ESP8266 'nın kendisi ve nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgiyi daha önce vermiştim. Bu yazıda ise uygulamalı örneklere geçiyoruz.

Amacımız ESP8266 modül ve NodeMCU firmware’i kullanarak modül içerisinde oluşturacağımız bir sunucu uygulaması oluşturmak ve komutları bu uygulama vasıtasıyla ileterek I/O kontrolünü, dolayısıyla da bir röle kontrolünü sağlayabilmek.

Daha önceki yazımda da…

Bu konu aslında çok geniş bir konu. Nadir bilgilerden ziyade daha çok Google’da biraz arama yaptığınızda kolay erişebileceğiniz fakat bir çok bilgi olduğu için yolunuzu kaybetmeden ilerleyebileceğiniz şekilde pratik bilgiler vermeye çalışacağım.

ESP8266 her ne kadar modül adı olarak anılsa da aslında Espressif System tarafından geliştirilen, çeşiti Wi-Fi IoT modüllerin…

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), temel olarak bir girdinin insan mı yoksa makinelerce mi sağlandığını anlamaya yönelik bir mekanizmadır.

Çoğunlukla web sitelerinde güvenlik veya spam’leri önlemek amacıyla kullanılan, sayfada doldurduğuz formun sonunda “Resimdeki karakterleri aşağıdaki kutucuğa yazın” veya “Robot olmadığınızı kanıtlayın” gibi bir…

Hobi amaçlı devrelerde sıkça kullandığımız 7 segment led göstergeleri hepimiz biliyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere içerisinde çubuk şeklinde 7 adet led ışık bulunuyor ve göstermek istediğimiz rakama göre bu ışıkları kontrol ediyoruz. Bu göstergeler en basit haliyle Common Anode (CA, ortak pozitif kutup) veya Common Cathode (CC, ortak negatif kutup)

2. bölümde bahsettiğim hikayeye kaldığı yerden devam ediyoruz. İtiraf etmeliyim ki robot yapma hayalinde ne çok şey öğrenmem gerektiğini sonradan farkettim. Bazen kendi kendimize insanoğlunun aslında ne kadar cahil olduğunu anlamamız için bazı dersler almamız gerekiyor. Buradaki cehalet, daha çok neyi yüklendiğimizin farkında olmamamızdan kaynaklı. …

Bu yazıda bilişim dünyasında sıkça kullanılan “encryption”, yani şifreleme konusunda “hap” bilgiler vermeye çalışacağım.

Modern bilişimde şifreleme metodu olarak temelde 2 metod söz konusudur: Simetrik şifreleme ve asimetrik şifreleme. Bu isimlendirmeler, şifreleme ve şifre çözme işlemleri için aynı anahtarın kullanılıp kullanılmamasına dayanır.

Simetrik şifrelemede hem şifreleme hem de şifre çözme işlemleri için aynı anahtar kullanılır. Bu sebeple anahtarın veriyi gönderen ve alan taraflar arasındaki…

Bu yazıda popüler LCD 1602 ekranını 8 bit / 4 bit modlarında Microchip PIC serisiyle 1 ‘den fazla portla nasıl kullanabiliriz sorusuna yanıt arayacağız.

LCD 1602 ekranı, ortalama 2$ ‘lık fiyatıyla gerek hobi amaçlı olarak gerekse üretim maliyetlerinde hassas olan üreticiler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ekranı 16 karakter x 2 satır olarak kullanabiliyor, metin kontrastını ve arka plan ışığını ayarlayabiliyoruz. Ayrıca 5x8 dot-matrix şeklinde özel karakter, sembol vs oluşturmamıza da imkan veriyor. …

Bu yazımda birinci bölümde bahsettiğim yöntemlerin Elektronik Mühendisliği için uygulamalı örneğini paylaşıyorum.

Daha önceki yazımda tecrübelerim çerçevesinde yeni bir teknoloji öğrenirken izlenebilecek bir kaç faydalı yöntemden bahsetmiştim. Bu yazımda söz konusu yöntemleri uygulayarak elektronik mühendisliğini öğrenirken nasıl bir yol izlediğimi paylaşacağım.

Her şey 4 yıl önce 1 yaşındaki oğluma robot…

Bir yazılım veya bilgisayar mühendisi olarak mevcut seviyenizden memnun değilseniz ve kendinizi daha fazla geliştirmek veya yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız; ister öğrenci, ister yeni mezun, isterse deneyimli olun, şunu söylemeliyim ki doğru yöntemler izleyerek ve sadece biraz çabayla yapamayacağınız neredeyse hiçbir şey yok gibi.

Kısaca bahsedecek olursam, Ekonomi bölümü mezunu…

Zafer Altun

İstanbul‘da bir Yazılım ve Teknoloji Ar-Ge Mühendisi. Ürün, yazılım, sistem analisti ve tasarımcısı. http://www.zaferaltun.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store