402 Followers
402 Followers

402 Followers

 • Sinan Torunoglu

  Sinan Torunoglu

  web designer & developer, http://sozluk.sinan.net

 • Emel Gül Çakır

  Emel Gül Çakır

 • Ahmet Yasin Gürsoy

  Ahmet Yasin Gürsoy

 • mehru aygul

  mehru aygul

  #communication #enterpreneurship #ngo #cso #sosyalgirisim #socialent #socialgood #PR #fundraising

 • Yağız Eren Abanus

  Yağız Eren Abanus

 • Cemil Aksu

  Cemil Aksu

  Felsefe, ekoloji, kültürel çalışmalar, yeni toplumsal hareketler, komünist hareketler ile ilgileniyorum....

 • Dr. Huseyin Guler

  Dr. Huseyin Guler

  A senior leader specialized in #innovation & #changemanagement effecting organizations' #strategy, #businessmodels & #culture to create #businessvalue & #growth

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store