How we designed a new itinerary concept by working as a pair.

Let’s face it, Pair-design is not really a common method 😲 (at least not in the product teams where I’ve worked so far). However, in my experience, it can be very beneficial, especially when solving complex problems with tight deadlines. It pays off to involve two brains working simultaneously. The method is definitely not a recipe for everything, but it has its place in the designer’s toolkit.

The context of our challenge

Shaping the travel industry with virtually interlined carriers brings us a lot of new challenges at Kiwi.com. …


The year 2018 was a challenging but amazing ride. I moved to another city, started a new job and later got promoted to UX team lead. Furthermore, I got married in Mauritius and traveled more than I thought. But who would wonder, I work for a travel company 😉

During my 2018 retrospective that I did over Christmas, I realized that so many awesome things happened during the year and I learned many lessons that are worth sharing.

Here’s a mix of highlights from my work and personal life including challenges and lessons learned.

🥝 My first year at Kiwi.com

2018 was my first full year here in Brno. We moved to this city back in November 2017 when I joined the Design Kiwi.com team.

I joined Kiwi.com because I needed a change. I needed new challenges to be able to learn and to grow. Looking back, it was a great step forward in my career. …


Tips and tricks on how you can ease the cross-functional collaboration in the agile UX design process.

Image for post
Image for post
“A rowing team pushing along the waters near Metropolitan City of Florence” by Matteo Vistocco on Unsplash

If you’ve ever worked as UX designer embedded in the agile team, you know that it is very important to stay together and learn together in order to get where you envisioned, better and faster.

In this lesson learned, I’d like to share some tips and tricks on how you can achieve much better results. It is all about how you approach in facilitating the cross-functional collaboration.

Designers often have the unfortunate reputation of going off on their own and coming back with a supposed masterpiece. Great design often has the inaccurate reputation of being the product of bursts of divine inspiration. …


Are you a designer — perfectionist? Read my lessons learned on chasing “the perfect” in the product design and how to avoid falling into the traps of perfectionism.

Image for post
Image for post
Carrot: OpenClipart-Vectors, Pixabay, CC0 Creative Commons

You all know the story about the donkey and the carrot. The carrot was dangling in front of the donkey, but always remained just out of its reach as the cart kept moving forward…

Using the metaphor of the donkey and the carrot seems to be a great example of how we can look at perfectionism in the product design.

The dangling carrot can be your motivation driving you towards your goals and visions. …


Lesson I learned on design research, feedback, ideas validation and importance of user testing in order to stay on track.

In my previous article, I promised sharing 5 lessons I learned as UX designer during the past 4 years. Here goes the first one — focusing on a feedback and validation in order to stay on track towards goals in your design process.

Image for post
Image for post
Photo by Bryan Goff on Unsplash

Designing based on the unknown is like walking over a thin layer of ice — both bring the same uncomfortable feeling of unsureness and you can’t really build on them before you make sure the foundation is pretty solid.

1. Clarifying Assumptions

We all make assumptions. …


Talking on design feedback, perfectionism, cross-functional collaboration, the importance of design systems and lastly, how to stay on top of things when fighting for the good of users in dynamic, rapid growth environments.

Image for post
Image for post

It is 4 years since I joined the User Experience Design team at Quadient (formerly GMC Software). It was a great journey full of new experiences where I had an opportunity to work with amazing people while building a great product.

And since I recently made a new step forward in my career, I thought it might be interesting to reflect on the past and share my lessons learned.

Background Context

However, before we move on to the lessons learned, I'd like to introduce you first to the products I worked on.

I am very confident that you came across with those products indirectly. …


Mnoho designérů by se raději pokusilo znovu vynalézt kolo, než aby se přizpůsobili konvenčním UI návrhových vzorů. Mělo by se však brát v úvahu, že tyto designové konvence dobře fungují, protože již byly zavedeny a testovány na použitelnost. Jelikož jsou uživatelům známy, není tak třeba nic vysvětlovat či poskytovat návod k použití. Protože uživatelé ocení použitelnost nad novinkami, standardní vzory tak budou nakonec přínosem pro vaše publikum.

A pokud je zapotřebí nového přístupu, musíte si být 100% jistí, že vaše řešení je lepší než stávající vzor.

O významu webových konvencí:

  • Steve Krug tvrdí ve své knize Nenuťte uživatele přemýšlet! (orig. Don’t make me think), že “konvence je váš přítel” a je zásadní pro uživatele když přechází z jedné stránky na další. …


Testy použitelnosti a studie založené na sledování pohybu očí (též eye-tracking) ukazují, že obrázky z fotobanky a jiné grafické dekorativní prvky zřídka přidávají hodnotu webové stránce a častěji spíše zhoršují prožitky uživatelů než aby je zlepšili.

Takové fotografie totiž nijak nesouvisí s tématem těchto webových stránek a neobsahují užitečné informace. Uživatelé obvykle obrázky z fotobanky přehlíží a dokonce mohou být jimi i frustrováni.

Výzkum a články na téma použitelnosti okrasné grafiky:

  • Uživatelský test UIE o využitelnosti různých typů grafiky objevil, že použití grafických prvků v obsahu a v navigaci je užitečné, ale okrasná grafika často nadělá více škody než užitku. …

Běžnou chybou v návrhu webových stránek je zdůraznění důležité části obsahu, graficky přehlcenou a křiklavou prezentací. Tento přístup to však často činí méně viditelné.

Když lidé hledají něco konkrétního na internetových stránkách, koukají po textech a odkazech kde předpokládají, že informaci naleznou. Velmi často si lidé pletou vizuální, barevné prvky stránky s reklamou a vyhnou se jim tak úplně.

Neznamená to však, že nelze něco zdůraznit. Kontrast funguje dobře a je nezbytný pro určování priorit obsahu, tudíž vytváření efektivního návrhu webu.

Výzkum a články o správném a nesprávném použití grafiky:

  • Studie Jakoba Nielsena o sledování pohybu očí (též eye-tracking) potvrzuje, že lidé téměř nikdy nekoukají na nic co vypadá jako reklama. — Banner Blindness: Old and New Findings. …

Přístupnost (usnadnění) na webu znamená přizpůsobit obsah tak, aby byl dostupný uživatelům s různými schopnostmi a zařízeními. Klíčovým požadavkem přístupného webu je oddělit obsah (HTML) od vizuálního vzhledu (CSS) s cílem upřednostnit — nebo vyžadovat — použití svého vlastního specifického kaskádového stylu pro přístup k obsahu.

Vzhledem k tomu, že vizuální vzhled stránky je definován pomocí kaskádových stylů, přístupnost by tak sama o sobě neměla mít žádný dopad na vizuální design.

Příklady krásných a zcela přístupných webových stránek:

Další zdroje informací na téma přístupnost vs. vizuální design:

About

Tom Kupka

Product designer @productboard, previously Kiwi.com✈️ My thoughts, stories and ideas on UX and Product Design | tomaskupka.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store