2020'de imece

2016 yılında ‘‘Toplumsal sorunlara nasıl birlikte, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulabiliriz?’’ sorusunu keşfetmek amacıyla kurulan imece olarak kolektif etkinin ve etkin işbirliklerinin önemini geçtiğimiz 4 yıllık süreçte deneyimledik. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmaya 120 aydan az bir süre kala, yenilikçi yapıları hızlandırmak ve ekosistemsel restorasyonunu merkeze almak amaçlanırken küresel sosyal ve çevresel meselelere dair farklı bir senaryoya uyandık. İklim krizi ve bunun tetiklediği yangınlar, su ve gıda krizi, mültecilerin mevcut durumu ve varolan meselelere bir katman olarak eklenen küresel salgın! Böyle bir ortam içerisinde yılı nasıl değerlendirdik, nelere imza attık?

imece
imece

--

imece, toplumsal, çevresel ve ekolojik meselelere yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleri tasarlamak için 2016 yılından beri çeşitli programlar yürütüyor. Peki neden? Çünkü bilim insanlarının 1970’lerden beri dünyanın bu şekildeki ekonomik büyümesinin sürdürülebilir olmadığını ve 2100’de dünyanın varoluşsal bir krize gireceğini göz ardı ettiğimiz günümüzde, imece gibi yapılar sosyal inovasyonu kullanarak çözüm geliştiren birey, kurum ve yapıları hızlandırmak için var. Ancak bir gerçekle de yüzleşmemiz gerek: Thomas Reuters Vakfı’nın 2016 yılından bu yana yayımladığı araştırmalarına göre Türkiye sosyal inovasyon yapmak için en iyi ülke değil. Toplumun konuya ilgi göstermemesi, kamu desteğini anlamaması, sosyal girişimcilerin finansmana erişim engeli gibi koşullar hiç de uygun olmayan ortamlar yaratıyor. Ancak Türkiye aynı araştırmada bir noktada inanılmaz derecede ayrışıyor. O da sosyal girişimciliğin ivmesi ve genç nüfusun çözüm üretmesi. Genç ve nitelikli nüfusta Türkiye, araştırmaya katılanlar arasında en fazla gelişme gösteren ülke. Bu da yeni ve beceri setine sahip gençlerin de bu meseleleri dert ettiğini ve çözüm için sosyal girişimciliği araştırmaya katılan diğer her ülkeden daha fazla benimsediğini göstermekte.

Toplumsal huzursuzluğun, iklim krizi reddinin ve artan eşitsizliklerin yoğun bir şekilde gündemimizi aldığı 2010'lu yılları bitirdikten sonra karşı karşıya kaldığımız küresel sağlık krizi karşısında, diğer her krizde olduğu gibi normale dönme arzusu var. Ancak tüm bu küresel meseleler bu normalin yansımaları. Eski normale kıyasla 2020'lerde daha proaktif, progresif ve de anlam odaklı bir ekonomi nasıl yaratabileceğimizi keşfetmek için topluluklarla, gençlerle ve girişimcilerle etkiyi odağına alan programlar sunmayı ve daha sürdürülebilir üretim — tüketim alışkanlıklarını desteklemeyi hedefliyoruz. 2020 yılını da bu yöndeki çalışmalarımızla geçirdik.

imece olarak geride bıraktığımız yıl boyunca kat ettiğimiz yolda 2 önemli gelişim alanı içerisinde olduk.

