Cześć!

Od jakiegoś czasu zrobiłem się dużo mocniej aktywny w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagram i Facebook.

W ramach tej aktywności zacząłem nagrywać video na temat antywzorców i pułapek dotyczących Stream i Optional w Javie.

Wczoraj wypuściłem właśnie 2 odcinek, który możesz obejrzeć TU. Jak wejdziesz z tego linka na mój kanał YT to znajdziesz też poprzedni odcinek.

Wiem, że jestem tu mało aktywny, ale doszedłem do wniosku, że jednak chyba wolę formę video, dlatego zapraszam Cię na wspomniane media (pozostałe możesz znaleźć na SocialsHub).

Video #3 — Różnica między lambda a referencją do metody
Video #2 — Streamy specjalizowane
Video #1 — strukturalne użycie Optional

Pozdrawiam serdecznie! :)


Cześć! W 2014 zacząłem prowadzić szkolenia stacjonarne. Obecnie mam pewien pomysł na ciekawy (moim zdaniem) kurs video z jednego z tematów w Javie — Stream, Optional i tematy pokrewne. Docelowo takich kursów miałoby powstać kilka. Jak na razie wybrałem temat pierwszego i chciałbym zweryfikować potencjalne zainteresowanie.

Proszę Cię o 5–10 minut Twojego czasu na zapoznanie się ze szczegółami i wypełnienie ankiety, o tu: https://forms.gle/UCnnPTSPDwTRFuAV8
Na przełomie listopada i grudnia zapadnie decyzja co dalej :)

Dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia.


Here you can see my upcoming and past trainings and speaking events.

Upcoming

2019–01–28 — Android II @ JSystems [Wroclaw, Poland]

Past

2018

2018–11–19 — Android I @ JSystems [Wroclaw, Poland]
2018–09–17 — Java Basics & Android development introduction @ JSystems [Wroclaw, Poland]
2018–06–25 — Spring MVC & Hibernate @ JSystems [open training in Warsaw…


There were several visions in my head about how I would run my own blog on what I would post about. Finally, I ended up on Medium, just writing posts as a classic Medium user.

Everything was really fine with that approach until…

First problems

During my attempts to make my posts…


https://pixabay.com/en/email-marketing-online-marketing-2362038/

This story was originally published on codeburst.io. I moved it here to include it also in my blog publication.

When I was preparing one of my Spring Boot projects to go live, I faced with the problem how to get notified about the errors that might appear in the production…


https://pixabay.com/en/email-marketing-online-marketing-2362038/

When I was preparing one of my Spring Boot projects to go live, I faced with the problem how to get notified about the errors that might appear in the production environment. Based on my Android development experience I tried to find something like Crashlytics — you just put a…


https://pixabay.com/en/despaired-businessman-business-2261021/

About 2 months ago my client sent me the credentials for brand new VPS machine on which he wanted to migrate a backend for the mobile app. There was a requirement that we can’t just replace DNS entry some weekend to simply make Android application to connect with new server…


The problem

Some time ago I had to configure IPTABLES on a server which acts as the APN gateway for mobile phones used by my client. All traffic comes through this server and is filtered using IPTABLES service.

One of the required services which had to be available is crashlytics.com. …

Paweł Urban

Senior Java Developer | DevOps enthusiast | Freelancer | Trainer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store