HVOR KREATIVE KAN VANLIG FOLK BLI?

Kan alle bli gode på kreativ tenkning?

I den nye økonomien anses kreativitet som et avgjørende konkurransefortrinn. I debatten om kreativitet kommer spørsmålene om hvem som er kreativ, og hvor kreativ man kan bli. Blogger, foredrag og bokhandlerne er fylt med lovord om kreativ selvrealisering. Men, er det sant? Kan alle bli gode til å tenke kreativt hvis de gjør en innsats?

Først og fremst — hva er kreativ tenkning?

Kreativ tenkning er evne til divergent tenkning. Det er en åpen og nysgjerrig måte å løse ting på. Kjennetegn på divergent (kreativ) tenkning er iderikdom og ideflyt (flow), rik tilgang på mentale bilder og assosiasjoner, tanker i flere retninger, det er flere veier til målet, samt tanker og lyst om å skape. Den rake motsetning til kreativitet er konvergent tenkning som er målrettet, kritisk, og systematisk. Det er denne metoden de fleste er bra på, for den har vi lært siden vi begynte på skolen. Men, hva kan vi gjøre hvis vi vil være like flink i begge deler?

Hva sier nyere forskning om kreativ tenkning?

Kan alle bli flinke i kreativ tenkning hvis de bare trener nok? Svaret kan du få med en gang. Forskningen vi fant sier at alle kan bli litt kreative, men for å bli en mester i kreativitet må du dessverre ha genene på din side. Vi kan visst ikke bli Beethoven eller Hemningway selv om vi trener morgen og kveld. Under kan du lese om hvorfor det er slik.

Kreativitet med stor og liten K

Alle kan lære å bli litt kreative. Gerard Puccio fra Buffalo State College New York, snakker om kreativitet med stor og liten k. Han sier at alle har en fantasi og dermed kan tenke kreativt. Forskningen deres viser at man med teknikker og repetisjon kan trene hjernen i å bli mer kreativ. Det finnes mer forskning som støtter dette. Når hjernen trener regelmessig på kreativitet samarbeider nervecellene bedre og raskere, forteller lege og hjerneforsiker Kaja Norengen i boken Hjernen er stjernen, 2016.

Noen er født med kreativitet med stor K. Uten genetiske evner vil vi aldri oppleve å bli kreative genier, sier Kenneth Heilman ved Department of Neurology and Neuroscience, Connell University. Hjerneforskningen fra Heilman forteller at typisk kreative har fysisk bedre tilgang til minner og følelser enn andre i hjernen. Det gjør at ideene kommer lettere, raskere, og de kan se flere sammenhenger enn andre. Dette støttes også av universitet i Helsinki som har forsket på kreativitet rundt musikk (PLos One 2013). Men, det er ikke bare gøy å være kreativ med stor K, for kreative genier har ofte utfordringer med psykiske lidelser. Karolinska Universitet i Stockholm har forsket på psykiske lidelser i 40 år, og sier at Bi-polare har en tendens til å ende opp i kreative yrker. Kreative tar oftere risiko og tenker ikke alltid gjennom konsekvensene av deres handlinger. Så da er det kanskje ikke bare lukerativt å være et kreativt geni?

Saken fortsetter under bildet.

Bi-polare har en tendens til å ende opp i kreative yrker.

Hvorfor du ikke føler deg like kreativ som da du var barn

Det er flere grunner enn gener som hindrer vanlig folk i å være kreative.

Ikke kreativ adferd er lært. I 1993 fant vi ut at folk kan avlære seg kreativitet. Alstå at de rett og slett gjennom tid lærer seg bort fra å være kreative (Georg Land og Beth Jonnan, breakingpont and beyond).

Skolen avlærer kreativitet. Sir Ken Robinsson snakker i det populære foredraget på TED.com at skoler dreper kreativitet. Han sier skoler i alle kanter av verden vektlegger realfag og kritisk tenkning, på bekostning av kreativietet. Det er kanskje der vi avlærer kreativiteten som Georg og Beth snakker om?

Vanskeligere for voksne å bli kreative. Alex Osborn som fant opp ”brainstorming” og var med å starte det verdensomspennende reklamebyrået BBDO oppdaget at vi som voksne har større utfordringer med å lære oss kreativitet enn vi har som ungdom. Han flyttet fokuset sitt til kreativ utdanningen av ungdom i stedet for å lære opp voksne.

Mainstream tankegang og kontinuerlig stimulering kan hemme kreativitet. Samfunnet er mer mainstream nå enn før, og har mindre mangfold. Folk stimuleres hele tiden gjennom mobiltelefoner og sosiale medier, og vi har en ung generasjon som prøver å strekke seg etter det tilsynelatende perfekte. Blir vi kreativt inspirert når vi alltid underholdes, eller når folk blir likere, og hvilke kreative krumspring tillater en ung generasjon som alltid vil fremstå som perfekt? Fakta er at barn gjør det faktisk dårligere i kreativitet nå enn på 90-tallet (Kyung Hee Kim, College of William and Mary). Det er jo en tankevekker.

Forsøk på konklusjon

Det kreative ikonet Bill Bernbach som grunnla det globale reklamebyrået DDB sa at han ikke kunne lære bort talent. Han hadde rett i det, vi kan ikke alle bli kreative genier. Samtidig tenker vi at Bill glemte den kreative kraften som kan oppstå når et helt selskap er kreative med liten k. Da kan man få til store ting. Men, for å klare det må selskapet bryte ned skepsisen til kreativitet, og trene folk i kreativitet på nytt. Og det må trenes på til det blir kultur.

Og en siste ting til deg som er skuffa. som gjerne skulle blitt et kreativt geni. Husk at du har mindre sjanse for psykiske lidelser, og at et selskap trenger mange flere talenter enn kreativ tenkning. For det er jo ikke klokt å bare ansette dem som elsker risiko og ikke tenker gjennom konsekvensene.

Les om hvorfor folk er skeptisk til kreativitet

Mer om kreativitet i forretningsutvikling

John, Supertanker

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.