ESP8266 'nın kendisi ve nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgiyi daha önce vermiştim. Bu yazıda ise uygulamalı örneklere geçiyoruz.

Photo by Webaroo.com.au on Unsplash

Amacımız ESP8266 modül ve NodeMCU firmware’i kullanarak modül içerisinde oluşturacağımız bir sunucu uygulaması oluşturmak ve komutları bu uygulama vasıtasıyla ileterek I/O kontrolünü, dolayısıyla da bir röle kontrolünü sağlayabilmek.

Daha önceki yazımda da belirttiğim gibi NodeMCU için bulut tabanlı derleyici vasıtasıyla ihtiyaçlarımıza özel bir build ‘i edinerek işleri hızlandırabiliyorduk. Aşağıda bu amaçla https://nodemcu-build.com/ adresindeki derleyiciye eriştikten sonra modül seçiminin yapıldığı kısmın görselini paylaşıyorum:


Bu konu aslında çok geniş bir konu. Nadir bilgilerden ziyade daha çok Google’da biraz arama yaptığınızda kolay erişebileceğiniz fakat bir çok bilgi olduğu için yolunuzu kaybetmeden ilerleyebileceğiniz şekilde pratik bilgiler vermeye çalışacağım.

ESP8266–07S ile geliştirdiğim yedekli mekanizmaya sahip wi-fi kontrol ünitesi

ESP8266 her ne kadar modül adı olarak anılsa da aslında Espressif System tarafından geliştirilen, çeşiti Wi-Fi IoT modüllerin üzerinde yer alan ve karşımıza SoC (System-On-Chip) olarak çıkan çipin ta kendisi. İlk defa 2014 yılında 3. parti olarak AI-Thinker tarafından ESP8266–01 adıyla IoT modül haline getirildi. ESP8266–01 ‘den 14’e kadar çeşitli modeller mevcut ve bizzat 01, 03, 07 ve 12 modellerle ilgili irili ufaklı çeşitli tecrübelerim oldu. …


Photo by Rock'n Roll Monkey on Unsplash

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), temel olarak bir girdinin insan mı yoksa makinelerce mi sağlandığını anlamaya yönelik bir mekanizmadır.

Çoğunlukla web sitelerinde güvenlik veya spam’leri önlemek amacıyla kullanılan, sayfada doldurduğuz formun sonunda “Resimdeki karakterleri aşağıdaki kutucuğa yazın” veya “Robot olmadığınızı kanıtlayın” gibi bir takım sorularla karşılaşırız. Bu soruların amacı, “bot” diye adlandırılan belli bir yapay zekaya sahip kötü amaçlı bilgisayar yazılımlarını elimine etmektir. PHP ile böyle bir mekanizmayı nasıl yapacağımızı anlatmadan önce, bazı önemli noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum, çünkü burada yapay zekadan bahsediyoruz..

Birkaç yıl önce geliştiricisi olduğum ve eğitime yönelik bir portal…


Photo by Марьян Блан | @marjanblan on Unsplash

Hobi amaçlı devrelerde sıkça kullandığımız 7 segment led göstergeleri hepimiz biliyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere içerisinde çubuk şeklinde 7 adet led ışık bulunuyor ve göstermek istediğimiz rakama göre bu ışıkları kontrol ediyoruz. Bu göstergeler en basit haliyle Common Anode (CA, ortak pozitif kutup) veya Common Cathode (CC, ortak negatif kutup) olarak karşımıza çıkıyorlar. CA tipindeki göstergelerde tüm segmentler ortak bir uç ile doğrudan güce bağlanıyor ve her bir segmente GND sağlandığında aktif oluyor. CC tipindekilerde ise tersi bir durum var; tüm uçlar ortak bir GND ‘a bağlı ve her bir segment için belli bir düzeyde voltaj vermek gerekiyor.


Photo by Blaz Erzetic on Unsplash

2. bölümde bahsettiğim hikayeye kaldığı yerden devam ediyoruz. İtiraf etmeliyim ki robot yapma hayalinde ne çok şey öğrenmem gerektiğini sonradan farkettim. Bazen kendi kendimize insanoğlunun aslında ne kadar cahil olduğunu anlamamız için bazı dersler almamız gerekiyor. Buradaki cehalet, daha çok neyi yüklendiğimizin farkında olmamamızdan kaynaklı. Bir şeye kısa bir süre bakıp “ben de yapabilirim, ne var ki bunda” dediğimiz oluyor ve “onda” ne olduğunu ancak içine girdikten sonra anlayabiliyoruz.

