Go to Евдемония Сълушънс
About
Евдемония Сълушънс
Комбинираме опит и експертиза в областта на индивидуалното развитие и организационната култура в услуга на просперитета на бизнесите.
Note from the editor

Комбинираме опит и експертиза в областта на индивидуалното развитие и организационната култура в услуга на просперитета на бизнесите.

Editors
Go to the profile of Eudaimonia Solutions
Eudaimonia Solutions
We combine experience and expertise in learning and organisational culture to help businesses thrive and succeed.