Jestli mě něco na aktuální situaci děsí, je to zjištění jaký to vlastně doopravdy jsme. Jasně… je paráda, že se lidi spojili, šijou roušky, háčkujou hajzlpapír a dávaj kafe těm nejpotřebnějším v první linii. Ale nejen to.

Content is not…kink

Rituální fetiš unboxingu

Myslete v „onlajnu“ trochu víc komplexně.

Přidej se k Digitálním děckům a uč se, sdílej a makej…

aneb sestřenice nám ten facebook bude dělat zadarmo

Rozmohl se nám tu takový nešvar

Agoška, klioš, prezka, insajt a všechno ostatní co potřebujete vědět abyte byli „takymarkeťák“.

Fajfka by se vám možná taky mohla hodit.

Agoška

Příští rok znovu? A k čemu jsou vlastně soutěže?

Petr a já před soutěží.

Aneb proč nebudu 25. dubna odpovídat na přání k svátku

My Story, Insta-story, Můj den, Můj příběh…

Marek Vysušil

Jsem Marek Vysušil. Továrník ve fabrice na kempovací vestavby Visu Sitka a bývalý digitální designer a markeťák — www.visu.camp

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store