Szerintünk ez egy szép őszi park — a kormány szerint üres, beépíthető telek. (fotó/grafika: Ligetvédők)

17 pontban arról, hogy mi a probléma a Liget-projekttel

Mit értek el eddig a Ligetvédők, és mi az, ami még hátravan?

Ligetvédők
Dec 13, 2018 · 11 min read

Ami a Városligetben ma történik, az a jelenség az egész országra jellemző — azt mondhatjuk, hogy a Liget a mai Magyarország kicsiben. Jogszerűtlen eljárás, elszálló költségvetés, mutyi, hazug propaganda, verőemberek — ezek jellemzik “Európa legnagyobb kulturális fejlesztését”.

Vannak azért eredmények is

Továbbá számos eredmény felmutatható, amely a tiltakozásoknak köszönhető. Az Építészeti Múzeum kikerült a Ligetből és egy bezárt kórház épületének újrahasznosításával épülhet meg. A Fotómúzeum szintén kikerült a Ligetből, az új helye még nem ismert. A Közlekedési Múzeum szintén kikerült a Ligetből, és rozsdaövezetet fog rehabilitálni. A “Tízezer új fát Budapestre!” fővárosi program a Ligetvédők mozgalma nélkül nem jött volna létre. Az állandó jogszabálysértéseket dokumentáló és jogi lépéseket kezdeményező civilek nélkül a szabadrablás kétszer ekkora elánnal zajlana. A Ligetvédőket ért jogsértő atrocitások számos olyan közéleti szereplőt állítottak ki a projekt mellől, akik először támogatták az elképzelést. Sikerült továbbá megvédeni a Liget legöregebb fáit a megcsonkítástól, amit az úszó-vb miatt tettek volna meg.

A problémák

1. A jogszerűség alapelvét sérti az az eljárás,

Ez elfogadhatatlan. Felelős képviselőket szeretnénk a főváros számára a közgyűlésbe, akik nem a fentről parancsba adott ukázt teljesítik, hanem saját belátásuk és szakmai vélemény alapján döntenek.

Egy ellenzéki főpolgármester és egy ellenzéki Budapest azonnal módosítani tudná a VÉSZ-t, ami a Zene Házán és a Néprajzi Múzeumon kívül az összes haszontalan építkezés megindítását leblokkolná.

2. Nem volt valódi egyeztetés

3. A “Liget Park Fórum” is csak kirakat,

4. Tudatosan és módszeresen becsapják a közvéleményt

A számokkal is trükköznek, hazug számmisztikával azt a látszatot keltik, mintha a projekt megvalósulása nyomán nőne a zöldfelület, és a Ligetben csökkenne a beépítettség mértéke.

Valójában az épületekről ritkán esik szó a Liget-projekt kommunikációjában. Mindig csak a zöldfelület bővülést sulykolják, ami csak papíron, a városligeti beton tó beszámításával és a Néprajzi Múzeum beton tetejének zöldfelületként való feltüntetésével érhető el, de közben elhallgatják, hogy mennyivel nő a szint alatti és szint feletti beépítés. Úgy beszélnek az ingatlanfejlesztésről, mintha az parkrehabilitáció lenne, holott a park fejlesztésének költségvetése töredéke a teljes projektnek.

5. Megvehető, valójában értéktelen díjakkal ámítják a közvéleményt és a sajtót

6. Ömlenek a milliók a félrevezető kampányba

Ráadásul az újságírás etikai színvonala az elmúlt években jelentősen csökkent, a közlés átláthatóságának szigora lazult, hogy a tartalommarketing típusú reklámozás minél jobban pörögjön. A Liget-projekt feltehetőleg szívesen fizet ki extra díjakat annak érdekében, hogy a közölt cikken ne jelenítsék meg a “támogatott tartalom”, vagy “fizetett tartalom” kitételt—erre utal számos, változatlan formában közölt, egyértelműen promóanyagot tartalmazó cikk, amelyek semmilyen formában nem tüntetik fel, hogy a szöveg egy marketinganyag. Az ilyen bujtatott reklám hatékonyan tudja félrevezetni a felkészületlen, digitális írástudásban lemaradt embereket.

7. A lakosság kb. 80%-a nem ért egyet

A Medián közvélemény-kutatása a Városligetről 2016. június 30-án (a Greenpeace megbízásából)

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy sem a kormány, sem a Fővárosi Közgyűlés, sem a Liget-projekt vezetése nem foglalkozik ezekkel az eredményekkel, sőt elhallgatja, azt kommunikálva, hogy a projekt mindenkinek tetszik, csak egy tucatnyi tiltakozónak vannak fenntartásai.

Elfogadhatatlannak tartjuk azt is, hogy a Liget sorsát leginkább szívükön viselő civilek meglátásait nem integrálják a parkfejlesztésbe.

