Uldana Zholdasbayeva

Uldana Zholdasbayeva

UI/UX Designer. Creative dreamer, thinker & doer.