 • Her yıl bir Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nı odağına alan Destek Programı’nı, 20’li yılların ve COVID-19’un getirmiş olduğu sürdürülebilir ve insan odaklı çözümler dünyasında ‘‘sosyal girişimlerin etkisini nasıl ölçeklendirilir ve hızlandırabilir’’ sorusuyla bir etki hızlandırıcısına dönüştürdük.

imece impact programı ile, sosyal girişimlerin mümkün olan en fazla pozitif etkiyi ölçeklendirmesi ve finansman açığını kapatması için 6 aylık bir etki hızlandırıcısını hayata geçirdik. Etkinin görünür kılınarak hem tüketici hem de yatırımcı gözünde girişimin mesajını görünür kılarken, mentorluk ve koçluk gibi desteklerle girişimlerin iş modellerini güçlendirmekteyiz. Ayrıca sosyal girişimcilerin etkisini görünür kılarken, etki yatırımcıları ile sosyal girişimler arasındaki ilişkiyi de destekleyerek sosyal girişimlerin dış finansman ihtiyaçlarını karşılamak için inovatif sosyal finansman araçlarının savunuculuğunu da yapmayı hedefliyoruz.

 • Gençlerin yaratıcılık kapasitesini kullanarak imeceLAB ile birlikte açık inovasyonu bir öğrenme alanı olarak tanımladık. Özel sektörün, kamunun, yerel yönetimlerin ve akademinin yaşadığı sorunlara Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çözümlerin geliştirilmesi ve yenilikçi alternatiflerin sunulması için tasarladığımız keşif sürecinde, gençler yeni yetkinlikler de kazandı.

Sürdürülebilirlik alanındaki sorunların, iç içe geçtiği karmaşık yapılar olduğunun farkında olup, faydalanıcıyı odağına alan yenilikçi çözümler için ortak çalışmanın ve farklı perspektiflerin hiç olmadığı kadar bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sistemsel bakış açısını benimserken, bunun Türkiye’deki nüfusun çoğunluğunu oluşturan gençlerin dahil edilmeden yapılması ve gençlere danışılmadan yapılması, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümler olmaması anlamına geliyor. Özel sektörün, yerel yönetimlerin ve akademinin muzdarip olduğu sorunlara kullanıcı perspektifinden yenilikçi çözümler geliştiren imeceLAB programı ile gençler, etkin çözüm ortağı olmaktalar. Burada gençlerin yaratıcılık potansiyellerini kullanarak kompleks ve küresel problemlere çözümler geliştirmesini amaçlıyoruz. Tüm bu keşif yolculuklarında ise gençler hem kendi güçlü yanlarını keşfetmekte, hem de 21. yüzyıl becerilerini deneyimleyerek edinmekteler. Gençlerin birbirinden öğrendiği bu sosyal inovasyon laboratuvarı deneyimi, her bir mesele ile çoklandığında, sınırsız çözümün karar alıcılar ve girişimcilerle somut birer çözüme dönüşmesi anlamına geliyor.

2020'de hayata geçirdiğimiz tüm projeleri, katıldığımız ve bir parçası olduğumuz tüm etkinlikleri aşağıda sizler için derledik.

Fintech for Good

2 Ocak’ta imece ve İngiltere Büyükelçiliği Ankara işbirliğinde hazırlanan “Fintech for Good: Financial Inclusion & Fostering the Ecosystems” raporu yayınlandı. Raporu yayınlamak ile hedefimiz; finansal kapsayıcılık yaklaşımı ile Türkiye ve Birleşik Krallık ekosistemlerini inceleyerek fırsatları, gelişim alanları ve işbirliği imkanlarını keşfetmek oldu.

17 Şubat’ta Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki yatırım ve ticaret olanaklarını ele alan ‘‘UK Technology Conference’’ etkinliğinde “Fintech for Good: Financial Inclusion & Fostering the Ecosystems” raporumuzun ve 9 Aralık 2019'da bu alanda gerçekleştirdiğimiz buluşmanın çıktılarını paylaştık. Fintech ekosisteminin büyümesi ve finansal kapsayıcılık alanında fintech girişimlerinin neler yaptığını konuştuk.