8. Ehhez képest újabb és újabb épületek tervei kerülnek elő,

A tervezett Néprajzi Múzeum tömege a Parlamenthez képest (Bardóczi Sándor illusztrációja)
A Magyar Zene Háza és a Magyar Nemzeti Galéria mérete egy tízemeletes panelházhoz képest (illusztráció: Ligetvédők)

9. A parkot védő civileket meghurcolják

Városligeti konfliktushelyzetek civilek és biztonsági őrök között elégtelen rendőri biztosítás mellett.

10. Hatalmas összegeket nyel le a beruházás, és a drágulás nem áll meg

A park felújítására szánt összeg eltörpül az építkezésekre szánt milliárdokhoz képest (Bardóczi Sándor grafikonja)

A fenti grafikon viszont már el is vesztette aktualitását, hiszen azóta egy Gyorgyevics Benedekkel készült interjú tájékoztatott bennünket újabb drágulásról, amely szerint “nagyjából 1 milliárd euró az egész városrész fejlesztésének a forrása”. Ha a megszokott csúsztatásokat és hazugságokat figyelembe vesszük, ez azt jelentheti, hogy a Liget-projekt drágul, és (napi árfolyammal számolva) már legalább 323 milliárdnál tart a költségvetés.

11. Ami érthető, hiszen ismert oligarcháknak kedvez a beruházás,

A K-Monitor felmérése alapján kb. 320 milliárdnyi költségvetésből 2018. november 30-ig a Ligetre eddig legkevesebb 129 milliárd forintnyi közpénzt költöttek. Tekintve, hogy még csak a bontások fejeződtek be, és kisebb építményeken kívül csak a Néprajzi múzeum mélyépítése kezdődött el, nem tűnik reálisnak az előirányzott költségvetés, amelynek kb. felét már elköltötték. A K-Monitor cikkéből azt is megtudhatjuk, hogy pontosan mire ment el ez az összeg.

12. Építkezni bárhol lehet,

13. Már most több mint 185 nap

hazánkban évente 13 000 ember veszti életét idő előtt a légszennyezés miatt.

14. Már most hiányzik 3000 fa a belvárosból!

Bécs, Budapest és Erzsébetváros egy főre eső zöldterület aránya. (vizualizáció: Ligetvédők, készült az Index cikke alapján)
A Liget környéki zöldszegény pesti belváros (a képen Erzsébetváros pirossal van jelölve, ahol csak 0,4 m² zöldfelület jut egy főre)
A Ligetvédők felületi hőmérséklet mérései 2017 augusztusában a Városliget környékén

15. Jóval több fát kell kivágni,

16. Tulajdonképpen megszűnik a Városliget,

A legnagyobb baj viszont az, hogy ezután bármit megtehetnek. A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. 99 évre megkapta a Városliget területét, a VÉSZ segítségével kivonva számos, másutt érvényes (építési, várostervezési, stb.) jogszabály hatálya alól.

Ezután bármilyen új ingatlanfejlesztési ötlet a kormány holdudvarából potenciálisan a Ligetet fogja megtalálni egészen addig, amíg van beépíthető terület — legalábbis semmi nem biztosítja, hogy ez ne történjen meg.

17. Elvesztette köztulajdon jellegét

Törvények, szabályok jelenleg nincsenek, amelyek a Ligetet megvédenék a beépítés ellen és garantálnák a közparkként megmaradását. A Városligetre érvényes, fentebb említett, bármikor bármire módosítható, azaz látszólagos szabályozás, a VÉSZ ezt nem garantálja.

A fentieket összegezve kimondhatjuk, hogy a Liget-projekt egy olyan beruházás, amelyet közparkban, közpénzből, a közérdek ellen, egy kedvezményezetti kör privát érdekeit és a kormány politikai céljait előnyben részesítve, szakmaiatlan módon, agresszív eszközökkel akarnak megvalósítani, amely ráadásul természetkárosítással és Budapest élhetőségének romlásával jár.

Illusztráció: Ligetvédők

A kiterjedt szakmai és a civil tiltakozás, és a fenti meglátások alapján követeljük, hogy a projektet ebben a formában állítsák le, vizsgálják felül, és demokratikus alapokon, valódi szakmai diskurzus keretén belül folytatódjon a parkrehabilitáció!

Ligetvédők Lapja

Közösségi publikáció a Városliget és Budapest…

Ligetvédők

Written by

Civilekből álló mozgalmunk a Városliget közparkként megmaradásáért dolgozik, a park beépítése ellen aktívan tiltakozunk. http://ligetvedok.hu

Ligetvédők Lapja

Közösségi publikáció a Városliget és Budapest zöldfelületeinek védelméért

Ligetvédők

Written by

Civilekből álló mozgalmunk a Városliget közparkként megmaradásáért dolgozik, a park beépítése ellen aktívan tiltakozunk. http://ligetvedok.hu

Ligetvédők Lapja

Közösségi publikáció a Városliget és Budapest zöldfelületeinek védelméért

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store