Go to Nỗ lực để trở thành The 1%
About
Nỗ lực để trở thành The 1%
Những câu chuyện, những bài học đúc kết trong quá trình nỗ lực để tu thân, rèn mình. Đích đến cuối cùng là có thể gia nhập nhóm 1% (Top of the Top), ít nhất là của Việt Nam. Ít ra nếu không được, cũng nằm trong the Top (tức nhóm 10%).
Note from the editor

Những câu chuyện, những bài học đúc kết trong quá trình nỗ lực để tu thân, rèn mình. Đích đến cuối cùng là có thể gia nhập nhóm 1% (Top of the Top), ít nhất là của Việt Nam. Ít ra nếu không được, cũng nằm trong the Top (tức nhóm 10%).

Editors
Go to the profile of Karmi Phuc
Karmi Phuc
Full-stack Developer. Product Builder. Life Hacker. Google Enthusiast.