Yatay formatta hazırlanan ve tasarımını Monroe Creative Studio ile yaptığımız, illüstrasyonlarla zenginleştirilen raporumuz, 24 Aralık 2020 tarihinde Tasarım — Görsel İletişim Tasarımı — Faaliyet Raporları & Alternatif Mecralar kategorisinde Kristal Elma kazandı. Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu da 39. Grafik Tasarım Sergisi En İyi Faaliyet Raporu Tasarımı Ödülü’nü raporumuza verdi.

imeceLAB Akademi

Ocak ve Şubat ayında, toplumsal, ekolojik, kültürel konularda farkındalığı yüksek, üniversiteli gençlere hikayeleştirme becerisi kazandırmak ve ilerideki yaşamlarına bu yetkinlikle devam etmelerini sağlamak üzere imeceLAB Akademi Kış Okulu isimli programı hayata geçirdik. Tasarım odaklı düşünme ve doğru kitleden içgörü toplama, içerik üretimi ve editoryal kurgu, medya okuryazarlığı, doğrulama, sosyal medya ve izleyici etkileşimi, mecra satın alma, fotoğraf editörlüğü, iletişim dili, video editi, gif ve sticker üretimi gibi alanlarda eğitimler sağladık.

Hack The Crisis Turkey

COVID-19’a ilk yanıtlarımızdan biri, ATÖLYE partnerliğinde, ara studio’nun desteği ve Coronathon Türkiye’nin yerel katkılarıyla Hack the Crisis Turkey’i organize etmekti. 27–29 Mart tarihli Hack The Crisis Turkey online hackathon etkinliğinde, 400’e yakın birey ve takım, koronavirüs krizine karşı yenilikçi çözümler üretmek üzere buluştu. Bu etkinlik sırasında pek çok harika çözüm ortaya çıktı, bazıları gerçekleştirildi, ancak hepsi bize işbirliği için farklı bir yol sundu. Etkinliğin kendisi bize küresel kilitlenmenin en karanlık zamanlarında bir umut ışığı oldu. Etkinlikte geliştirilen projelerden Co-voucher, Dünya Ekonomik Forumu tarafından etkili inovasyonlardan biri olarak listelendi.

imeceLAB Talks

Evlere kapandığımız dönemde, 19 Mart itibariyle 400 kişiyi aşan, yıl sonu itibariyle 800 kişiye yaklaşan imeceLAB komünitesi için faydalı ve verimli geçirecek çözümler arayışındaydık. Komünitemize hitap eden ‘‘Alışkanlıklar’’ konulu webinar’ımızı imeceLAB Talks: 101 izledi. Öğrenciler, kendi ilgi alanlarını ve araştırmalarını akranlarıyla paylaştı.

imece Dialogues

Mayıs ayında koronavirüsün getirdiği değişim ortamını kapsamlı şekilde ele aldığımız 3 ayrı webinar düzenledik. Bu krizin topluma, şirketlere, girişimlere, eğitime, iklim krizine ve sosyal fayda odaklı kurumlara etkisini işledik. Küresel Amaçlar ile ilişkili meselelerin toplumsal, ekolojik ve ekonomik süreçler içerisinde nereye ve nasıl evrildiğini, içinde ne tür potansiyel başlangıçlar taşıdığını keşfetmek üzere bir araya geldik.

Webinar’ları, imece ve Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı partnerliği ile ara studio kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen “Birlikte Öğrenme: Ekosistem Buluşması izledi. 3 Haziran tarihli etkinlikte sosyal fayda odaklı organizasyonların topladığı içgörüleri, öğrenimleri açığa çıkarmak ve işbirliği imkanlarını arttırmak amacıyla bir araya geldik.

VikiMaraton Etkinlikleri

19 Mayıs itibariyle imeceLAB komünitesindeki gençlerle beraber, Vikipedi Türkçe’ye içerik girdiğimiz VikiMaraton etkinliklerine başladık. İlk olarak Türkçe Vikipedi, Ashoka Türkiye, İstasyonTEDÜ ekiplerinin desteğiyle Vikipedi’nin Sosyal Girişimcilik sayfasını imeceLAB gençleriyle birlikte düzenledik. Bu çalışmayı Türkçe Vikipedi, Başlangıç Noktası ekibi ve imeceLAB gençleriyle beraber düzenlediğimiz Dijital Dönüşüm sayfası için 3 Ekim’de yaptığımız etkinlik takip etti. Türkçe Vikipedi ve UNDP Türkiye’nin destekleriyle düzenlediğimiz 15 Kasım tarihli 3. Vikimaraton etkinliğinde ise Vikipedi’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları sayfasını oluşturduk!

