Image for post
Image for post
Foto: Pieter Musterd / Flickr (CC-BY-NC-ND)

At least 26,000 families on the verge of bankruptcy, in more debt than they could repay in their entire lives. Countless people losing their homes, jobs, or partners. And one parent committing suicide after they were ordered to repay tens of thousands of euros. …


Kan een samenleving zonder politie veiliger zijn dan mét? In de VS denken activisten en deskundigen van wel. Zij willen de politie vervangen door hulpverlening die tot minder misstanden leidt én effectiever is. Wordt het tijd om daar in Nederland ook over na te denken?

Dit artikel verscheen op 18–12–2020 op OneWorld.nl

Image for post
Image for post

Stel je voor: een wereld zonder politie. Geen surveillerende agenten meer die met vuurwapen en handboeien door je straat lopen. Steelt iemand een brood, dan kijkt een maatschappelijk werker wat er aan de hand is en of iemand hulp nodig heeft. Bij een melding van geweld achter de voordeur gaat een gespecialiseerd hulpverlener langs. Als er ergens overlast is van jongeren, wordt dat opgelost door buurtbewoners zelf met hulp van jongerenwerkers. …


Een groep zelfverklaarde feministen streeft naar het terugdraaien van transgenderrechten. Ook in Nederland, waar het in april opgerichte Voorzij jaloers kijkt naar de successen in Engeland. Kevyn Levie woonde de eerste Voorzij-conferentie bij. ‘Ik zet me schrap: er gaat veel gezegd worden dat vijandig en triggerend zal zijn.’

Dit artikel verscheen op 07–07–2020 op OneWorld.nl

Image for post
Image for post
Foto: nito100/iStockphoto

“Trans vrouwen en trans mannen bestaan niet. Het is onmogelijk in het verkeerde lichaam geboren te worden, en er is niet zoiets als een individuele genderidentiteit. Transgenderisme is een patriarchale ideologie. …


Transgender personen zouden aan ‘waanvoorstellingen’ lijden en zelfs proberen om het feminisme ‘te koloniseren en ondermijnen’. Dat zeggen TERFs: zelfbenoemde ‘genderkritische feministen’. Waar komen hun ideeën vandaan, en hoe gevaarlijk zijn die?

Dit artikel verscheen op 12–06–2020 op OneWorld.nl

Image for post
Image for post
Foto: Rawpixel

Harry Potter-auteur J.K. Rowling haalde zich deze week de woede van een deel van het internet op de hals met berichten over geslacht en transgenderidentiteiten. Vijf vragen over transfobie onder zelfbenoemde feministen, en waarom hun ideeën schadelijk zijn.

Lees verder op OneWorld.nl >


Je bent man of vrouw, toch? We vinden het lastig om ons open te stellen voor andere opties. Maar waarom eigenlijk? En komt daar verandering in? Non-binaire journalist Kevyn Levie zoekt het uit.

Dit artikel verscheen in OneWorld Magazine 02/2020

Image for post
Image for post

Een attractie, dat voel ik me soms op straat. Een hoekige kaaklijn én een jurk of hakken, wat ben je dan? Een trans vrouw? Een homo-man? Sommige mensen lachen, alsof je het niet meent en een grapje maakt. Anderen kijken verward of afkeurend. Als er iemand naast me loopt, wordt die ook aan extra blikken onderworpen. …


Algoritmes die beslissingen nemen met grote invloed op levens van mensen: het lijkt een vraagstuk voor de toekomst, maar het gebeurt nu al op steeds grotere schaal. Hoe moet het niet en hoe kan het beter?

Dit artikel verscheen in PCM 02–03/2020

Image for post
Image for post

In de film Minority Report (2002), die speelt in 2054, worden moordenaars opgepakt voordat ze hun misdaad kunnen begaan. Op basis van visioenen van drie helderzienden grijpt een PreCrime-politieteam in, voordat de moord daadwerkelijk plaatsvindt. …


Een versie van dit verhaal verscheen ook op 17–12–2019 op OneWorld.nl

Image for post
Image for post

Ik ben nooit echt man geweest. Althans, ik was het omdat anderen het mij vertelden. Ik wist dat er een parallelle wereld was vol vriendengroepen en voetbal, baardgroei en barbecues, die aan mij voorbij ging. En ik wist dat ik daartoe gerekend werd door iedereen die me ‘man’, ‘meneer’, ‘vriend’ of ‘zoon’ noemde. Door het radioprogramma waarin ik “een aardige vent” werd genoemd. Door de dates die zeiden: “Ik val normaal op mannelijkere mannen.” Door wie bang voor me was, door wie dacht te weten wat ik dacht en wilde, omdat ik man was. …


De Markthal in Rotterdam móest er komen, ondanks de risico’s. Voor ieder Rotterdams huishouden zit er 200 euro publiek geld in het gebouw, maar vijf jaar na de opening loopt lang niet alles op rolletjes. Ondernemers van het eerste uur vertrekken teleurgesteld en de bouwers willen niet meer over hun paradepaardje praten. De pr-machine verkoopt een succesverhaal: de Markthal is een icoon dat Rotterdam internationaal op de kaart heeft gezet. Voor Follow the Money maakte Kevyn Levie de balans op.

Dit artikel verscheen op 30–09–2019 op FTM.nl

Image for post
Image for post

Waar gaat dit over?

  • Op 1 oktober is de Markthal in Rotterdam jarig. In vijf jaar is het markante gebouw uitgegroeid tot een prominente eyecatcher. …

‘De klimaatcrisis treft gemarginaliseerde groepen het hardst’, stellen de activisten van Queers4Climate. Daarom liepen zij tijdens de Klimaatstaking mee in het intersectionele klimaatblok.

Dit artikel verscheen op 27–09–2019 op OneWorld.nl

Image for post
Image for post

In de Amsterdamse Dapperbuurt is een groep van acht activisten, protestborden aan het maken met stencils en verfspuitbussen. ‘Kapitalisme is crisis’ en ‘No pride in ecocide’, komt erop te staan. Een van de activisten is Selj Balamir, mede-initiatiefnemer van de groep Queers4Climate NL. De actiegroep liep vandaag in de landelijke Klimaatstaking mee in een ‘intersectioneel klimaatblok’, samen met onder andere de Fossil Free Feminists.

“In de eerste plaats om mensen te laten weten dat er een queer, feministisch perspectief op klimaatverandering bestaat”, vertelt Queers4Climate-woordvoerder Max de Blank telefonisch. “De klimaatcrisis treft gemarginaliseerde groepen het hardst: lhbtqi+’ers, vrouwen, mensen van kleur. Verder willen we tot onze eigen gemeenschap spreken: tijdens Pride zijn steeds vaker grote bedrijven aanwezig die juist klimaatverandering veroorzaken. Mainstream lhbtqi+-organisaties spreken zich daar niet genoeg tegen uit.” …

About

Kevyn Levie

Freelance journalist met een missie. Volgens Twitter een ‘linkse ophitser’. Queer & non-binair (die/diens). Contactinfo: www.kevyn.nl.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store