Ризикну нагадати, що 24 грудня виповнилося б 79 років від дня народження видатного В’ячеслава Чорновола. Перечитав кілька статей та спогадів. Вибрав кілька цитат. Зробив декілька плакатів. Раджу кожному та кожній, хоча б на кілька хвилин відкласти справи і перечитати про цю постать нашої історії. В’ячеслав Максимович, якщо почуєте там — людське щире дякую від себе та нас. Ми ж пам’ятаємо, правда? #Чорновіл

Часто думаю, що буде з новими поколіннями. Чи будуть вони вивчати, якими були перші кроки нашої країни у різних сферах, хто був їхнім обличчям. По собі бачу, що забуваю різні події, які б вартувало б викарбувати в історії України, людей, про яких потрібно розповідати дітям та молоді.

Згадав Ігоря Пелиха…

Давайте щосекунди пам’ятати, давайте? Не в лютому, не в листопаді, не в травні. Ми самі собі країна. І я сам собі зробив ці меседжі Кузьми. На власний розсуд. Тут і Красногорівка, до якої тягне, хоча б там краще й не бути, а був вже з десяток разів. І Карпати, де…

Maksym Kytsiuk

Comms

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store