imeceLAB Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar Mesele Süreci

Pandemi ile beraber aciliyeti öne çıkan “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nı, 21 Mayıs’tan itibaren Türkiye genelinden liseli ve üniversiteli gençlerle birlikte düzenlediğimiz mesele sürecinde ele aldık. 60'tan fazla mentor ile gerçekleşen 158 görüşme ve 90 saatten fazla mentorluk ile 20 farklı şehirden 30 takım halinde 115 öğrencinin çözüm fikirlerinin destekçisi olduk. Yenibirlider Derneği eş yürütücülüğü, Zorlu Holding ana partnerliği ve EY Türkiye’nin araştırma partnerliğinde gerçekleştirilen imeceLAB programımızın her aşamasında, komünitemizle dijital araçlar üzerinden etkileşimde kaldık! Araştırma hackathonundan Instagram ve YouTube canlı yayınlarına, atölyelerden proje pazarına farklı etkinliklere imza attık.

imeceLAB Slack Komünitesi

Temmuz 2020 itibariyle imeceLAB Slack kanalını açtık. Gençlerin Küresel Amaçlar ve sosyal inovasyon hakkında bilgilendirildiği, mesele süreçleri ile iş-staj duyurularını takip ettikleri ve kapasitelerini geliştirirken birbirlerinden öğrendikleri online komünite platformumuzu hayata geçirdik. Bu platformda her ay 2 kez yazılı formatta, soru-cevaba dayanan tartışma etkinlikleri düzenliyoruz. Komüniteye başvurmak için formu görüntüleyebilirsiniz.

ReWorld Açık İnovasyon Programı

20 Eylül’den itibaren Vodafone ana partnerliğinde imeceLAB ve S360 eş yürütücülüğünde hayata geçirdiğimiz açık inovasyon programı ReWorld’de “E-atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?” sorusuna odaklandık. Ön kuluçka sürecine toplam 4 ülke, 10 şehir ve 19 üniversiteden 15 takım halinde 46 kişi katıldı; bu soru karşısında yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmek için çalıştı. Sistemsel düşünce, tasarım odaklı düşünce, döngüsellik, 5G ve IoT (Nesnelerin İnterneti), sosyal etki, gelir modeli gibi konularda eğitimlere katılan takımlar, toplam 30,5 saat süren 14 ayrı etkinlikte buluştu. Ön kuluçka döneminde 58 mentorla 122 görüşme gerçekleştirerek 67 saatlik danışmanlık alan takımlar, süreç boyunca yaptıkları anketlerle 2.746 kişiye ulaştı. ReWorld programı, kuluçkaya katılmaya hak kazanan 4 takımla 2021 yılında da devam edecek.

imece impact

12 Ekim itibariyle Zorlu Holding ana partnerliğinde, UNDP’nin desteklediği Business Call To Action’un bilgi danışmanlığı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys’un yatırım partnerliği ile etki hızlandırıcı programımızı hayata geçirdik.

Girişimlerin sundukları ürün ve hizmetlerin kime, ne için, ne kadar ve hangi kapsamda olumlu fayda yarattığının görünür ve ölçülebilir olmasını hedeflediğimiz program 2021 Nisan’a kadar devam edecek. Program kapsamında nitelikli eğitim ve döngüsel ekonomi meselelerinde çözümler sunan 7 girişimi destekleyerek ve büyüme süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılayarak etkilerini hızlandırıyoruz. Girişimlere etki raporlarını UNDP desteği ile hazırlama, ilk yatırımını alma, kurumsal satışını ve işbirliklerini artırma gibi fırsatlar sunuyoruz.

Programdan faydalanacak girişimler; sıfır atık felsefesiyle hareket ederek, zeytin sektörünün en büyük problemlerinden olan proses atıklarına çözüm getiren ‘AnadOlive,’ cam, karbon gibi sentetik malzemelerden üretilen kompozitlere çevreye etkisi düşük ileri kompozit alternatifi sunan ‘B-PREG,’ 7–16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğretmeyi amaçlayan ‘Kodris,’ atık lastiklerden biyoyakıt ve karbon siyahı gibi katma değeri yüksek ve temiz ürünler elde eden ‘Laska,’ 8–18 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerine harçlık yönetimi için ön-ödemeli kart ve bunun takibi için uygulama sunan ‘Manibux,’ espor eğitimleri veren ‘The Academys’ ve kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanan ‘Tospaa.’

imece’de Video İçerik Üretimi

imece, görsel ve metinsel içerik üretiminin yanı sıra, var olan sorunlara kamuoyunun dikkatini çekmek, sorunun yanında çözümlerden de bahsetmek ve çözüm fikirleri olanlara ilham vermek amacıyla başta kısa belgeseller ve etkinlik/süreç videoları olmak üzere içerikler üretiyor. Bu amaçla 2020'de YouTube kanalımızı etkin kullandık.

 • 2019'da başladığımız 3. Destek Programı’na ait video içerikleri yayınına bu yıl da devam ettik. Kapanış Buluşmamızdan tüm süreci anlatan ve özetleyen videolara; ‘‘Bir Dünya Mesele’’ kısa belgeselinden girişimlerimizi tanıtan videolara; çeşitli kısa belgesellerimizin İngilizce altyazılı versiyonlarından sesli betimleme ve işaret diliyle erişilebilir versiyonlarına yeni ve eski içeriklerimizi dolaşıma ve etkileşime soktuk.
 • Fintech for Good: Ecosystem Gathering isimli etkinlik videomuz, yayına aldığımız bir diğer içerikti.
 • Pandeminin başlamasıyla beraber, içerik üreticileri için doğan zorluklardan birisi de bu şartlarda nasıl çekim; dolayısıyla nasıl kurgu yapılacağıydı. İptal edilen ya da dijitale taşınan etkinlikler, verilmeyen randevular, fiziksel olarak alınamayan röportajlar birer sorun oldu. Biz de sosyal inovasyonu desteklemek için gerçekleştirdiğimiz dijital etkinliklerimizin anlatısını oluşturabilmek için, Zoom ekran kayıtlarından kesitlerin illüstrasyon ve animasyonla desteklediği bir video dili tercih ettik. imeceLAB Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar Mesele Süreci anlatısı ile bu dönemde çıkabilecek alternatif işler için bir örnek oluşturduk!
 • imece dialogues webinarlarımızın kayıtları da imece ve Emin Çapa YouTube kanallarında yayında!
 • imece’nin tüm programlarını tanıtan yeni kısa videolarımız da yıl sonu itibariyle kanalımızda yayında!
 • Paylaşacağımız yeni videoların yayınından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın!

Katıldığımız ve Düzenlediğimiz Etkinlikler

 • 11–12 Ocak 2020'de ATÖLYE komünitesi ile beraber ‘‘Tasarım Maratonu: Temiz Su Etkinliği’’ndeydik.
 • 16 Ocak’ta ilk imeceLAB programımızın partneri Hollanda Konsolosluğu’nda imeceLAB’te geldiğimiz güncel noktayı sunduk.
 • 17 Ocak’ta ‘‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’ temalı 2. Destek Programı girişimlerimizden Kızlar Sahada’nın yeni yılda hayata geçireceği işbirliklerinin lansman etkinliğindeydik.
 • 18 Ocak’ta Zorlu PSM’de gerçekleşen YGA Zirve 2020'de, katılımcı 800 öğrencinin aktif rol oynadığı interaktif, öğretici bir eğitim yaptık. Sosyal İnovasyon, Küresel Amaçlar ve İklim Krizi konularında gerçekleştirdiğimiz çalışmada gençler, hem tüm sürecin katılımcısı oldu hem de anlık sorular sorup konular etrafındaki meraklarını bizimle paylaştı. Workshop’un yanı sıra, imeceLAB standı da gün boyu etkinlik alanında ziyarete açık kaldı.
 • 21 Ocak’ta ‘‘Nitelikli Eğitim’’ temalı 1. Destek Programı girişimlerimizden mektepp’in ‘‘Eğitim Teknolojilerinin Geleceği’’ panelindeydik. Eğitim teknolojilerinin niteliği, üretim süreçleri, eğitim teknolojileri girişimleri üzerine yapılan kapsamlı değerlendirmeleri dinledik.
 • 29 Ocak’ta TRT Radyo 1'de Günebakan programında imece’nin bugüne kadarki çalışmalarını paylaştık.
 • 1 Şubat’ta lise ve üniversite öğrencilerine özel sürdürülebilirlik projesi 18.5 Saat’in etkinliğinde iklimi konuştuk.
 • 4 Şubat’ta ekipçe Karanlıkta Diyalog Müzesi’ni deneyimledik.
 • 5 Şubat’ta imeceLAB olarak VarankGO İnovasyon Kampı’ndaydık.
 • 23 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) Sosyal Etki etkinliğindeydik.
 • 27 Şubat’ta ‘‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’ temalı 2. Destek Programı girişimlerimizden Kızlar Sahada’nın Kotex partnerliğinde hayata geçirdiği yeni projesinin lansman etkinliğindeydik.
 • 28 Şubat’ta TOBB Girişimci Kulüpler Platformu Etkinliği’ndeydik.
 • Mart ayının ilk hafta sonu ofis kültürünü şekillendirmek için retreat’teydik(inziva). Burada ekip kültürüyle ilgili toplu kararlar aldık: Çalışma saatlerinden ofis kurallarına, uzaktan çalışma günlerinden online araçların kullanımına kadar alışkanlıklarımızı, değerlerimizi ve geleneklerimizi tartıştık. Retreat yapmaktaki amacımız, ekibin iş ortamı dışında birbirini daha iyi tanıyarak daha fazla samimiyet kazanması ve ofis hayatını yönetecek kuralları birlikte şekillendirerek topluluk bağlarını güçlendirmeyi sağlamaktı. Öncelikle ekibin ihtiyaçları ve çalışma ortamından beklentilerini dinlendikten sonra, ana konuları başlık haline getirerek beyin fırtınası gerçekleştirildik. Ortaya çıkan sonuçları learning design yöntemiyle elde ettik. Kolektif beyin fırtınası sonucunda alınan yeni kararları görsel bir tabloda topladık. Pandemiyle yaşadığımız kapanma ve evlerden çalışma öncesi, online çalışma pratiklerimizi de şekillendirme fırsatı yakalamamız açısından etkinlik ayrı bir öneme sahipti.
imece retreat, Bodrum
 • 5 Mart’ta ‘‘Kamuoyu Üretmek 101’’ sunumuyla ATÖLYE’de imece’nin içerik üretimi deneyimlerini paylaştık.
 • 10 Mart’ta imece ekibinden Can Pürüzsüz, imece’nin ve sosyal girişimcilik alanındaki kariyer imkanlarının anlatıldığı BiDünya Podcast’e konuk oldu.
 • 13 Mart 2020 itibariyle uzaktan çalışmaya geçerken, katıldığımız ilk online etkinlik de 14 Mart’ta gerçekleşen MZV Yetgen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’ydı. Sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyon konulu online eğitimin bir parçası olduk.
 • 21 Mart’ta koronavirüs salgınıyla birlikte yeni sorunlarla karşılaştığımız günlük hayatımıza, sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi çözümler üretmeyi hedefleyen Coronathon Türkiye’ye eğitmenlerimiz ile birlikte paydaş olduk.
 • 8 Nisan’da Insider’ın lise öğrencilerine kodlamayı sevdirmeyi ve dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçladığı 1+1+1 Programı Mezunlar Kulübü’nün ilk webinarının konuğu olduk.
 • Aynı gün, Viveka Spinon etkinliğinde çevrim içi eğitimleri bireyler ve kurumlar için nasıl etkileşimli kılarız sorusu altında, imece ekibi olarak, eğitimin geleceğini tartışan bir grubun kolaylaştırıcılığını yaptık.
 • 11 Nisan’da imece Mehmet Zorlu Vakfı ve MEF Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği Yetkin Gençler Programı’nın Girişimcilik Çalıştayı dersine konuk olduk.
 • 22 Nisan’da Simurg Derneği’nin ‘‘Sağlık krizi gibi sosyal meselelerde yenilikçi çözümler sunan sosyal girişimler, krizlerde güçlü kalmamızı nasıl sağlar?’’ konusu üzerine gerçekleştirdiği söyleşideydik.
 • 24 Nisan’da Avrupa Komisyonu EUvsVIRUS Hackathon etkinliğinde sivil toplum koordinatörüydük.
 • 28 Nisan’da Ashoka Türkiye’nin düzenlediği Sosyal Girişimcilik Günü’nde imece olarak ‘‘Toplumsal Dönüşüm İçin Gençlik Hareketi’’ oturumunda ev sahipliği yaptık.
 • 15–17 Mayıs arasında, imece olarak Arçelik ve ATÖLYE işbirliğinde düzenlenen Hack the Normal etkinliğinde partnerdik.
 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Zorlu PSM Instagram kanalında düzenlenen canlı yayınlarda ‘‘Sosyal İnovasyon: Gençliğin Değişimdeki Rolü’’ oturumunu üstlendik.
 • 1 Haziran’da Mazars Denge Instagram canlı yayınında karantina günlerinde imece’nin sosyal girişimler için neler yaptığına; mektepp ve Kızlar Sahada’nın imece ile olan yolculuğunun nasıl başladığına değindik.
 • 2 Haziran’da Açık Radyo’nun sosyal fayda üzerine konuşulan programı Diğerkam’da ‘‘Ortak Meseleler’’ konulu yayına konuk olduk.
 • 3–7 Haziran arasında gerçekleşen Bilim Virüsü Genç Bilim Girişimcileri yarışmasında jüri görevi üstlendik. Etkinliğin açılış gününde ‘‘Sosyal Etki’’ üzerine bir konuşma gerçekleştirdik.
 • 11 Haziran’da EY Türkiye çalışanlarına iklim krizi sunumu gerçekleştirdik.
 • 29 Haziran’da HSBC, Hackquarters ve TÜRKONFED işbirliğiyle düzenlenen Sürdürülebilir Büyüme Programı kapsamında gerçekleştirilen ‘‘Komşuna Destek Ol’’ buluşmasındaydık. ‘‘Yardımlaşma ve kolektif bilinci artırmak için neler yapabiliriz?’’ sorusuna yanıt aradık.
 • 2 Temmuz’da TRT Radyo 1'de Günebakan programında imece’nin pandemi sürecinde yürüttüğü çalışmalarını paylaştık.
 • 28 Temmuz’da Bigumigu Instagram Canlı yayınında ‘‘Sosyal fayda odaklı kurumlar pandemi sürecinde yeni normaller inşa edilirken nasıl içgörüler topladı?’’ sorusuna yanıt aradık.
 • Aynı gün, Açık Radyo’nun sosyal fayda üzerine konuşulan programı Diğerkam’da ‘‘COVİD-19 Krizinin Tetiklediği Değişim’’ konulu yayına konuk olduk.
 • 9 Ağustos’ta, toplumsal meseleleri kendine dert edinmiş gençlerin katıldığı Arkhe Projesi ‘‘Sistem Dönüşümü ve Sosyal Girişimcilik Kampı’’ kapsamında sosyal etki konulu atölye gerçekleştirdik. 18 Eylül’de bu kez, bu projenin Sürdürülebilirlik Kampı’nda atölye gerçekleştirdik.
 • 19 Ağustos’ta Zorlu Holding stajyerleri ile sosyal inovasyonu konuştuk.
 • 20 Ağustos’ta YeniBirLider Derneği ve İklim Grevcisi Deniz Çevikuş ile beraber ‘‘Yeni Normalde İyi Olma Hali: Gençlerin Pandemi Süreci ve Sonrası’’ başlıklı Zoom etkinliğindeydik.
 • 18–20 Eylül tarihleri arasında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ele aldığı meselelere 2.5 günlük bir sürede çözüm fikirleri üretmeye yönelik Global Goals Jam etkinliğinin 2020 İstanbul edisyonunu gerçekleştirdik. ATÖLYE ve imece organizasyonunda, NEXLAB ve Komünite Bodrum desteğiyle ve UNDP Türkiye işbirliğiyle hayata geçen etkinlikte, çözüm fikirleri aranan mesele soruları şunlardı: ‘‘Markalar ve müşteriler arasında satın alma sonrasında doğru ilişki kurularak ürün kullanım ömrünün uzaması nasıl sağlanabilir? Uzaktan eğitimde akran öğrenimi ve sosyalleşme imkânları nasıl yaratılabilir? Şehirlerde herkes için erişilebilirlik sağlayan ve sağlığımızı koruyan tasarımlar nasıl uygulanabilir?’’
 • 25 Eylül’de Küresel İklim Grevi kapsamında, imeceLAB komünitesiyle iklim krizini konuştuğumuz bir Zoom etkinliğine imza attık.
 • 6 Kasım’da imeceLAB komünitesiyle ‘‘Simit Ekonomisi: 21. Yüzyıl İktisatçısı Gibi Düşünmenin 7 Yolu’’ kitabını tartıştığımız bir kitap kulübü etkinliği gerçekleştirdik.
 • 7 Kasım’da Medyascope’ta etki yatırımcılığı konulu canlı yayına konuk olduk.
 • 20 Kasım’da ATÖLYE’de İklim Gerçekliği sunumunu gerçekleştirdik.
 • 21 Kasım’da liseli gençlerin oluşturduğu ve sürdürülebilirliği, sosyal inovasyonu ve etkiyi odağına alan öğrenci platformu SUNPO’da Sürdürülebilirlik ve İklim Krizi 101 etkinliğini gerçekleştirdik.
 • 22 Kasım’da Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik sunum gerçekleştirdik.
 • 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Günü kapsamında imeceLAB komünitesi ve Kızlar Sahada ile beraber ‘‘Genç Bakış Açısı ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’ etkinliğini gerçekleştirdik.
 • 1 Aralık’ta Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi’nin düzenlediği “Careers In Social Impact” etkinlik serisinde, sosyal etki alanında kariyer inşa etmek ve toplum yararına eyleme geçmek üzerine konuştuk.
 • Aynı gün, Açık Radyo’nun sosyal fayda üzerine konuşulan programı Diğerkam’da imece impact’i anlattık.
 • 12–13 Aralık tarihlerinde Habitat Derneği’nin imece vakti projesi kapsamında mülteci girişimcilere mentorluk sağladık.
 • 21 Aralık’ta imeceLAB komünitesiyle ‘‘İklim Değişikliği Konusunda Neden Anlaşamıyoruz?’’ kitabını tartıştığımız bir kitap kulübü etkinliği gerçekleştirdik.

2021'deki keşif yolculuğumuzda da bireylere, kurumlara ve topluluklara destek olmayı sürdüreceğiz. ‘‘Fikirden eyleme, eylemden sistemsel dönüşüme’’ giden sosyal inovasyon ekosisteme katkı sunmaya devam edeceğiz.

--

--

imece
imece
Editor for

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.