Gathering

In Happyplaces Stories. More on Medium.

Ruimte om te leren van en door een ander

Image for post
Image for post

De zomer was voorbij, corona nog voorlopig niet. Een beetje zoekend naar cadans en balans — overigens niet echt vanwege corona maar meer wegens er gewoon uit liggen door vakantie, daarnaast te hete temperaturen om te werken en te denken, allerhande geneuzel wat er voor zorgde dat het simpelweg bijna kansloos was om grip te krijgen en te houden voor een bepaalde tijd op dat wat moest of het werk verlangde en okee, ook corona — is Happyplaces altijd een dankbaar project. Ik lig altijd wel een aantal gefilmde verhalen achter en anders zorg ik daar wel voor. …


Happyplaces stories (video)

In September I was in Stockholm to do a Happyplaces co-creation session at Gather Festival, ‘a meeting point for Tech, Science and Innovation, Business, Public Sector, Culture and Creativity’. I had the idea to find spaces abroad regularly to share my learnings of my journey so far with other people, and to at the same time share and test ideas for the book in the making. Gather Festival was wonderful for that. I always like to go to and be in the Nordics. The people, the lower pace of life, the light, the nature.

Image for post
Image for post

About

Happyplaces Stories

A library of perspectives from the Happyplaces Project

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store