Sustainability

In Happyplaces Stories. More on Medium.

Happyplaces stories (video)

Ik had het plezierige privilege om laatst samen met groep impactmakers te werken aan plannen om Amsterdam in 2025 geheel op schone energie te krijgen. …


Happyplaces stories (video)

Glinstering in de ogen. Wat gehaast, want nog niet af en open, maar bovenal die glinstering in de ogen, zichtbaar gemaakt in ogenschijnlijk absurdistische oplossingen die prima werken. Soort van Marcel Duchampig soms. Pop-art met een nut, gemaakt van vaak nutteloos geworden spullen.


Happyplaces stories (video)

Ik heb een verschrikkelijk grote bewondering en ontzag voor mensen die helemaal een onderwerp kunnen vastpakken en daar dan helemaal voor gaan, zich maximaal inzetten om dat doel wat ze zich hebben gesteld te realiseren. …


Happyplaces Stories (video)

I met Carla at a work session we had with IKEA, but read about SPACE10 long before that. We spent a couple of days in Copenhagen with the international IKEA team to work at SPACE10 as our studio. Carla gave the team a brief introduction about SPACE10, why and what it is together with Guillaume, the strategy director of SPACE10. Who, by the way, gave one of the clearest presentations ever.

SPACE10 is, as they call it ‘a future living lab for exploration and inspiration on a mission to design a better and more sustainable way of living’. IKEA has a vision to create a better everyday life for the many people and acknowledges that to fulfill this vision, new ways of doing things are needed. That is why SPACE10 was set up, rooted in the idea that together we can co-create a better and more sustainable life. At SPACE10 sets out to explore possible future scenarios, detect potential disruptions, understand global challenges and, most importantly, design for people’s dreams and aspirations. This is done in collaboration with an ever-growing network of experts, specialists, designers and other forwardthinking partners. Based on those insights and learnings, SPACE10 continuously strive to design new ways to create a better, more meaningful and sustainable life for the many people. …


Happyplaces Stories (video)

‘Ik ben architect geworden dankzij Sinterklaas. Ik kreeg van Sinterklaas, ik heb daar nog wel een foto van, dat ik daar ik mij Mickey Mouse trui sta met een Playmobil-kapsel. Dat ik toen van Sinterklaas een houten gereedschapskist kreeg met een zaagje, een hamer en een schroevendraaier. Een soort van intens geluk, ik had geen idee wat het was, maar dat had iets grotemenserigs en toen ben ik met allerlei resthoutjes gaan timmeren. En op een gegeven moment heb ik een huisje getimmerd, heel archaïsch dingetje met een dakje, muurtjes. …

About

Happyplaces Stories

A library of perspectives from the Happyplaces Project

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store