Hoe jaag je de nieuwe generatie weg?

Welkom in de nieuwe wereld die gedomineerd wordt door generatie Y.

Thijs Mensink
Feb 23, 2015 · 3 min read

Bovenstaande advertentie van a.s.r. (rechts) kwam ik tegen in de Metro. In eerste instantie dacht ik dat het een artikel van ‘de Speld’ was, je weet wel die ‘vaste prik voor betrouwbaar nieuws’ (www.speld.nl). Want wat heeft a.s.r. ons te bieden? Een V&D cadeaukaart van 25 hele euri’s bij een verzekering of hypotheek.

Dubbelzinnig
De briljante onderkop: ‘Help het icoon van de winkelstraat’ maakt het plaatje compleet. Ik kon het niet nalaten om te vragen of de advertentie een grap was en wat blijkt, dit is serieus. Via de mail gaf a.s.r. aan dat deze actie daadwerkelijk loopt. Poeh, wel 25 euro bij het afsluiten van een verzekering of hypotheek. En ze geven meteen antwoord op de vraag: waarom zouden we dit eigenlijk moeten doen? Om het icoon van de winkelstraat ‘af’ te helpen natuurlijk! Weg ermee dus. Of bedoelen ze dat niet? Nee? Dat ligt er maar net aan hoe je die zin interpreteert. Dat noemt men nou een dubbelzinnigheid…

Wanneer je op de website van a.s.r. komt schreeuwt de V&D je tegemoet en vertellen ze je ook gelijk wat je moet doen:

Like de V&D op Facebook. Aye aye sir!
Ga winkelen bij de V&D. Yep, ik pak meteen mijn portemonnee!
Ontvang een cadeaukaart van 25 euro wanneer je een verzekering of hypotheek afsluit. Waar is mijn telefoon? Ik zet direct mijn hypotheek over!

Zendersdrang
Dit fenomeen noemt men zendersdrang. Bij zendersdrang probeert een bedrijf of persoon je iets op te leggen of te verleiden om iets leuk of interessant te vinden. Iets waar jij helemaal niet op zit te wachten. Dit werkte prima bij de babyboomers, maar bij generatie Y, die 24/7 is verbonden met het internet en non-stop communiceert en informatie absorbeert, echt niet meer.

In mijn vorige artikel: ‘Is je merk niet ‘cool’, dan houdt het op!’ kwam al heel duidelijk naar voren dat als je niet voldoet aan CRUSH, je het wel kunt schudden bij generatie Y. En a.s.r. trapte met beide benen in deze valkuil: niets, maar dan ook niets aan deze advertentie voldoet aan CRUSH.

Cool? Nee, want waarom zou je met je vrienden delen dat je 25 euro hebt gekregen bij het afsluiten van je hypotheek?
Real? Absoluut niet (zie volgende alinea)
Unique? Dit soort acties zie je dagelijks en zijn de meest banale verkooptrucs.
Self-identification? Kan ik met 25 euro een rondje geven in de kroeg aan mijn vrienden? Nope.
Happiness? De commercie druipt er vanaf…

Gevalletje ‘preken voor eigen parochie’

Bron: Financieel Dagblad

Geen wonder dat a.s.r. deze actie heeft opgezet. Puur eigenbelang en niet omdat ze de V&D zo graag willen redden voor ons, de consumenten. Met dit soort acties jaag je generatie Y dus weg. Het is niet relevant en zeker niet oprecht. Iets wat van essentieel belang is bij de nieuwe generatie.

Benieuwd wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen?
Laat het me weten via thijs@limesquare.eu en ik laat je zien hoe (vaak op eenvoudige manieren) jouw bedrijf CRUSH wordt.

En helemaal in de trend van Generatie Y: ’share’ and show me some love…

Bronnen: asr.nl, fd.nl
Volg Thijs Mensink: Twitter | Facebook

  Thijs Mensink

  Written by

  It’s all starts with a good idea…

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade