Heitto on uusi ja vallankumouksellinen tapa tuoda tietoa esiin

Heitto välittää ideoita ja näkökulmia asiantuntijoilta toimittajille, jotta sinäkin voisit lukea moniäänisempää keskustelua mediassa

Miten toimittaja voisi päästä osaksi asiantuntijoiden kahvipöytäkeskusteluja? Kuinka asiantuntija voisi ilman aikaisempia kontakteja saattaa tärkeää tietoa nopeasti toimittajien käyttöön? Idea heitto-konseptiin syntyi kuin salama kirkkaalta taivaalta, kun mietimme näihin kysymyksiin vastauksia.

Asiantuntijoilla on halu viestiä, vaikuttaa ja saattaa tietoa yhteiskunnalliseen käyttöön. Toimittajilla on taas usein jatkuva haku päällä, etsien uusia mielenkiintoisia näkökulmia ajankohtaisiin aiheisiin. Heitto tuo asiantuntijan ja toimittajan yhteen sellaisella tavalla, joka hyödyttää molempia osapuolia. Kukassa asiantuntija voi heittää ja toimittaja ottaa kopin.

Charlotta Niemistö: Miksei työelämän inhimillisestä kestävyydestä puhuta enempää?

Käytännössä heitto on tiivis aihenosto, jossa asiantuntija tarjoaa toimittajille näkökulmia siihen, mistä mediassa pitäisi puhua juuri nyt. Heiton kautta asiantuntijat voivat ottaa aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun omilla ehdoillaan. Se ei vaadi Twitterin tai Facebookin aktiivista verkostojen rakentamista tai tiedotteen jäykkyyttä. Heiton voi kirjoittaa silloin, kun näkökulmia on ja oma aihealue on pinnalla mediassa ja varsinkin silloin kun sen pitäisi olla.

Miksi toimittaja tarttuu heittoon? Toimittajat etsivät aina uusia näkökulmia ja juttuideoita. Heittojen kautta löytyvien säväyttävien ja tärkeiden juttuideoiden lisäksi, toimittajalle on helppoa ottaa asiantuntijaan yhteyttä, koska asiantuntija on itse aktiivisesti lähestynyt toimittajaa ja osoittanut samalla haluavansa ja osaavansa jakaa tietoaan tai soveltaa osaamistaan.

Tähän asti vain mainostajat ja hyvin verkottuneet ihmiset ovat lähestyneet toimittajia juttuideoillaan. Olisiko nyt aika kääntää laivaa niin, että jokainen, jolla on tietoon perustuvia näkökulmia, nostaisi niitä esille ja osallistuisi yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Heitto voi olla varsin lyhyt uusi näkökulma, tai hieman pidempi asiantuntijalausunto meneillään olevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se voi myös olla analyysi ajankohtaisista tapahtumista, koukuttava tarinallinen kuvaus uudesta ilmiöstä tai aiheesta, johdanto uuteen blogi-kirjoitukseen tai vaikka tiedote tulevasta julkaisusta tai seminaarista.

Tekeekö mieli kokeilla? Jos haluat asiantuntijana ottaa osaa mediakeskusteluun heittojen kautta tai käyttää niitä työssäsi toimittajana, täältä saat lisätietoa siitä miten voit tulla mukaan Kukaan!

Ps. Tarkempia käytännön kirjoitusohjeita löydät blogi-kirjoituksesta “Millainen on hyvä heitto?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.