Vay tín chấp tiêu dùng Đà Nẵng — Hà Nội — TP HCM

Vaytinchap.vn
Dec 20, 2017 · 5 min read

Chương trình Vay tiêu dùng tín chấp ngân hàng tại Đà Nẵng — Hà Nội — TP HCM đã ra đời. Trước nhu cầu chi tiêu mua sắm của người dân ngày một tăng cao và mang đến chất lượng tốt nhất, đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Với gói vay tín chấp tiêu dùng, ngân hàng đã mang đến người dân nhiều cơ hội để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như mua sắm tài sản cố định, trang trải chi phí sinh hoạt, đi du lịch,… Rất nhiều nhu cầu khác nhau mà đôi khi chúng ta không thể thực hiện hết được do những khó khăn về tài chính. Vậy thì sản phẩm này mang đến những tiện ích hấp dẫn nào, hãy cùng tìm hiểu.

Đà Nẵng: 0935 294 143, 0905 956 524 — Hà Nội: 0973 326 925 — TPHCM: 0909 952 978

Vay tín chấp tiêu dùng hỗ trợ phê duyệt khoản vay lớn hàng trăm triệu đồng.

Đặc điểm của sản phẩm Vay vốn tín chấp tiêu dùng Đà Nẵng — Hà Nội — TPHCM

Đối với sản phẩm vay tín chấp ngân hàng thì có nhiều ưu điểm đáng chú ý như là số tiền vay lên đến 15 lần thu nhập ổn định hàng tháng, tùy theo nhu cầu và thu nhập của khách hàng. Với số tiền này bạn có thể dễ dàng giải quyết nhu cầu cá nhân. Về thời hạn vay trong vòng 12–60 tháng với phương thức trả nợ trả góp (vốn + lãi) cố định theo dư nợ giảm dần. Thời gian phê duyệt nhanh chóng, tối đa 02 ngày làm việc. Bên cạnh đó, không cần thế chấp tài sản hay bảo lãnh của công ty mà thông qua các thủ tục đơn giản là bạn đã có thể vay dễ dàng. Dịch vụ cho vay tín chấp ngân hàng này có thể dễ dàng tăng hạn mức vay tiêu dùng.

Khác với vay tiêu dùng thế chấp thì khách hàng có thể dễ dàng nhận thấy điểm khác biệt với vay tín chấp ở chỗ là phải có tài sản đảm bảo, vay vốn tín chấp sẽ mang đến sự nhanh chóng, tiện lợi hơn nhiều khi chúng ta không cần mang tài sản ra để thế chấp. Đồng thời khiến người đi vay cảm thấy an tâm và tin cậy hơn. Một điểm mà khách hàng ưa chuộng là vay tín chấp tiêu dùng sẽ có nhiều mức lãi suất ưu đãi tùy theo mỗi ngân hàng, nên nếu ngân hang này lãi cao bạn cũng dễ tìm ngân hàng khác. Số tiền mà khách hàng có thể vay rất lớn trong thời hạn dài có thể có tiền chi tiêu đồng thời có thời gian để chi trả.

Các điều kiện để Vay vốn tiêu dùng ngân hàng Đà Nẵng — Hà Nội — TPHCM

Khi đi Vay tiền tín chấp ngân hàng khách hang cần đảm bảo các điều kiện cần thiết để vay tiền như sau. Trước hết là điều kiện nhân thân là công dân Việt Nam hoặc người cư trú tại Việt Nam có CMND, Sổ hộ khẩu/KT3/tạm trú tại nơi cư trú kèm theo, nếu bạn chọn vay thế chấp thì cần có hộ khẩu hoặc tạm trú tại cùng tỉnh thành phố với chi nhánh ngân hàng cho vay, để ngân hàng tiện hơn trong việc thẩm định tài sản thế chấp. Độ tuổi quy định là từ 20 tuổi đến 55 tuổi với nữ, 58 tuổi với nam (một số ngân hàng chỉ yêu cầu người vay đủ 18 tuổi).

Bên cạnh đó, khách hàng cần chứng minh được nguồn thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ của mình. Có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng (Thu nhập tối thiểu tùy thuộc từng ngân hàng cho phép). Có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn. Quý khách tham khảo thêm các điều kiện vay tín chấp lương để có thê thông tin. Đối với khách hang không có thu nhập ổn định thì sẽ có thể dẫn đến khả năng rủi ro cao nếu không có khả năng chi trả lãi hàng tháng. Các điều kiện ngân hàng áp dụng dường như không quá phức tạp mà chỉ cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản nhất.

Ngân hàng ra mắt chương trình ưu đãi vay tín chấp tiêu dùng lãi suất thấp.

Sự phục vụ khoản vay tín chấp tại Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM tại Vaynhanh24h.com sẽ giúp quý khách có ngay khoản vay ưng ý với lãi suất tốt nhất. Chúng tôi sẽ tìm ra khung lãi tối ưu trên từng điều kiện vay của khách hàng.

Thủ tục hồ sơ cần thiết để Vay tiền tiêu dùng Đà Nẵng — Hà Nội — TPHCM

Để vay tiêu dùng ngân hàng, khách hàng cần chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ như sau:
- Thủ tục vay tín chấp tiêu dùng bao gồm:

 Giấy đề nghị vay vốn và phương án sử dụng vốn (theo mẫu của từng ngân hàng)
 CMND/ hộ chiếu đang còn hiệu lực.
 Sổ hộ khẩu/ giấy tờ chứng minh cư trú thường xuyên.
 Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã kết hôn)/ Xác nhận độc thân.
 Hợp đồng lao động, xác nhận lương/sao kê lương, hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe, giấy phép kinh doanh,…
 Tài liệu chứng minh mục đích vay vốn: Hợp đồng mua, bán hàng, biên lai thuế, hóa đơn, chứng từ…(nếu có).

Mặc dù việc vay tiêu dùng tín chấp không còn gặp khó khăn gì, tuy nhiên khách hang cũng cần chú ý một số kinh nghiệm như là nên chuẩn bị kỹ các hồ sơ, giấy tờ đầy đủ để có thể vay nhanh, đảm bảo quy trình diễn ra thuận lợi. Ngoài ra, khách hàng cũng cần lưu ý lựa chọn hình thức vay tín chấp tiêu dùng hợp lý để có thể được ưu đãi về lãi suất. Và một điểm cuối cùng đó chính là đọc kỹ các điều khoản của hợp đồng sẽ không mắc phải sai sót nào cả, có nhiều trường hợp khách hàng không đọc kỹ điều khoản, dẫn đến tình trạng trả không đúng thời hạn quy định và phải nộp thêm một số khoản phí trả trước hạn và trả trễ. Hy vọng với sản phẩm Vay tín chấp tiêu dùng này khách hàng sẽ nhanh chóng giải quyết nhu cầu cá nhân, có thể lên những kế hoạch chi tiêu và trả nợ hợp lý nhất.

Hãy liên hệ ngay với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.

Đà Nẵng: 0935 294 143, 0905 956 524 - Hà Nội: 0973 326 925 - TPHCM: 0909 952 978

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store