Det är oerhört lätt att börja diskutera lösningen istället för problemet. Något som är känt sedan gammalt. Men en ännu större fälla är att diskutera personer istället för idéer.

I min omgivning finns det några personer som ofta landar i diskussioner om personer som har gjort osympatiska saker mot oss…

Hitta ett riktigt problem och fundera ordentligt om jag uppfattat det här rätt? Är det här ett problem? Varför är det ett problem? Åter till rötterna för uppfinningar och innovation. Vilket riktigt problem ska vi lösa för vem?

Under en halvdag så genomför vi en intensiv introduktion i Innovator´s Mindset.

How to create relevant ideas

The problem isn’t to get ideas. We as humans are creative beings and can in a single day come up with thousands of them. The real problem is that most of them are Irrelevant. What if we could change that?

Last year’s I have dived…

Förändringsresa

När jag höll en kurs för Digitala strateger på Nackademin så utmanandes jag i frågan om en modell som branschen använt i förändringssyfte. De sa ”vi förstår inte den här modellen”. Jag svarade efter ett stunds tänkande. ”Förstår det. Det är en rätt dålig modell. Låt oss hitta en ny.”

När sker en bra idé och uppfinningar egentligen? Senaste åren har mitt team försökt hittar ett arbetssätt som ska underlätta stegen från idé till marknad. Vad vi kommit fram till borde inte alls komma som en överraskning.

Vad är en idé, uppfinning eller innovation

För att förstå vårt resonemang så behöver vi klargöra dessa begrepp så vi…

A set of characters that is a part of me as much as the people I like to work with.

Note: This is what I personally need with my counterpart. It’s more like a contract than anything else.
  1. Self-going.
  2. Trustworthy.
  3. Reliable.
  4. Overdeliver.
  5. Tells a joke.
  6. Don’t take themselves too seriously.

Thomas Larsson

Creative author, speaker, coach and facilitator who challenge Status Que.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store