Pénz(le)váltók

RIPORT
RIPORT
Jan 4 · 2 min read

A pénzzel kapcsolatos tapasztalásaink folyamatosan változni fognak. Ez érinti a pénz makróökonómia jelentéstartalmát “mi a pénz egyáltalán?”, de ugyanúgy szűkebb értelmezéseit is, például, hogy “mit tudunk a pénzzel csinálni?”. A folyamatos és egyre intenzívebb változás rengeteg új terméknek és szolgáltatásnak ad teret és központi szereplővé emeli a pénz(le)váltókat.

Nem is olyan régen még sorban álltunk a bankban, később elkezdtük kiszolgálni magunkat mobil és internetes banki szolgálatásokkal. Most pedig már az tapasztalható, hogy a világ egyes részei,- főleg Ázsia- teljesen készpénzmentessé válnak és még az utcazenészek, vagy a taxisofőrök is csak hallomásból ismerik a készpénzt.

Az új pénzügyi ökoszisztéma átalakulását nem a hagyományos pénzügyi szolgálatók vezetik. Főleg a fiatalok körében a hagyományos bankok elvesztették presztízsüket. A teljesen zökkenőmentes,- felhasználói élmények maximumára optimalizált — fizetési megoldások szinte láthatatlanná teszik a pénzzel való érintkezésünket, mely teljesen átalakítja a pénzhez való viszonyunkat.

Vannak olyanok is, akik konkrétan a pénzt akarják megváltoztatni. Nyugat-Afrikában 15 ország nemrégiben megállapodott abban, hogy 2020-ban egyetlen Eco nevű kriptovalutát fogadnak el. Eközben a Facebook a saját globális kriptovalutáján, a Libra-n dolgozik, és éppen bejelentette a Facebook Pay-t.

A következő években a változás felgyorsul. Jelentősen megnövekszik a „biometrikus mobil pénztárcák” használata — az ujjlenyomatok, az arc vagy a retina felismerése alapján történő fizetés.Egy közelmúltbeli előrejelzés szerint a mobil biometrikus adatokkal történő vásárlások volumene 2023-ra eléri a 2 trillió dollárt.

A pénz(le)váltók nemcsak a pénzügyi intézményekre vagy az azzá válni akaró szervezetekre lesznek hatással, hanem minden pénzügyi tranzakcióban résztvevő vállalatra és magánszemélyre — a kiskereskedőkre, az alkalmazottakra és az ügyfelekre egyaránt.

Véleményünk szerint az új lehetőségeket legjobban azok a vállalatok fogják kiaknázni, akik olyan termékeket és szolgáltatásokat terveznek, amelyek a magánélet, az átláthatóság és az integritás kérdéseit fókuszba helyezik, miközben kielégítik ügyfeleik egyedi igényeit és a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtják.

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

RIPORT

Written by

RIPORT

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade