Society

In Happyplaces Stories. More on Medium.

Happyplaces stories (video)

Farid Tabarki is wereldreiziger, de oprichter van Studio Zeitgeist en spreker. Studio Zeitgeist onderzoekt en analyseert al meer dan tien jaar de megatrends achter de maatschappelijke transformatie naar wat Farid noemt de ‘vloeibare samenleving’. Farid schrijft geregeld voor Het Financieele Dagblad en ongeregeld soms een boek, zoals in 2016 het boek ‘Het Einde van het Midden — Wat een maatschappij van extremen betekent voor mens, bedrijf en politiek’. Daarnaast vervult Farid allerhande rollen voor talloze, vaak maatschappelijke, organisaties. Farid heeft als doel om alle landen in de wereld te bezoeken. …


Happyplaces stories (video)

We zitten nu bij Mediamatic. Dit is de elfde ruimte van Mediamatic waar we zitten, 25 jaar verhuisd. Steeds op zoek geweest naar plekken die we ons konden veroorloven en die op dat moment ook een geschikte ruimte waren voor wat we wilden doen. Alhoewel het ook wel eens omgekeerd is. Soms hebben we ook wel eens ruimte gevonden en die begon dan meteen ook te beïnvloeden wat we deden bij Mediamatic. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is aan de ruimte die je gebruikt als organisatie. Bijvoorbeeld, we zitten hier nu in het restaurant. Het was niet echt een beleidsdoel om een restaurant te maken, maar toen we deze plek vonden, toen was dit hier een stoep, een ongebruikte stoep voor een kantoortje vol met technici. En als je hier op die stoep stond, dan wist je dat je op de stoep wilde zijn en helemaal niet in het gebouw. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen, was die stoep ontwikkelen tot een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en waar je graag verblijft. En om dat te financieren moet je dan wel horeca worden. …


Happyplaces Stories (video)

Waar ik heel erg in geïnteresseerd ben is de betekenissystemen die gegenereerd worden door dagelijks of schijnbaar simpel, nauwelijks doordacht gedrag. Ik kijk heel veel in het verleden hoe mensen zich voelden, hoe ze zich uitdrukten, dus naar de geschiedenis van emoties of naar de geschiedenis van de aandelenhandel, van hoe die handel zich heeft ontwikkeld. En dan ben ik niet zo geïnteresseerd in hoe die financiële systemen nou precies waren, en wat voor soort grootste innovaties daar werden gedaan. Maar meer als je naar de vloer van de beurs kijkt. …

About

Happyplaces Stories

A library of perspectives from the Happyplaces Project

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store