Za viac ako 20 rokov, čo pôsobím na finančných trhoch som sa dopustil prakticky každej chyby, akú sa len dalo urobiť.

Vždy sa však snažím na chybách učiť.

V rámci tohto samovzdelávania pravidelne sledujem stratégie legendárnych investorov a snažím sa nimi riadiť.

Z môjho uhla pohľadu títo ľudia zarobili viac peňazí ako celé štáty a vždy sa od nich nieco male môžeme naučiť.

Nedávno som písal o tom, ako Warren Buffett prekvapil trhy nákupom zlata , ktoré dlhé roky zaznaval.

Tentokrát som sa zameral na Raya Dalia.

Nič vám to meno nehovorí? Dalio je americký miliardár a zakladateľ Bridgewater Associates, najväčšieho hedžového fondu na svete. …


Finančný systém sa v posledných rokoch výrazne mení. K horšiemu. Deformujú ho najmä centrálne banky neustálym tlačením peňazí a nulovými úrokovými sadzbami.

Je naivné myslieť si, že v tejto situácii niekto bude myslieť na ľudí a príde ich zachrániť. Každý musí začať od seba.

Momentálne neexistuje lepší spôsob, ako sa zachrániť, než tak, že svoje peniaze dostaneme a zhodnotíme mimo tradičného finančného systému.

Decentralizované finančníctvo, alebo skrátene DeFi, by sa po dlhom čase mohlo stať prvým predátorom, ktorý ohrozí banky.

Čo je to DeFi?

DeFi je ekosystém finančných aplikácií postavený na systéme blockchain. …


Warrenovi Buffettovi sa nedávno podarilo prekvapiť všetkých, ktorí sledujú jeho správanie na finančných trhoch. Tentokrát to nebolo žiadnym vyhlásením ale investičnými rozhodnutiami. Jeho spoločnosť Berkshire Hathaway úplne otočila svoju stratégiu a zamierila na trh so zlatom. Nakúpila akcie ťažobnej spoločnosti Barrick Gold.

Som veľký fanúšik hodnotovej školy Warrena Buffetta a podľa mňa je to jeden z najúspešnejších a najslávnejších investorov v histórii.

Správa, že Buffett kupuje zlato, mi vyrazila dych, tak ako asi všetkým jeho fanúšikom ale aj kritikom. …

About

Virtuse Exchange

Singapore-based crypto-commodity platform allows investors in more than 100 countries to exchange cryptos and commodities.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store