Wie samen werkt,
hoort ook samen
te feesten

Inc. geeft je een blik achter de schermen waar we werken aan organisatie- en conceptontwikkeling. Ook wij ontwikkelen door en zijn bezig met een nieuw concept ter vervanging van 52 weken inclusief. De blog blijft, echter iets minder vaak dan je gewend bent. Deze week een gastblog van beschrijver en columnist Kees Hendriksen van CEAZ.nl over onze samenwerking met Lienesch en de beurs waar zij haar nieuwe propositie ‘Create the future together’ lanceerden.

Beschrijver en columnist Kees Hendriksen van CEAZ.nl over onze samenwerking met Lienesch

“Wie samen werkt, hoort ook samen te feesten!” stond bovenaan de uitnodiging die ik in opdracht voor Lienesch had geschreven. Toen de tekst later op de tijdlijn van mijn LinkedIn-account voorbij kwam, verbaasde ik mij over de vanzelfsprekendheid waarop ik deze zin had gebruikt. Het is zo’n zin die al snel slap en naïef over kan komen. De meeste bedrijven werken en feesten namelijk helemaal niet zo “inclusief”. Toch had ik er in het geval van Lienesch wel vertrouwen in.

Hoe val je op in een markt waar verduistering het hoofddoel is? Lienesch, specialist in decoratieve stoffen voor binnenzonwering en raamdecoratie, schakelde Inc. in om mee te denken over dit vraagstuk. Inc. hielp door te doen waar zij het allerbeste in zijn: “Een spiegel voorhouden”. De spiegel kwam in de vorm van identiteitsessies en had verhelderende merkbouwstenen als resultaat. De bouwstenen vormden de werktekening voor de nieuwe collectie. Bij elke beslissing kon er worden teruggegrepen naar de uitkomsten van de sessies waardoor de collectie niets anders dan een eigen Lienesch-identiteit kon krijgen. Sleutelwoorden als inspireren, eigen, ontwikkeling en samen hadden geleid tot de titel “Create the future together”. Een titel die als leidraad zou dienen bij de totstandkoming van de nieuwe plissécollectie.

Een aantal maanden geleden presenteerde Inc. mij haar plannen voor het collectieboek. De opdracht was even vrij als duidelijk: “Maak een portret van acht mensen, die hebben meegewerkt aan de nieuwe collectie van Lienesch”. De stijl mocht ik zelf bepalen. Om de prik van de cola te halen besloot ik ze te interviewen in hun eigen werkomgeving. Zo stond ik op een woensdagochtend in een werkplaats te kijken naar een keurder, die gepassioneerd honderd meter plisséstof stond te beoordelen en naar een kwaliteitsmedewerker, die mij met liefde bijpraatte over de lichtdoorlatendheid van verschillende stofsoorten. Wie ik ook interviewde, ze spraken allemaal met dezelfde passie over hun werk. Na een week vol interviews merkte mijn vriendin op dat ik ineens een mening over onze rolgordijntjes had die er al hingen sinds wij het huis hadden gekocht. “Ik wist niet dat jij daar oog voor had.” zei ze. Dat had ik die week daarvoor ook niet. Ik was besmet geraakt.

Een deel van één van de portretten in het inspiratieboek

Vorige week lanceerde Lienesch haar nieuwe plissécollectie op de R+T beurs in Stuttgart. Ik had mijn zelfgeschreven uitnodiging voor deze lancering ook ontvangen en besloot samen met Dennis Ikink van Inc. af te reizen naar Stuttgart om het resultaat en vooral het uiteindelijke collectieboek te bewonderen. We hebben een uur rondgelopen op de beurs vol roldeuren, horren en brandwerende gordijnen. Bij de ene stand kregen volwassen mannen een heliumballon aan een touwtje en bij de andere werden voorbijgangers volgepropt met sloffe paprikachips uit een plastic bakje. De meeste stands hadden een uitstraling van een tandartswachtkamer. De mensen van de stands straalden ook uit alsof ze vlak voor een wortelkanaalbehandeling stonden. Er was geen enkele beleving, passie of liefde te bekennen. Wij hadden geen roldeur nodig, maar wij konden ons ook niet voorstellen dat er potentiële klanten zijn geweest die enthousiast werden van dit soort stands. “Waarom sta je dan op een beurs?” vroegen wij ons hardop af.

Het antwoord kregen wij toen we aankwamen bij de stand van Lienesch. Het feest was al begonnen. De muren van de stand waren versierd met afbeeldingen van iedereen die had meegewerkt aan de nieuwe collectie. Er hingen foto’s van de mensen van Inc., van de directeur van Lienesch, van de designers, van de keurder, van de kwaliteitsmedewerker en zelfs van mij. Het gaf de stand een Facebook-achtig karakter. Het collectieboek stond vol met mensen die een podium kregen en vertelden over het proces en hun bijdrage aan de nieuwe collectie. Create the future together, en dat hadden ze gedaan.

Een impressie van de Lienesch beurspresentatie

Hoe val je op in een markt waar verduistering het hoofddoel is? Lienesch deed het door de mensen, die verantwoordelijk waren voor de totstandkoming van de collectie, juist extra te belichten. Ze waren ook allemaal aanwezig op het feest in Stuttgart, want wie samen werkt, hoort ook samen te feesten.

Inc. helpt sinds 2011 organisaties om aangesloten te blijven bij de veranderende wereld en de brug te maken naar de dagelijkse praktijk. Onze manier van denken en werken zorgt voor vernieuwing en beweging op gebied van innovatie, strategie en management. Wil je meer weten of een afspraak met een van ons maken? Neem contact op via hallo@incmerkbeleving.nl


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.