İlk mikroişlemci deneyimimle ilgili hedeflerime kısa sürede ulaşmıştım ulaşmasına ama hedeflerim doğrultusunda bir robot yapabilmek için aynı zamanda aşağıdaki konular hakkında da bilgi sahibi olmam gerektiğini farkettim:

1- Hareket etmesini sağlayacak…


Bu yazıda bilişim dünyasında sıkça kullanılan “encryption”, yani şifreleme konusunda “hap” bilgiler vermeye çalışacağım.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Modern bilişimde şifreleme metodu olarak temelde 2 metod söz konusudur: Simetrik şifreleme ve asimetrik şifreleme. Bu isimlendirmeler, şifreleme ve şifre çözme işlemleri için aynı anahtarın kullanılıp kullanılmamasına dayanır.

Simetrik şifrelemede hem şifreleme hem de şifre çözme işlemleri için aynı anahtar kullanılır. Bu sebeple anahtarın veriyi gönderen ve alan taraflar arasındaki güvenliği kritik düzeydedir. Simetrik şifreleme metodu daha eski bir metod olmasına karşın, asimetrik şifreleme metoduna göre network bant genişliği ve işlemci kullanımı açısından daha hızlı ve daha verimlidir. Bu sebeple tipik olarak toplu veri şifrelemesi (bulk encryption), veritabanı şifrelemesi gibi büyük miktarda dataların şifrelenmesinde tercih edilmektedir.


Bu yazıda popüler LCD 1602 ekranını 8 bit / 4 bit modlarında Microchip PIC serisiyle 1 ‘den fazla portla nasıl kullanabiliriz sorusuna yanıt arayacağız.

LCD 1602 4-Bit Multi Port Simülasyon Örneği

LCD 1602 ekranı, ortalama 2$ ‘lık fiyatıyla gerek hobi amaçlı olarak gerekse üretim maliyetlerinde hassas olan üreticiler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ekranı 16 karakter x 2 satır olarak kullanabiliyor, metin kontrastını ve arka plan ışığını ayarlayabiliyoruz. Ayrıca 5x8 dot-matrix şeklinde özel karakter, sembol vs oluşturmamıza da imkan veriyor. Özel karakter / font konusuna bu yazıda girmeyi düşünmüyorum ama talep olursa ayrıca bir yazıda detaylı olarak gireceğim.

Fiyat performans oranı memnun edici olmasına rağmen bu ekranın en büyük dezavantajı paralel iletişimle kullanılabilmesi. İster bir mikroişlemciyle beraber kullanın isterse Arduino veya Raspberry Pi gibi bir IoT ‘la; 8 pin data transferi için…


Bu yazımda birinci bölümde bahsettiğim yöntemlerin Elektronik Mühendisliği için uygulamalı örneğini paylaşıyorum.

Daha önceki yazımda tecrübelerim çerçevesinde yeni bir teknoloji öğrenirken izlenebilecek bir kaç faydalı yöntemden bahsetmiştim. Bu yazımda söz konusu yöntemleri uygulayarak elektronik mühendisliğini öğrenirken nasıl bir yol izlediğimi paylaşacağım.

Her şey 4 yıl önce 1 yaşındaki oğluma robot yapma hayaliyle başladı. Hayalimdeki robot sadece çocuklarla sesli komut vs. yoluyla etkileşime geçen bir robot değil, aynı zamanda kendi kendine öğrenebilen bir robot olmasıydı. Cahil cesareti böyle bir şey olsa gerek..

Artı ve eksiden başka bir bilgim yoktu ki zaten onları da bilmediğimi sonradan fark ettim. Kısa bir araştırma sonrası…


Bir yazılım veya bilgisayar mühendisi olarak mevcut seviyenizden memnun değilseniz ve kendinizi daha fazla geliştirmek veya yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız; ister öğrenci, ister yeni mezun, isterse deneyimli olun, şunu söylemeliyim ki doğru yöntemler izleyerek ve sadece biraz çabayla yapamayacağınız neredeyse hiçbir şey yok gibi.

Kısaca bahsedecek olursam, Ekonomi bölümü mezunu, bilgisayar teknolojileri ile ilgili hiçbir sertifika / kurs vs. almadan, bir diploması bile olmadan sektörde yaklaşık 12 yıldır profesyonel olarak çalışan, öncesinde ise 9–10 yıllık sektörle ilgili bir hobi geçmişine sahip birisiyim. Öğrendiklerimin / bildiklerimin çoğunu sadece kendi çabalarımla ve ihtiyaçlar doğrultusunda edindiğimi ve bunları uygulamaya dökmede hatırı sayılır bir…

Zafer Altun

İstanbul‘da bir Yazılım ve Teknoloji Ar-Ge Mühendisi. Ürün, yazılım, sistem analisti ve tasarımcısı. http://www.zaferaltun.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store